Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Dymuna I ij Williams & co., Angers and ^Ullnint^p!ement A9ents< \l'UL0ES a RHAYADER, tr'8oli°n v RAT A a'r wlad*yn eu W weri' gyffredinol Gof Prynu masnach eang kt. ap,emeilt Agent !rrn. WILLIAM HUGHES, v, Bala. ^°1 sicrliau pedolwr prof- mherson Mr. E. R. °ael 24 3 ^wn sy^ wedi o brofiad gyda'r r gan %v ms and Co. ^dol !*eth 111 awr o Gelfi Amaeth- n e|!s.eirianan tori Gweilt ^in n ^e^rianau Main, Ogau !^<Wi:yniaD» &c'' &c- Mae CUc yn ovw, 0 dystiolaethau yn ^ch v e,ra^wyaeth i'w gwaith, J cyieiriad— High Street, t df BALA. At §°lion y Bala a'r wlad yn gyffredinol. jAukD,YMUNA sHfN LLOYD J cario busnes llestri a halen "ALA. utburinri mat^ 0 *est" Staffordshire ol, goreu, am y prisiau mwyaf **efy<j Tvj!iyn agor busnes mH17 0 BOB math, Wdj5? Slanh'au ? e' &c' 0 bob lliw- ¥ UnrK?0 I6ryg a thori ar Seryg ? SJ ^ddo lylfynwent' Md „au> a 7,,» math o wreaths i roi gan at g]addedigaethau. o ^v-L0Yt) rcddi estimate am Sff yw yn rhad. Fy Swaith goreu am bris jnLr yGyfeirkd- LLOYD, gINSHOP BACH, OIL MORRIS EVANS. 11-11 r P W Y S I G ? oico <) LLOSG EIRA. j At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr I anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boetli ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter | awr, ac yna iro y troed drosto ag j Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, Wei, dyma Olew bendigedig, j Cyfaill goreu y methedig j Hwn wna'r claf yn iach ei wala, j Hwn wna'r cloff i ddawnsio polca. j CYRN AR Y TRAED. Dim end rhoddi cerpvn teneu o amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na j fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadctu ar y Coestrn neu unrkyw le ctrall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag O-ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Portdinorwig, Carnarvonshire. B Mr. Williams yn dioddef am naw mlynecld, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fbd yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y llesad gawsant—rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn lie gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." BRONCHITIS,BRONAU DRWG A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Hid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, ob mynwch eng- reifftiau, maent i'w cael. "ELLA I DDIM DIODDA IOGLA FO." Os tynir ymaith yr arogl, tynir ymaith yr hyn sydd yn lladd germs yr afiechydon, ac mae Olew Teuluaidd Morris EvaDs, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel na raid ofci unrhyw genedl, gan fod y pethau hyn oil a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn poteJau Is lie, 2s 6c, 5s, 10s, ag 208 yr un. D.S.-Nid"oes botelau 6c o'r Household Oils. Mae yr olew ar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurwyr Morris Evans <&. Co., Festiniog