Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

ABERDAR A'R CYLCH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERDAR A'R CYLCH. Cynaliwyd cyfarfodydd blynyddol acM01 a y Pasg. Pregethwyd ar yr da, Sur San y Parchn Machreth Rees, Llun- p.115 ■D. C. Williams, St. Clears a S.Williams, Phr Ge^br* Caed cynulleidfaoedd da a i_egefchu rhagorol iawn. Casglwyd hefyd at «au y ddyled ar y capel. j>a anch Penywaun.—Prydnawn a nos Lun y bu y Parch El vet Lewis, M.A., Llundain, tradd°di darlith ac yn pregethu yn Eben- Treeynon yr elw deilliedlg oddiwrth y fech ar cwr<^ leihau dyled eglwys W n Peny waun. Yr oedd El fed yn ei hwyl- goreu, a'r cynulliadau yn dda iawn. e&i ynia!lfa Ganu Dosbarth Trecynon.—Cynwysa J^ysi Horeb, Llwydcoed, a Salem ac Eben- er, Trecynon. Cynaliwyd y Gymanfa ddydd 14a ) recyno ^rth,Ebrill 21ain, yn Ebenezer. Cyfarfod J. nreu plant. Yr arweinydd ydoedd Mr James, Llwydcoed cadeirydd, Mr D. Jjj as> Salem a'r chwareuwr, Mr Willie Jones, Dl y^COed. Cym6rwyd rhan mewn holi y ^av ar Hanes Iesu Grist' gan y Parch W. S. nles» llwydcoed, ac anerchiad gan y Parch Jones. Caed oedfa ddymunol iawn ystyi". Yn nghyrddau y rhai mewn j\jf ^P1 ddau a chwech, yr arweinydd ydoedd Thomas, Ebenezer. Llywyddwyd ji au °'r gloch gan Mr Morris Phillips, tyj, .^coed, ac yn yr hwyr gan Mr Owen ga IatQs> Ebenezer. Chwareuwyd yr offeryn tiorth W. Isaac Davies, Ebenezer, a chy- eidf ywy^ gan y gerddorfa. Daeth cynull- ean»°ec^ enfawr yn nghyd—yr oedd y capel ^nu e* orlenwi. Oaed Gymanfa Iwydd- s lawn yn mhob ystyr. Cymerwyd rhan Salee boreu hefyd gan y Parch J. D. Rees, angJ?V, Cwynid ar ddiwedd y dydd am lawer o fteyr n<*ek gyda'r cyrddau rhagbarotoawl, 0e(*cl hyny wedi bod i fesur helaeth iawn. Vj. y diffygion hyn, cawsom ddydd i'w goiio, dfa u arweinydd yn gwneyd eu gwaith yn J^wyddianus. Weil le^< Llwydcoed.—Bu yma gyfarfod nos Ty 1 gefuogi y ddau fesur sydd ger bron y kresenol, sef Mesur Rheoleiddiad y San edau a'r IMesur Addysg. Gadeiriwyd evfoJ Parch W. S. Davies, ac anerchwyd y a'r gan Mr H. E. Evans, Bwllfa, Gwmdar, /nghorwr J. O. George, Hirwaun. Pasiwyd *yd cryf ar y ddau fesur. Gymer- ]\lrj I13-11 hefyd gan y Parch Grawys Jones, JaIlle enkin Rees, Thomas Davies, Thomas David Edwards, Daniel Davies, John ia-vvj^ s> a W. Davies. Caed cwrdd rhagorol aI CIIllidai' Dyddiau Sul a Llun, Ebrill 26ain "r 27 1 y cynaliodd yr eglwys yn Elim ei are ol eleni. Pregethwyd gan y Iloug/1 T. B. Mathews, Penydaren, a P. W. ehvnm'i 9oed-duon, Oaed pregethau grymus a JaIlle eldfaoedd rhagorol. Mae y Parch ei 0fa| J°nes yn barchus a dedwydd gyda phobl l!1istd If lanus C ocl. Cynahwyd eisteddfod lwydd- Sysvlif^ falem' Llun, Ebrill 27ain. Yr oeddyn My^ifdig a Chymdeithas y Rechabiaid. Plant gan y Parch J. D. Rees. Cor y °edd J? ^alem, o dan arweiniad Mr T. Howell, ug°L Deallwn i'r eisteddfod droi ^^yddiant. Gohebydd.

Advertising

¡.--___..___._---------_.-I…

ER COF AM

[No title]

[No title]

TYSTIOLAETH RYFEDDOL

YCHYDIG ADGOFION.