Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

----_._---I LLYTHYR ODDIWRTH…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLYTHYR ODDIWRTH Y FARGH. W. HOPKYN REES. London Mission, Siaochang, Kichownan, via Peking, China, Ebrill 7fed, 1908. At Olygydd y Tyst. ANWYl. FRAWD,-Byddwch garediced a *hoddi gofod i mi alw sylw at fater parthed 5*awd hofF sydd ar ei fFordd i Brydain o ^-flina. I$nw y brawd yw Mr A. H. Bridge, gen- *«gol o Ferndale, Rhondda, ac aelod gjmt yn yr eglwys Seisonig yn North street. mai ychydig o iaith Gwalia sydd ar gof Satiddo heddyw, ar 01 treulio 20 mlynedd Yn China, llosga gwres yr Hen Wlad yn ei a theilynga le parchus yn serch yr 5-Uwad Annibynol yn Nghymrn. Yr wyf Y11 dean yr adnabyddid ef gynt yn Fern- ale fel Albert Bridge, a diau fod llawer J10, yn ei gofio yn dda. Gorfu iddo fynedi c,eithi° yn y pwll pan yn ieuanc, ac ni „Ha^odd lawer o fanteision addysgol tu lan i'r ysgol ddyddiol a thymhor byr dan Alt Edwards yn yr Ysgol Ramadegol yn Pontypridd. Yr oedd yn China cyn bod yu 20 oed. Y deng mlynedd olaf mae wedi OQ yn ngWasanaeth Cymdeithas^ Genadol Illidain ac yn gymydog agos i mi, gan d oes ond taith deudydd oddiyma ato ef. i e yn un o'r siaradwyr goreu feddwn yn China, yn ysgolor da, ac wedi gwneyd odrt°*Wa^k yn faes. Efe gychwyn- atn A1 ac^os yn Wei Chen, a bu yn llafurio 7* fiynyddoedd heb gydymdaith yn y • heddyw mae dros 300 o ddych- edigion yn yr eglwysi a gychwynwyd &iddo> ac y mae yn fawr eifri drwy yr u wlad. Cefais brofion diymwad o hyny Ma61 gyrddau ymadawol y dydd o'r blaen. Iji e ef a minau wedi cael llawer ymgom U am yr Hen Wlad a'r cyfeillion os°g sydd genym yno; a'r noson o'r ysten bu ef a minan yn canu y don Aber- gydag hwyl, os nad gyda swyn, SanHrf^" rhagorol ydyw, ac y mae chn doraeth o brofiad am frwydrau a i'r (fcwest dros Dduw a fydd o les dirfawr siar a &ant y fraint o'i glywed. Mae'n yjj ac^'r llithrig a choeth yti Saesoneg fel Chinaeg, ac hyderaf yn fawr y ca °bletSni.ad 8wres°g gan yr eglwysi yna, CvnT teilwng ydyw o'r goreu o feibion Hyderaf y ca gyfle yn y Rhos, OH- ddyweyd gair dros yr achos ^ondJiUa' a gwn y ca &roesaw yn y a chymoedd ereill cyfagos, lie y Tin ■ ken gyfeillion boreu oes. aWr n gar eto. Mae amryw ffryndiau, yn a chvf ?^Wa^h, yn anfon newyddiaduron Sy^es ^ronau Diolch o eigion calon ^a vam cw^» ac am lythyrau ami. A 'Idi^y^yfryw sylwi mai fy nghyfeiriad o ^ekin ? m*s fydd—London Mission, y Ue • Ar ol ugain mlynedd o lafur yn 0 fod v n' ac ar Swe^ed yr achos yn tyfu 60 0 eglwys o 32 o aelodau i fod dros s°n fS?611 &yda 1,200 o gymunwyr, heb ael0^i ereill, dyrfa fawr, sydd eto heb ^nas myned yn °* *'r CeQadw y dechreuais fy ngyrfa fel ^ekino-r ^Warter canrif yn ol. Mae yn *yr T^^?leS duwinyddol, lie y mae myfyr- etl ParrJ • da^r cymdeithas yn cael 1 ar gyfer y weinidogaeth Anni- bynwyr America, Presbyteriaid America, a Chymdeithas Llundain. Frcoleg hwnw y byddaf yn myned yn yr hydref, fel math o athraw i gynrychioli ein cymdeithas ni. Mae yno bedwar Americanwr, a phob un yn D.D., yn athrawon, ac nid wyf heb ofn y byddaf yn hollol anheilwng o'r fath an- rhydedd. Duwinyddiaeth yr Hen Desta- ment ac Hanes yr Eglwys Gristionogol, fydd y pynciau y bydd yn rhaid i mi ym- godymu a hwy, a hyny yn yr iaith frodorol. Cyfyd ger bron fy Itygaid yr awr hon mor glir ag erioed wynebau Ap Vychan, Michael Jones, a Thomas Lewis, fy hen athrawon yn y Bala. Cymerasant boen dirfawr erom ni, bechgyn digon anhawdd ein trin yn ai-nl ond, os caf ras a nerth gan yr Arglwvdd, ymdrechaf fod yn I I deilwng o'r cewri hyn y bum yn eistedd wrth eu traed dros dymhor. CofFa gwyrdd- las ac anwyl am y tri sydd yn fy nghalon, ac yn nghalonau tyrfa o fechgyn y Bala. Anhawdd fydd tynu i fyny wreiddiau y serch yma. Mae ugain mlynedd yn ddarn go fawr o oes dyn, ac ugain mlynedd dros Grist yn China, mewn un maes a olyga fod rhwymau calouau yn dyn iawn. Maey bobl, yn gredinwyr ac ereill, yn tywallt dagrau, ac yn ymbil arnotn i aros, ond gan fod y golofn yn arwain, rhaid myned ar alwad Duw. Ond erys y lie hwn byth yn rhan hanfodol o enaid Mrs Rees a minau, a'r cysur yw fod Duw trwom ni, wedi gosod i lawr seiliau llydain i ereill adeiladu arnynt. Bydd y llafur yn Peking lawer yn Uai o gost i gorff, gan fy mod yn arfer teithio canoedd lawer o filldiroedd bob blwyddyn yn y maes hwn, mewn ceirt ar hyd ffyrdd disathr, ac y mae y galwadau ar amser a nerth bugail i braidd mor llu- osog, sydd yn byw mewn naw sir, yn dreth drom ar gorff a meddwl, ac y mae amneid- iau y galon yn arwyddo nas gallaf yn y dyfodol drethu hon fel cynt. Gyda chofion cynesaf calon (a gura byth dros grefydd fy mamwlad hoff) at yr holl saint. Yr wyf yn darllen gydag aeddgar- wch bob hanes yn y TYST a lleoedd ereill am danoch, ac ni anghofir Cymru, ei chref- ydd, a'i hangenion, byth wrth yr orsedd a godir genym pa le bynag yr arweinir ni gan y Nef. Yn y rhwymau goreu, W. HOPKYN RISES. O.Y.-Yr wythnos nesaf yr wyf yn dys- gwyl Dr Arnold Davies i ymweled a ni yma ac i aros dan y gronglwyd hon. Mae yntau yn gymydog, ond cymer dri diwrnod iddo gyrhaedd yma. Bydd clustiau rhai ohon- och yn llosgi, ys dywed yr hen bobl, oble- gid y mae Arnold a minau yn myned i gael gwledd wrth siarad am yr hen wlad, a'r llu o gyfeillion anwyl sydd yno, ac hyfrydol iawn fydd cael siarad eto yn yr hen iaith am rai dyddiau.

NODION 0 SCRANTON, PA.