Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

QUININE BITTERS GWIIYI EYANS. QD>'IAETH DDIOGEL, MBDDYGWIAETH tysiEDOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- IANUS, MBDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. .sns GVPILYM -EVANS. k. Cae* iacbad oddiwrth amryv Saiv yn Anghymarol Hwn HIU ARALL WEDI METHU. Wer* ry S. 1cth/m Evans V^'<i Gjg'r Cylla. Di%? Treuliad. SXT' LlosgCylla. V^cS1- Pruddglwyf. it S^L Clefyd yr Ysgyfaint. '$o. • Poeri Gwaed. Bv. Diffyg Anadl. GWJT?M IT VANS. TVANS. Gwelir r\J6"y *od v i ia^v ^ed3y^Qia^ters hyn fttoi dn\ a baL anmhris- »(^^°8in 'ftid ,U o<^diwrth brof- S «Hn* cWeitilwyr, ffervllwyr, HliJ a' lawer ° gieifioa, HliJ a' lawer ° gieifioa, 8cl1 v I fed<3.Vgimaeth an- pav, Z, y^dcfwoh mwy- *y mae i°luriau Kchod at*Hriol Meddyginiaet,h v -haw^- chael. ITT intps fe'M Evil: j =' Ul Ii j TYSTIOLAETHAU. £ I IS CJ t—. OQ^ S> J PJ a Mae'r cryd, a'r mwytb, a llesgedd, m g J§ — -p* {§} phob anhwyldeb blin, K ™ g 0-. -.t-4- 1 2 J ■» o flaen y QUININE BITTERS, Jj g. & ? J o Yn ffoi i'w le ei hon. CYNONFARDD. 1 » 5 f •& 5 < 2 3 o S g i s > m 5 f & r H III Dolwyddelen, Ebrill 13eg. 8. H Foneddigion,—Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters /a "of 5 S, fcj Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael q W i I S» P°enmawr yn fy ystumog, ao yn swrth a digalon fymeddwl, ac g » o* aj ya anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- A » iaeth hon, ni chefais ddim peen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl S. pq «§ H xj a'm eorff, ae yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. S g 2 Hog *— Yr eiddoch yn barotitis, nwi g; O H 5 JOHN THOMAS. «. | G 6 T3 5 5. CO ill BITTERS GWILYM EVANS■ 3 111 1; t o) —- — = =^_ |i g 2 Hpifl Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. o tel | 5 Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid fY) ? g I |» a 1&1 4/6 O Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu < § '0. c o fr"" ^0<i y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. W I o Lm Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf 9 'S s « mam er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swvdd Mi °T 5 03 CO Jift. a § » 2 York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch S » 'S a Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un .O • a feddyginiaetk wyf wedi dreio erioed. §• g- S I g t JAMES ROBERTS. F g' t-, CIS RHYBUDDI GOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan syffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deymas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd. Llanelly, S. Wale's Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D, WILLIAMS, Plymouth, Penn. V IE N dentist ts Agk. corwen. WOBEWIBWO, Nn- ,Slara(3j a diguro >^Ciuno1- Dannedd ft) T> "^eddhebboen. Dann^dtylIog)&c Cj,ttedro1- H(, Sto ^"ad- yn ddyddiol h; S&Iw yn Sj'- J. A a th,wy sppwyntiad, "Oujjg j> It °N> Horn, Benthvca Arian 5 Gvfnnachoi 0 Rio I FYNY. AE PEOMISSOE^T NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn .1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW El HUN. Y mae wedi ymchectid yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth yrbai fuont yn delio ag ef. NI CHODIRDIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.E.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r isr B A L A:^ Bob dydd Sadwrn a phob diwrmod Ffair, o 1 byd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS,[Manchester House. 7, Tegid Street, B A LA it NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw fee. nachdy itrall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Peronenog David Stephens. Telegrams: DEMOCRAT, MAN CHESTER Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREETJ CITY, Ettimatet Free4