Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Uinell Y MOR taweloc ^RAMWYPA GYFL,YM I DEITHWYR U/WYTHI, A PHARSEU I BAHIA ^ANCA (AM BUENOS AY RES), PORT gADRYN (AM TRELEW, RAWSON, A PIIORTHLADDOEDD EREILL ARGEN- TINA), PUNTA, ARENAS, AC ARFORDIR ^ORlvEEWIN01, DEHEUDIR AMERICA, efyd, Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Gorllewinol, gan alw yn I^a Pallice, t e' a r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- geaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y Vflh cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- taf n bwrdd. Cabanau comfforddus, ys- i'r ? giniaw, baddonau, perdoneg, llyfrgell, &c., trydydd dosbarth. Prisiau rhesymol. IJwythi a Paarseli am brisiau isel. Gwybodaeth lawn gan \7 Pacific Steam Navigation Co., 31-33, James Street, Lerpwj 1} Jí{ 4 'Jk 'Jk 'I v t'l:i t'l:i ;14 l:i i1l:i i1l:i ;ll:i'" CENAD REDI) Ita "fl 4 4 ¡j é,.¡j Æ¡j 4 P1 çff ¡;tt:{ i1l:i çi[ 1>. v 'riff vl:i Pltlg DWY GEINIOG YN Y MIS. DAN OLYGIAETH Y Parchn. J, Thomas a J. Jones, Merthyr. RHIFYN MAl, 1908. Llai ,n • CYNWYSIAD. Jlfe r,a^ yn y Gwanwyn. Dp~ Y.sgrif v.—Grisiau Datguddiad gan y ^can T V,Wa,rdTiJones' M.A., B.D., Dowlais. au Terfynol Bywyd Dyn, gan y Parch R. E. C0f B.D., Rhymni. nodion Misol, gan y Parch John ThomasYm- ddiswyddiad y Prifweinidog — Y Prifweinidog ^owydd—Dyrchafi.d Mr Lloyd George-Oymru ar Weinyddiaeth Bresenol—YDdau Fesur Mawr • Svni a'r Dda" Fesur. n '1",0esau am Nefoedd ac UfferQ.—II., gan Mr Ha«l; Arthen Bvans, Barry. £ aellom y Tlawd 3 Newydd Cyntaf i Japan. r Jif Adroddwr ■—MoUo'r Plentyn—lesu o Naza- NoHi i gan Dyfed. S^lutLie°yddoi- Y Golnfn w li' ga,n Mr D- J* Hu^hes. A. & L.T.S.C. Pa^rddoDo1: am Bmrys, Bachgen y iiv ru B<>weu, Hermon, g«n Cyfaill — Geneth y durtur,' gan Mr D- W. L'dwards, Merthyr— fD Sol Stil, gan Mr John L. Jenkins, Ynys- organ-Golwg ar lesu, gan Mr W. J. Parry, rili • tmor—isieu Dysgu, gan Mr J. L. Y Ynysforgan. Cvhrf ^bbatljol» gan y Parch W. Davies, Llandeilo. O0dded)g yn Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. a. "< GELLIR CAEL blau a Tlaestamentau Cymraeg a Saesoneg, y Feibl Gymdeithas, o Swyd(ifa'P I Tyst,' Merthyr OS AM POSTEFS a nnnnnnn ANFONER I swyddfa'r'TYST,' Merthyr Tydfil. or rSUT 'fi'" "m' 'n YDYOH OHWI ■ 11 ► Mae pawb yn gyfurwydd a'r mynegiad hwn. Clywir ef dros y byd fcyfan. Y mae < ► yn mhob iaith yr hyn sydd yn oyfateb i I Sut ydych ohwi?' Iechyd da yw'r un < peth mawt cyffredifol yr hiraethir so y rlymunir am dano. Dywed y dyniou ► enwooaf fel oelfyddydwyr fod pedair than ailan o bob pump o afiohyd yn d'od yn < ► uniongyrohol oddiwrth ddlffyg treuliad, neu ynte sefyllfa afiaoh yr afu a'" 1 ooluddion. Iaoh& < BEECHAM'S PILLS i >. bedwar o bob pump 0 bob math o afiechyd drwy symud yr aohos ohono. Nerthant ► chwi, a gwasgarant bob anmbardeb a aohosa farweidd-dra a thrymder—rhybuddion < Natur 0 anhwylder. Ceidw BEEOHAM'S PILLS bob] yn galonog a gwnant fywyd yn heulog. Maent y feddyginiaeth fwyaf sydd adnabyddus i roddi nerth ] ► i'r cylla, cywiro y treuliad, a rheoleiddio yr afu, yr arenau, a'r coluddion yn wir, < y maent yn feddyginiaeth anffaeledig i'oh < kCADW YN IACH. r Ar werth yn mhob man mewn blychau, pris Is l £ o (56 o belenau) a 2s 9o (168 .Â..jL"to. "Â- ,gr,,v ,r,: 'Jj '}lil'k,"j{i II." II. J(¡N"l"rr"h-V.(¡NJ¿¡J1.' pANEUON Y BWTHYN,% r Gan y Parch. H. T. JACOB, Peniel. ? m 1 Cynwysa y Caneuon' swynol a naturiol hyn darnau cymhwys m iaw1} i'w hadrodd mewn cyfarfodydd, ac nid ydyw'r plant V* wedi cael eu hanghofio, canys y mae deuddeg o ddarnau wedi W< eu hysgrifenu yn bwrpasol ar eu cyfer. Wedi ei rwymo mewn Llian hardd, gyda darlun o'r Awdwr. |j| [I PUIS SNVILET. fi m >1 wsre I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr, neu gan g JOSEPH WILLIAMS & SONS, SWYDDFA'R "TYST," MERTHYR. I W \f),,»5))Âj.fjflJ'\Ï'Í"1J\)Ç.AJ:,)1' — THE — History of Merthyr Tydfil," From EARLY TIMES UP TO THE PRESENT, BY CHARLES WILKINS, F.G.S. u-+- BoundJn_ArLCMi. PRICE mCt/O; POST FREE To be obtained from the Publishers, Joseph Williams & Sons, Tyst" Office, Merthyr Tydfil,