Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

QUININE BITTEttS & Willi EVANS. NUETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- .IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AO ANFFAKT/RDTG. Ekil 41E: I 41T"rAcl,j?s GWILYM EVANS. *e<li eael iachad oddiwrth amry I '8dêlyg.IYn Anghymarol Hwn ^CIISU^ POB TH ARALL WEDI METHU. k* Gwilym Evam Ovll* Diffyg Treuliad. »6,»Ool.yUa* Llosg Cylla. iSsdjJn*^ Pruddglwyf. ^Utkjpyffredinoi r Clefyd yr Ysgyfaint. $o, 51 Afn Poeri Gwaed. *«• Diffyg Artadl. Djjw <fccM &c. F^WLLYM C VANS. ^VJWILYM TLVANS. Gwellr 0n/e^ly fod y • yn Fada byn ioj ^y. » ?^niaeth anmhris- ^°ctorioij rnu. od(iiwrth broi- ls °&on. « teithwyr, fferyllwyr, v n°e^d lawer o gleifiou, p.* mae y feddyginiaeth an- ° oa'dhJv y dy°d<iefwoh mwy- Pati v y dolariau uchod 6fieithiol Vw chael. OWILYM r-YANS. VJWILYM T,YANS. Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleifioa wedi cael-liachad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ae Anhwylderau o bob math. BITTERS CWILYM EVANS. TYSTIOLAETHAU. Mae'r oryd, a'r mwyth, a llesgedd, A phob anhvryldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn floi i'w le ei han. CYNONFARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion, — Yr wyf wedi defnyddio Quiniae Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn Has trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ao yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth bon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn Uawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio Uawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. PhysigwrMth berffwthiaf yr cos hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsapaiilla, Lafant, Crwynllyg, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tyatia milotdd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWILYM EVANS. BITTERS CWILYM EVANS. RHYBUDD! GOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyfielyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gweithir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yo y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion— QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly,S.Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. JL" STORRIE KGEON DENTIST Jjjjji Sefydledig), C°TTAGE, COBWEN. Jcvfr "jiyr Ibi th i ^eDAL WOBRWYEDIG, cVri eu gol^yta a siara<3> a diguro natniioL Dannedd P^arhaol. "^ail]1edd heb boen. a 11 €n^irBanneddtyllog,&c t Prisiau Cymedrol. u °ria^yn rllad' yn d(iyd<iio1 ki r, Storrie yn galw yn 1,14iwr,10d j^T"I)S™0I,> b ilj,. a ttrwy appwyntiad, ^fvd J- 0 -r yn OKES &[S<OT, Bodlondeb. };'fe11'i alJ;ANGOi,LEN, aPPwyDtiad, yn nliy gHE8, Oak Street, iMl>EBANcE HOTEL. Benthvca Arian Gvfrinachol 0 Rio I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiechu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gvyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mt. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r Far SAL I Bob dydd Sadwrn fi phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 o'r glocb, yn nby Mr. D. T. LEwis,|Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw fas- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER.: Farm Requisites, Machinery, ana Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREETI CITY. Estimates Free,1