Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Mik, TALYB0NT-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Mik, TALYB0NT- Gwyn°do Henyddol a cherdd- «al^er V ?n y«e uchod dydd kt^r- D. Ton Llywyddwyd yn ddeheuig Hh^ cerddnf'i Jrmln8ham House, Bala hS> cvfen ?' Mr- D- P- Davies, Pen- w rev°elas. ^r- D. Heber Roberts, A ganiyn sydd restr o'r enill- I"tLQ»^I',4RrttD v phydnawn. TO' CYPA.IIPOD y PR Jor £ ^awysgrifau o'r Salm lxx. Nik? J°aes n't Llidiardau; 3, isi^> 5'w b^' 4> Jane E- Jouea> ^Lij'Roberta ber^s> Fedwarian; 6, Cvulfu a(^au mawr; 7, Caradog 5^I j'.u y don »°p ba^h' Liidiardau- nZieJane T^3^8'" 1 rai dan 12eS ber,CleJ ne J ones,Garn;ddlwyd; 2, Winnie j' { £ > h,* I1 V0"1 'ai dan 10esoed_ i s> YW,-u ries> Drainllwyn, a John V Qes> Ty'fHBorSerig cydradd ail, Lizzie rD' a ^ane ^ora J0Des> Cefn Siroi "—1, The.. ;Ji^ielwrth rif t I1 & R E« Roberts, do fi Var, rQ8hes rp **reuhinoedd, 17—Cydradd r! cvH ^nt' a Mary Lizzie Rich- a 0 J d 2> Robert P. Rowlands, A. Jones, Gelli Isa 3 Knft1 Y' xhrb!eddyn. XVlatldA d>" 1 rai dan 16-1' 4jro^ Ybl^WerndelWaU 5 2' Sarah J- ft5*1; 8°r?"l> *$L*a iryw bach»" i fechgyn RA<W "D Roberts, Llidiardau Cwth°g bach: 3' ijw,y sy n myD'd i>w fasu jNnJJ<r™bJD u°ig Maetl1 yn L^V. • -^icharri' "^l £ nPb.i'ey Eliis, Llanereh '/We*fe %1'y» Teddy Richards! &obertg (lrts> Eedwarian cyaradd jjtya, 1 en^ ^rrndyfrgi, ac un aral! na bn Hannah Hughes, Aber- S8; r i, Jw^W-e^rion'n ,ert P-Rowlands, Gwern- CVP > <C1 Talybont. i Ms^^fiaa William ac Anwen ^oli^lyu, Mary E. Jones, a Maggie °*"1- 1 Bren, 17-22-1, Anue Jones' JC^Jthog d»a, 16 oed-1 ac 2, Eobt. WMi i 3« °weu W. Hughes, Ji'ti^^ethoa > ^Wen T>n-i^ oec^' "Lied debyg Ai u8b, (j Roberts, Fedwarian 2, s ch'3> Ha°nah Vn'sl't 4t"'e S0t o°! Sor«>. method dan Awards, Cwm Lizzie Scl»«cls n8u 6''ist'' rai aan 12 I Arai ^s, Cwm. U A Tn 0ed' Beddgelert "— CfWtn1168' GelH' a Lizzie Dav- ? ba±1DeE- Evaas, Rhyducha. Wt ba°3 Wia/] >>' ,y beiriiiad cerddoroi, vC^or^wirdd* rtlUlelyn •' 9e ,ei chrosio—1, Mrs. •v'oyk ^^a§°di»' ^38S ^0Q5as, Berth, IlYbt:l, I1obgedl'g i'r daitb.)" Larboard nK'JI' YR H'WYB. \'C'>»k nl> «'oof'°U Ton gvffrediDol, m y diwcddar Dr. 0'\t¡t¡e J' -I. E V sgr¡ enwyr y Testament Gelli Bj;ynmely„; 2, VSwii' H- W^»o On™, >- goren ,i M- L. lvicharns. >- goren ,i M- L. lvicharns. A. V. iL^r^th ,e5 Evans Davies, Tal- 1 S»> S ?«ktie^Wmoe- J J • b H;. • A TK Winnie Eob- "n'^y»gei8il,Jac^n?, g a Ytngeisiodd, a chawsant I" Beirniadaeth Ateb Cwestiynau ar yr Hyff- orddwr, i rai dan S5aia oed- I-, Kate A. Hughes, Tyllwyd; 2, M. A. Y. Roberts, Brynmelyn; 3, Winnie Davies, Talybont. Unawd Bass, "Dychweliad y Milwr''—H. R. Davies, Seren Office, Bala. Cyfansoddi Dadl, Manteision Haf a Gauaf I—1, Mrs. Williams, Ty'nyffridd 2, Jane A. Jones, Celyn. Uu Parti Meibion ddaeth yn mlaen, sef Bala- Hanfor, dan arweiniad D. Roberts (ieu,) Llanfor. Llawn deilyngenty wobr. Traethawd i bob oed, Y prawfion goreu o Dduwdod yr Arglwydd lesa 1, Kate A. Hughes, Tyllwyd 2, Jane Jones, Arenig. Her-Unawd y daith—1, T J. Jones, Gelli. Am y Pillow Slips goreu—1, Miss Roberts, Ty'nybryn; 2, Miss Williams, Llwynmawr. Adroddiad, "Gwron y Conemaugh "I,Lizzie Dora Williams, Tynffridd. Gwobrwywyd hefyd Robert Roberts, Tai'rfelin, a M. Williams, Fondro, gan y Beirniaid. Prif Draethawd, "Rhoddion a hawliau Duw" -1, Robert Evans, Ceunant; 2, Mrs. Davies, Talybont. Wythawd, Broncairo "—1, Robert Thomas, Bala, a'i barti. Ateb Cwestiynau y Parch. J. H. Hughes ar yr Hyfforddwr-l, Robert Evans, Ceunant; 2, Wm. Roberts, Brynmelyn 3, Mrs. Roberts, Wern- dyfrgi. Can, Marwolaeth Nelson," gan Mr. Davies, y beirniad cerddoroi, yn wir dda. Pedwarawd, Llais yr Iesu "-I, Parti T. Roberts, Fedwarian. Ffram Pictiwr—1, H. J. Roberts, Coedyfoel. Her-Unamd (agored)—1, R. Roberts (Ap Gwrtheyrn ) Barddoniaeth. Penillion Dioichgarwch am y Cynhauaf-l, Lewis Roberts, Cwm 2, R.Evans, Ceunant; 3, T. Jones, Nantycyrtiau. Englynion. Y Dywysen—1, Celysifab. Traethawd y LNierebeCf-J., W. Davies, Tal-y- bont; cyfartal 2, J. Roberts, Werndyfrgi, a Sarah Evans, Ceunant. Y Brif Gystadleuaetn Gorawl, Ai gwir yw ?" Dau gor ddaeth yn mlaeu, Talybont dan arwein- iad T, Roberts, Fedwarian, a'r Bala dan arwein- iad Ap Gwrtheyrn. Cor Talybont oedd y goreu. Am y Cam Lli goreu—1, K. H. Ellis, Arenig; cydradd 2, Hugh Edwards, Cwm, a Hugh J. Roberts, Coedyfoel. Y goreu yn y gystadleuaeth uchod oedd D. Edwards, Felin Newydd, ond yr. oedd allan o'r cylch. Mae y cyfarfodydd hyn yn enill nerth o. flwyddyn i flwyddyn. Roeddynt eleni yn hynod o lwyddianus yn mhob ystyr, a chafwyd eynull-, iad da y prydnawn, a,c yr oedd y capel yn orlawn yn nghyfarfod y nos, ac ymddygiad y cynulliad yn dda ac eithrio tipyu o swn yn y tyndra yn ymyl y drysau. Roedd y gwahanol feirniakl wedi gwneud eu gwaith i foddlonrwydd eyffred- inol, ac os oedd ambell un yn ddigakraar ol colli, aad oedd raid iddo ond myned i'r ysgoldy i an- ghofio ei ofid mewn cypanaid o de blasus oedd yn cael ei ddarparu gan ferched ieuainc yr ardal. Mae clod yn ddyledus i'r ysgrifenyddion ara y niodd deheuig y darparasant bob peth ar gyfer "y cyfarfodydd hyn.—MYNYDDWR. -=.=,I

Atal peswch mewn un noson.…

Advertising