Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWYL LENYDDOL a CHERDDOROL ANNIBYNWYR BETHEL, YR HWN A GYNHELIR YN YSGOLDY'R BWKDD SARNAU, DYDD IAU, MEHEFIN ISfed, 1303. o RHAI O'R TESTYNAU. CERDDORIAETH. BEIRNIAD-PAEOH. P. H. LEWIS. Y Brif Gystadlenaeth Gorawl. IV Cor heb fod dros 25 mewn nifer a ddatgano yn oreu "O'r dyfnder y Ilefais (W. T. Samuel.) Gwobr X2, A Medal Aian a Chanol Aur i'r Arweinydd y Fedal yn rhoddedig gan J. B. Parry, Esq., Bala. I'r Cor Plant dan 16 oed, ac heb fod dros 20 mewn nifer a ddatgano yn oreu "Arglwydd Iesu'r Bugail Mffjn" (P. H, Lewis.) Gwobr XI Is. A Medal Arian i'r Arweinydd, rhoddedig gan 31r. Robert Davies I'r Cor Meibion heb fod dros 16 mewn nifer a ddatgano yn oreu "0 mor her" (Dan Protheroe.) Gwobr 16/- Rhoddedig gan Mr. David Davies. I'r Parti Merched, 12 mewn nifer, a ddatgano yn oreu Clychau Aberdyfi (cyhoeddedig gan Mr. W. D. Treharne, Music Publisher, Rhyl). Gwobr 12/- Rhoddediggan Mr. Owen T. Jones. Pedwarawd "Ti wyddost beth ddywed fy Eghalon." Gwobr, 6/- Rhoddedig gan Mr. W. D. Owen. Deuawd, "Y ddau deJynor" (Fred Griffiths.) Gwobr 4/- Rhoddediggan Mr. W. D. Owep. Her Unawd at ddewisiad yr ymgeiswyr. Gwobr CWPAN ARIAN ysblenydd. Rbodd- edig gan Mr. Humphrey Lloyd a Chyfaill. Unawd Soprano Y cartref dedwydd fry" (Bryan Warhuist.) Gwobr, 4/- Rhoddedig gan Miss Kate Jones. Unawd Tenor, Baner ein gwlad" (Dr. Parry.) Gwobr 4/- Unawd Bass, Adlais y dyddiau gynt" (R. S. Hughes.) Gwobr, 4/- Rhoddedig gan Mr. Henry Parry. Unawd i rai dros 40 oed, Moab o'r Can- niedydd. Gwobr, 2/6 Rhoddedig gan Miss S. Davies. Unawd i blant dan 16 oed, Yr Ysgol Sill" (allan o Gymru'r Plant am Medi 1902.) Gwobr 2/- Ail Wobr 1/- Rhoddedig gan Mr. Rich. Davies. •ISF Y r oil o'r Gerddoriaeth ar werth yn Shop yr Eryr," Bala RHYDDIAETH. BEIRNIAD-Rhif 13, PARCH. T. T. PHILLIPS, B.D., BALA. Prif Draethawd, "Trysori eiddo yn ol dysg- eidiaeth yr Arglwydd lesu." Gwobr 7/6. Rhodd- edig gan Mr. Lewis Davies. Rbestr gyflawn o'r Testynau [pris lc], i'w cael gan yr YsgrifeDydd- L. E. DAVIES, Bodelith, Bethel, CAPEL M.C. LLANGWM. Cynhelir OYNGHtRDD Cystadleuol yn y lie uchod, Nos Fercher, Mai 6ed, 1903. TESTYNAU. Unawd o ddewisiad yr ymgeiswyr. Gwobr MEDAL AUR gwerth Ip 10s. Deuawd o ddewisiad yr ymgeiswyr, unrhyw leisiau. Gwobr 15s. Adroddiad o ddewisiad yr ymgeiswyr. Gwobr MEDAL ARIAN gwerth 10s. 6c Beirniad Cerddorol-Mr. CARADOC ROB- ERTS, F.R.C.O., A.R.C.M., Rhcs, Ruabon. Am fanylion peliach ymofvnet a'r Ysgrifen- ydd,—ROBERT JONES, Hendre Arddwyfac, Tymmt, Corweo, Brethynau! r I Brethynau! f ARDDANflflSFA 1DD ysbleiW Mewn Brethynau at b* » (Jq&* CHOTIAU UGH A, tume Cloth. Gwneir h^y iflllei* y tip-top style, ar y ac yn ol prisiau iseloj V J Caniateir 1/- yn ol 42/ 50/ gwerth o 50/-1 Telerau—Arian ?ar0 Cofiwch y cyfeiriad, R. DAVIES, :BL DILLNDFA'B collwes. » O.Y.—Gwneir Mackintosh?! proof Coats ar fyr „ Ewch i Swyddfa'? am bob math o argraflw da am bris rhesymol- TV.«f msmsttei* H r -T ME IRION HOUSE, 9 Watches, Clocks, Jewellery, etc., repaired on premises by experienced workmen. Gent's Strong English. Lever Watches, warranted I ten vears, R3 Ladies' Silver Watches from 10/6. t Largest and mc st varied stock of Tobaccos, pipes, Cigarettes, etc., in the district. I Jbtiiu Argraffwyd gun. H. Evans. Cyhoeddedig yn y Bala a Chorwen.