Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

•JONES' HOTEL, (Established over 100 years,) Suffolk St., PALL MALL, LONDON Adjoining Trafalgar Square, (Successors to MR ROBERTS, Thanet Place,) telegraphic Address—'Pleasant,' London. Telephone—No. 8889, Central, Proprietor H. R, JONES mimi H — The Academy,Pontypridd —. CLASSICS, &C. E. DUNMOR EDWARDS, M.A. Mathematxc &c.: Rev W. J. GEORGE. PREPARATION for Matricul uon, Theological Colleges, &e. Next Tewn begins March 0, 1908 COLLECIATE SCHOOL, PONTYPRIDD- H EA D M ASTER • JENKYN JONEb, B.A. (Lond.), Prospectus on application. GWYNFRtN SCHOOL, AMANFOSD. One of the Oldest Schools of the kind in Wales. (Established 1830.) The Curricuium of the School is adapted to the equiremei)ts of the London and Welsh Matriculation, ^andidates are also prepared for the English Geological Colleges, as well as the various Profes- ^al and Commercial Preliminary Examinations. it T ^ucces. es each year equaf those of any School Wales, in proportion with number of Students. Tutors Rev. J. WELDON DAVIES (Late J^sus College, Oxford). Rev. T. JAMES. Mr. JOHN LEWIS. 1\11' W. R. MATHIAS, B.A. (Honours). thftU^er Particulars may be obtained from Head Master. Term begins Wednesday, April 22, 1908. °LD COLLEGE SCHOOL CARMARTHEN. R1NCIPAL8 REVS JOSEPH HARRY AND J. B. THOMAS. SUCCESSES FOR 1905-6-7. T Wa¥LATI0N 0F 8 Bt'tf Tti°f ■PrecePtors. •"a-aangor College. SCHOLARSHIPS 5 Scholarships King's and J. Jones) 2 Bank Clerkship. 2 Normal Studentships. 6 Baptist College, Cardiff, 2 Trevecca College. 20 Commercial Post. Total for Three Years, L15. ^Wtpt?P'ete kist ol Successes apply as above. a "Umber of Boarders kept at Mr Thomas's House Y —— — •—™ A1,1-13 goreu a rhataf am bob math o ydyw'r Swyddfa'r TYST, V Leamington Spa, Warwickshire. SUPERIOR and highly recommended home for Visitors to Shakespeareland. Board or Private Apartments. Moderate Terms. Baths, Smoke Rooms, Near Reading Rooms, Church, Gardens and Stations. THORNTON, II ELMDON" LODGE, AVENUE ROAD. "¡'>- 'OES Y BYD I'lt IAITH GYMRAEG.' Un o'r pethau goreu i'w,,Iia(lw'n fyw ydyw drwy ganu Gymraeg. DEWI SANT, Deuawd Gwladgaro,, i T. non S, a B. 6c. MAE CYMRU'N MYN'D I FYNY, Can yn y Ddau Nodiant, 6c. MAE CORON GAN DDUW I Tl, Deuawd cysegredig (S. F. a li. N.) Pris Is. YR IESU WRTH Y LLYW, Deuawd cysegredig, (S. F. a 11. N,) Pris Is, YR IESU, Cantawd i Gorau leuainc (S. F.) 6c. BRWYDR BYWYD (S. F 6c., H. N. 2s 60). Cantawd i Gorau mewn oed, pri odol iawn i'r amserau, o nodwedd botlogaidd. Anfonwch am restr o Gerddoriaeth i Gorau Plant a Chorau mewn oed; 21-iiii i ddewls ohonynt, ac amrywiaeth mawr o Ganeuon, Deuawdau, Triawdau, Anthem, a Chyd- ganau, i Gorau Cymysg, a Meibiou. Dros 600,000 wedi eu gwerthu. I'w cael oddiwrth Weddw yr Awdwr, Mrs HUGH DA VIES, L.T.S.C, (Pencerdd Maelor) Plasmarl, Landore, R.S.O, Glam. u ND E B YR ANNIBYNWYR C Y M REI G. RHYBUDD Y PWYLLGOR LLEOL. IYNELIR yr uchod yn Rhosllanerchrugog, J Gorphenhaf 13eg hyd yr; 16eg. Dymuna y Pwyllgor LIeol estyn y croesaw cynesaf i Aelodau yr tJndeb i ymweled a'r Rhos, yn nghydag eraill fwriadant dd'od i'ti Huchelwyl. Bydd y Pwyllgor yn gyfrifol am lety i Aelodau yr Undeb yn unig. Dymunir am hysbysiad oddiwrth y rhai fwriadant dd'od erbyn Mai 16eg, er mwyn argraffu rhestr yr enwau. Ymdrechir gwneyd pob peth yn gyfleus i'r ym- welwyr. R. ROBERTS, Cadeirydd. O. J. OWPJNS, Is-Gadeirydd. JOHN WILLIAMS, Trysorydd. SAMUEL ROBERTS,) v E, WYNNE JONES, j ¥sgn' Os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd Canu, Wedi eu Hargraffu yn Ddeslus anfouer i Swyddfa'r I Tyst,' Merthyr -o- YN AWR YN BAROD At Wasanaeth Ysgolion Sul a Chymanfaoedd Canu. TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT: SEF— I.-Y Deg Gorchymyn. 11.- Y Nefoedd. III.—Y Gaethes yn Nhy Naaman. GAN Y PARCH. H. T. JACOB, PENIEIJ Y Tri uchod yn UN t1 PRXS CEIJSfIOG Pamphledyn. ——— —— 10c. y Dwsin; 50 am 3s.; 100 am 5s. 9c. Cludiad wedi ei dalu I'w cael IVoddiwrth Joseph Williams & Sons, 'Tyst,' Merthyr.