Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

t>Md5*fADWS T BALA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

t>Md5*fADWS T BALA. ft^Mon erTn' gerbron E- G- J°"es. Ysw-> fea,S?y Street t!' cy^uddwyd Edwin Edwards, ia I 'ams Hi k aV^ Jones, eto, ac Edward j0 Chwef Street, 0 focj yn feddw ar y -rwywyd y diffynyddion Yr A) Yn eytl%,vys Y CostaLl. J'Ce> KinoJTJ4 ^or8ans a gyhuddai John ^^0dfoHeadIn"'° P™6"1 Per" } o fpj-i vn ei dy a hwythau mewn t)0leel,Wdod- Erlynai Mr. Guthrie v/' J0rdao t>a1U' ar ran yr heddgeidwaid, a G LC^°s dm a amddiffynai. Wrth agor hedirie JQnesV? er]yniad dywedodd Mr. <ki as TP. i • yr Arolygydd Morgans a'r 5?s*ydda m Morgan yn cyflawni eu ft Aptv,Wrt^ y King's Head ar y i4eg iehd,a'r hedd JJ Arolygydd 1 iard y Kin§'s hr> dn» Is y° y Ni ddaeth OdI?d .yr hedd WS y ffrynt yn ystod ar~ y j y^'on drw WjS yno> ond daeth allan saith Vrifl ^i" vrtri ddrws y cefn, ac yn eu mysg ¥ alwyd On ^a,fod • am' Oaen Inn- Dywed- g^etl Inn ar 1 ^dwin Edwards alw yn yr yr hvn^ *4eg o Chwefror am lasiad o Rwr!uCa^ Haw* ^ddwyd iddo. Gan ei fod Edto ^°dd v° §on 0 ddiod y noson hono A ards o'r r\ yst r°ddi rhagor iddo, ac aeth a] Sl lo k idJ*1 yr 0^°° a dystiodd i David Jones b?tA" G°fynoddddeutu IO °'r gJoch no3on y 5clr f1 yfed d -Sin w'sc'> ac wedi ei dder- Aetk' &an v tlive-j0dd y tyst wrtho am fyned Yr^tau. la! ei fod wedi cael digon. 1 Wd^0vSans a ddywedodd iddo k 0ti^Oiio & 1!S ^-ead oddeutu io 30 y o^e'0(3d neh yno nes oedd wedi n. Dli?LSaith 0 AS yn myned i mewn, ond gwel- d?fod alla"yneu (3V(j v tri' ^dwards, ac Edw. Williams. J>r-^ ^wen? ° dan ddylanwad diod. Y frit.6 0 San/. Can!ynol cyhuddodd John ei nad oed^11 meddwdod' Dywedodd Vh t ar eu flu ,y dynion ond yn myned trwy WiSw, 05r*d adref. Ni wadodd eu bod Wed-lat)Qs ddiori nachafodd Jones a t' S'asie'd ^a^ai ^°d Edwin Edwards myLHeddwas Jenkin Morgan ei °ddeutu m ddrws ffrynt y Kmg's tiw cau, vf- 3° ac wedi aros yno hyd j ^ed-a jf°daC!0Cld nCb yn mynCd 1 ar es^° i y tystion galwodd Mr. S^ WiUia^ n rl ^rl f 1 fis0] ^ead vrh ^ywedodd ei fod yn y ^lonA'th j ni(yd:g cyn 11 ar y Ueg cyn- °edfi yr hed^ trwy y ffrynt, ond ni oedd y J heddwas. Aeth at y bar, ond yr Hn 'g> a daeth r? gau" Salodd yn0 am ^st aedd was vn iWard Evan Hughes, yr ddim i'J fe' at0* Ni ofynodd yl 8ofVh ds yn dvf ? ■yfed' Gwelodd Edwin 1 mewn trwy y ffrynt, a ef e: f°^ert Griffiths. Atebodd d E) T 0 Wedi myned oddiyno. ^cd^'sVeSfl .r d»d i mewn. Nid | n Price cyn 1 Jones ^ser a*'ari '0>r ,§welais ef wedyn, meddai, thry^u. a ,b" i ddweyd ei bod yn °Vtj: Avs y Cej- Jones a'r tyst allan ^edi r,1 i lyst ydoedd y cyntaf ^eled j>r"c evv^> ac aeth allan yn union ^Rhoddwyd tystiolaeth ychwanegol gan Edwin Edwards a David Jones. John Price a ddywedodd ei fod wedi gweled y dynion yn myned drwy y ty, Edward Will- iams yn blaenori. Yr oedd hyn oddeutu deg murind i unarddeg. Gwyddai y tyst nad oedd yn amser cau, yr oedd ef yn y bar, ac yr oedd yn dod allan pan ddaeth y tri dyn hyn i mewn. Nid oedd yn meddwl i un o honynt ofyn am ddiod. Dywedodd ei bod yn 11 am y credai eu bod wedi cael digon o ddiod y noson hono, ac nid oedd arno eisieu rhoddi cyfle iddynt alw am beth. Aethant allan yn syth ac ni welodd hwynt wedyn y noson hono. Cymerai y gofal mwyaf bob amser i arolygu ei dy yn briodol. Ni ddywedodd Arolygydd yr Heddgeidwaid ddim witho am yr achos hyd y dydd Iau dilynol pryd yr hysbysodd ef fod y mater yn nwylaw y Prif Gwnstabl. Wedi eisteddiad maith ymneillduodd y Fainc, ac wedi dychwelyd i'r Llys hysbysodd y Cadeirydd eu bod yn taflu yr achos allan. -MZo.

CORWEN.

Advertising