Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

il Wrr t Dymuna CNLLAMS&C0- °nQers and 'mplement Agents,| S* 0ES a RHAYADER, ^i°n y A T a a'r wlad yn IH°dwedi gyffredinol IH°dwedi gyffredinol cLC T ^r^nu niasnach eang Hit. ^Plement Agent ■^IAM HUGHES, Yn y L A. frr? Tn 1 S!crlaau pedolwr prof- erson Mr- E R- ffte ml'v^illwn s.ydd wedi v, aith. 2^d o brofiad gyda'r Win-edwir san sp'SS4™8 and Oo- » If' m°Sistpa— ° Amaeth" Ot.% ^vettianantoriGwellt °k High Street, BALA. g0V7Trr——— „v2 a a r wlad yn OTredinol, JLLOYD GI8 Yn mlaen yn BALA' yi^ol. Uriad go? h 0 lestri Staffordshire v. eu) am y prisiau mwyaf lefyd, ei agor busaes °B0B MATH- hen &c,) 0 bob lliw- Y 4t fa Untbvw pryg a thori ar 8eryg tjx ndd° by0rynBent' ^rK dria ^'eath ° wreaths i roi ^an J. I at £ Iac?dedigaethau. fL ^air te° ^aith tuVD r°ddi estimate X|»WY Ma?on >"> 'had. Fy ^ofiwrh 5wa,>h goreu am bris \JQL». y Gyfeiriad— LLOYD, SHOP BACH, __n_ OIL MORRIS EVANS, I I PWYSEGf. <KBuf ? LLOSG EIRA. j At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- wch yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio polca. CYRN AR Y TRAED. Dim ond rhoddi cerpyn teneu o i amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- 1 IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- I on o Olew Teuluaidd Morris Evans ¡ mewn poultries ar y lie. Os na I fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. I AFIECHYDON Y CEOEN. j ESCEMA. | Toriadau ar y Coesmi neu unrhyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag 0 ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- cedd o lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Portdinorwig, Carnarvonshire. Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan. Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fod yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y Ilesad gawsant-rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn lie gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." BRONCHITIS,BRONAU DRWG A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na1r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Hid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy) a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, of; mynwell eng- reifftiau, maent i'w cael. "ELLA I DDIM DIODDA I OGLA FO." Os tynir ymaith yr arogl, tynir ymaith yr hyu sydd yn lladd germs yr afiechydon, ac mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel na raid ofni unrhyw genedl, gan fod y pethan hyn oll a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn potelau Is lie, 6c, 5s, 10s, ag 208 yr un. D.S.-Nid oes botelau 6c o'r Household Oils. Mae yr olew ar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurvyr Morris Evans & Co., Festiniog