Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

----------------_.----____----Undeb…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Undeb Ysgolion Sabbathol Bedyddwyr Edeyrnion, Cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol yr undeb uchod yn Tre'rddol, Ebriil 5ed, Dechreuwyd cyfarfod y boreu am 10. Ar ol canu emyn, cafwyd adroddiad o'r Salm xxiv. gan Jane E. Jones. Gwrandawyd a gweddiwyd gan Moses Will- iams, Corwen. Yna holwyd y dosbarth lleiaf yn y 5ed Lenod o Hol. R. R. Williams, gan E. D. Jones, a chanwyd yr emyn sydd ar ddiwedd y benod. Caf- wyd anerchiad gan genad ysgol Cynwyd, sef Evan Jones, ar Ddyledswydd aelodau eglwysig i fynychu yr Ysgol Sabbothol." Oafwyd rhai sylwadau amser- 01 a buddiol iawn. Holwyd y dosbarth Ileiaf eto, yn y 6ed benod o Hoi. R. R. Williams, gan E. Jones, Cynwyd, ac ar ol canu y benill ar ddiwedd y benod, cafwyd anerchiad gan gennad ysgol LlansantffraiJ (J. Roberts), ar y testyn, Am hyny awn yn hyd- erug at orseddfainc y gras, &e. a tkerfyuwyd y cyf- arfod trwy weddi gan John Jon^s, Corwen Dechreuwyd cyfarfod y prydnawn trwy gael ad- roddiad 0 1. loan, 1 pen, gan T. Jones. Gwrandaw- yd a gweddiwyd gan William Griffiths, Glyndyfrdwy: Ar ol canu emyn, holwycl y dosbarth lleiaf gan E. D. Jones, yn y vii benod o Hoi. R. R, Wiiiiams. Cafwyd anerghiad gan genad ysgol Corwen, sef J. Jones, ar 1 Tim, ii. xvi adnod. Holi xxiv benod o Hol. Isaac James, gan Evan Jones, Cynwyd. Ar ol canu, holwyd yr un dosbarth yn y xxv benod o'r un kolwyddoreg, gan James Morris. Llansantffraid. Anerchiad gan genad ysgol Glyndyfrdwy, sef Will- iam Griffiths, ar Ddameg y deng morwyn." Yna. terfynwyd trwy weddi gan John Roberts, Uansant- ffraid. I ddechreu cyfarfod yr hwyr cafwyd adroddiad gati J. vVm. Owen, o'r rhan gyntaf yn y benod gyntaf o Efengyl loan. Gwrandawyd a gweddiwyd gan Evan Jones, Cynwyd. Ylla holwyd yr ysgol yn y xiii ben. o Elengyi loan' gan Moses Wiliiams, Corwen. Caf- wyd attebion iled gyffredinol a bywiog, a therfynwyd gwaith y dydd trwy weddi gan Thomas Jones. Tre'rddol. Da genym weled y cenadon wedi mor ff/idlon Cafwyd presenoldeb yr oil ond un, a lnwdd oedd esgeuluso y brawd gan fod peilder y ffordd ac am- gylchiadau yn ei rwystro. Gcbeithiwn y (kngosir ,,5r gjmaint 0 flyddlondeb a sel yn ein cyfadod nesui", yr hwn a gynhelir yn y Bala, Mai 10. Dymunwn alw sylw yr ysgolion at yr arkoliad ag- oshao!, sef nos Wener, Ebriil 24, am 7 o'r ^loeb. H. D. DAVIES, Ysg. --0-

^eMfoa Plant Derfel.

LLANUWCHLLYN.

Advertising