Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-=:- Dymuna I, I WILLIAMS & CO., Ontnongers and ^/l//n,„lmP!ement Agents, S^L0ES a RHAYADER, ri§0li°Q y BAT A a'r wlad yn eubodWM. gyffredinol eu bOd 'Sofa. 1 Pryr.u masnach eang ^plement Agent WI1JLIAM HUGHES, Yn y *!Vt B.ALA. ■ S.^°L W SICRHAU pedolwr prof- O U(W<3 MHERson Mr. E. R. 1^4 ml yr llwn sYdd wedi ^N6DD o brofiad gyda'r Wilv wir §an s and Co. tnt'y h teo^ 0 Gelfi Amaeth- PL a't) pS. 'r'ansu tori Gwellt ^ain1;, ^eirianau Malu, Omuj ^Jnt l yniau> &c'> &e■ Maei cvm U ? dystiolaethau yn H I'W gwaith. c^eiriad—- 1tigh Street, — SA.1.J.A. — Y Bala a'r wlad yit gyffredinol. dC). DYMUNA ^TJNTILOYD (i* 1 fOd yn cario busnes 11estri a halen qlxsli -) f)u,s liestri a halen V'^BrS "A3en 5>&o.bob BALA- X0, ^un'ad eo ° ^estri Staffordshire t> reu' arn y prisiau rcwyaf agor busn« feh'^>e, °. B0B MA1H, >»» 0fs»kau S'e' &c, o bob llivv. Y tej" "°ihv».- ryg a thtn ar geryg yDWfm. Sk" (} ia breath ° Wreaths 1 rci »<>• fa-fa San 1 r at '8iaddedigaethau. J 0 Waith" iuVD ro^di estimate am X)iVV->Y son >'n vhfcd- *y G°fiWch 8^a'th g< reu am bris GINSHOP BACT, OIL MORRIS 102m P W T 6 X @ I IJLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwylcjpb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio polea. CYRN AR Y TRAED. Dim ond rhoddi cerpyn teneu o amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadau ar y Coesau neu unrhyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag Olev Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolcligarwch, ac yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Pontdincrwig, Carnarvonshire. j Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs, Williams am bymttieng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fbd yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn ( oi nnig wedi bod yn caniiiawl y llesad gawsant—rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn lie gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro j Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, j Ac ieuacgc fyddwch eto gyda'r Oil." BRONCHITIS,BRONAU DRWG | A CHWARENOG. | Cymer y cyntaf fwy o amser i'w | wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Ilid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng- | reifftiau, maent i'w cael. I ELLA I DDIM DIODDA IOGLA FO." Os tynir ymaith yr arogl, tynir ymaith yr | hyn sydd yn lladd germs yr afiechydon, act i mae Olew Teuluaidd Murris Evans, Ffestin- j iog, wedi bod mor llwyddiacus gyda hwy fel na raid ofr.i umbyw genedl, gan fod y pethau hyn oil a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Moiris Evans, Ffestiniog. Mewn poteiau Is lie, 2s 6c, 5s, 10s, ag 20s yr UD. D,S,r—Nid oes botelau 6c o'r Household Oils. Mae yr olew ar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurwyr Morris Evans & Co., Festiniog