Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MASNAOHOL. I Q.LOBE J^URNISHING QOMPANY Dodrefnwyr fai Cyflawn, Cyfan-wthol, Man- werthol. 12, 14, 16, & 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DODREFN AM ARIAN, NFU kP. Y GYF- UNDREFN LOG- FENTHYCIOL AM BR1SIAU ARIAN PAROD. CWMM DODREFNOL Y GLOBE yw yr liynaf a'r eangaf o'r rhai sydd yn dw: yn yqojaen fasnach ar y gyfundrefn log.fen:ctt\ydol yn y talaethau y maent yn cyflen^ dodrefn i clvi, gwestai, a pbalssau, llawer iawn rhatach nagy gwua y mwyafrif o'r masnachdai sydd yn gwerthu am aiian pavod yn unig. Yr ydym yn allaog i wneyd hyn drwy fod genym gyfalaf mawr at ein galvjad, ac befyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a werthwa. NID OES EISIEU SICRWYDD, DIM TREULIAU YORWANEGOL, AR EIN CYFUNDREFN LOG-FEN- THYCIOL. Y mae ein dull teg a chyfiawn o ddwyn ei masnach yn mlaen, a'n teleran rhosymol, a'n prisiau isel Boor adnabyddms trwy Ugled I Llo'"{;t\" a Chymru, fel uad ces eisieu ychwaneg 0 eylwadan. Telerau cyffredinol, y rhai, fodrl bynag, y gellir ea newid i gyfarfod cyfleusderau ein cwsmeriaid. Taliadau. wythnos-ol, misol a chwarterol:- Swm y pryniant lOp, Taliad 0 3 6 yr Scos 20p, 0 5 0 50p, „ 0 10 0 „ „ loOp, „ 0 17 6 „ „ 500p, t. 4 0 0 Sydd i archwiliad o'n Stoc roddi ar unwaith foddhad i'r rhai sydd ynbwriadupwrcasu, ein bod yn rhoddi gwell gwerth a thelerau bawdd- ach o daliadau na'r un masnachdy cySelyb yn y Talaethau. „ DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FKNTHYCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rhaglen Fewr Ddarluniadùl, Barn y Waag, a'r Prif-restr drwy y llytbyrdy ar archiad.: Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16 a 18, PEMBROKE PI ACE, LERPWL. ABERTHIANT GWIRIONEDDOL. 113fae W. BARNETT, Watchmaker, Llan- gefni, wedi prynu stoc fawr o Watches, &c., o dan amgylchiadau neillduol, ac er mwyn eu elirio y mae wedi penderfynu eu gwerthu am y prisiau isaf. Fe rydd W. Barnett wythnos o dreial gyda !)hob Watch, ac os na fyddant yn rhoddi bodd- onrwyddbydd yn foddlawn i'w cymeryd yn ol. JE5 5 0 ENGLISH PATENT LEVER. n-l -| A r\ (Costio £ 5 5 0) English. lv U Patent Lever Watch, gan Mr John Griffith, Carnarvon; Cases Arian, Hinges Aur, Pendil Aur, Jewelled, Capped, &c, Cadw Amser Cywir. Anfonir ar dderbyniad £ 1 10s 6d, yn rhad drwy y post wedi ei registro. Wythnos o dreial. L6 10 0 PATENT LEVER WATCH. OH "1 V7 Patent Lever Watch o&fcl -L f U newydd, (Wedi costio £ 6 10 0 tutf tair wythnos yn ol). Gwneuthurwr E. J. Surgison, Preston. Cases. Arian, Gwydr Grisialaidd, 3 par yn eztra o Jewels, Pendil Aur, Maintaining Power; Capped, Double Sunk Dial, wedi ei gorphen yn y modd goreu gyda'i gwelliantau diweddaraf, cadw amseriad cywir. Anfonir ar dderbyniad t4 17 6 wedi ei registro, gyda gwarant brintedig. Rhoddir wythnos o dreial. p "I C English. Patent Lever Xt JL %J U Watch £ plate. The movement richly engraved, Silver Cases, Hall Marked, Accurate Timekeeper (Cost f5). Will be sent pest free on receipt of 25is 6d. Weeks trial. MODRWYAU PRIODASOL. Dymuna W.B. alw sylw at y Stoc Ardderchog o Fodrwyau Priodasol pa rai sydd o'r Aur Goreu, ac hefyd yn is o 5s nag unrhyw le arall. Rhoddir anrheg gyda phob modrwy. Anfonir Cerdyn at fesur maint y bys yn rhad drwy y post. COFIWCH Y OYFEMI" WILLIAM BARNETT, WATCHMAKER, GLANHWFA ROAD, LLANGEFNI. THE MIDLANH LObNT JEE WATCH COMPANY nF VYSE STREET, BIRMINGHAM. Wrf to our Manager, Mr A. PERCY, for oar bean 'ful new Illustrated Catalogue, coutain- ng -)fer 1,000 uneolicited Testimonials and over 1,000 fine Copper-plate engravings of Watcnes, Jewellery and Electro-plate, seiit gratia and poet free on application to any part of the World, Gentle- men's tine Silver flat CRYSTAL KUUSS 258. 1 e s* fl n o Silver tht crystal srlass, highly finis hed m e v emenf, 26e. Youth's fine silver flat crystal glass. 25s. Cheque or Post Office Or- ders murt be made p yabl e U-t A. PK ECT, on receipt of which aiy Wetcb will be registe ed post free ary part f the Uni te d Kingdom. and for 2 6d per w ateb to any part Word: LON DON OFFICE & SBOW ROOM- I. QUEEN VICTORIA-STREET, F.C Y CHARING CROSS BANK (Sefydl- wyd 1870), 28, Bedford street, Charing Cross, London, W.C. Cyfalaf 300,000P. Sawdd yn nghadw 100,000p. Benthycir symiau a 30p i 5,000P, mewn tref neu wlad ar Promis- sory Notes, Mortgage ar Ddodrefn, Stoc Busnes neu Fferm, Yswirebau Bywydol, Reversions, Llestri Arian, Gemau, Stocks, Shares, eiddo Rhydd-ddaliadol, neu Brydlesol, &c., cymer- adwy. Caniateir tair punt y cant o log ar y cyfrifon cyffredin ar y lleiaf swm gweddill misol pan na syrth o dan 20 punt. Derbynir ar log symiau o lOp ac uohii fel a ganlyn:- 5 y cant y nwyddyn, dan yr amod o rybudd o 3 mis i w codi. 6 >» p 1 >» i) 6 7 )t « tt ,» 12 i Rhoddir telerau arbenig am symiau mwy. Telir y llogau bob chwarter. Ysgrifener neu galwer am raglen. A. Williams, Goruchwyliwr. DECORTICATED COTTONSEED CAKE "PHffiNIX PURE" BRAND. FOR SAMPLES AND PRICES APPLY TO THE MAKERS, The KMi Oil Mill Co. Limited, LIVERPOOL. SAXES BY A firrrrrw" 7 MESSRS W jyEW & SON. PKELT ^ttNARY NOTICE, COUNTIES OF AND CARNABVONSHIKE. VMPOETANT SALE OF THE OUT- | LYIXG PORTIONS OF THE BARON HILL ESTATE BARON HILL ESTATE MESSRS W. DEW AND SON have been IviL instructed to OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION, the Following Freehold Farms, Other Lands and Houses, viz:— COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANYNGHENEDL, com- prising an area of 1720 ACRES or thereabouts, PARISH OF LLANLLIBIO, comprising an area of 744 ACRES or thereabouts. PARISH OF PENMYNYDD, comprising an area of 507 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDDYFNAN, compris- ing an area of 727 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDYFRYDOG, compris- ing an area of 285 ACRES or thereabouts. PARISH OF BODWROG, comprising an area of 472 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWENLLWYFO, com- prising an area of 35 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANGWYLLOG, comprising an area of 1166 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANFAIRYNGHORNWY comprising an area of 435 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANRHYDDLAD, com- prising an area of 185 ACRES or thereabouts. COUNTY OF CARNARVON: PARISH OF BEDDGELERT, comprising an area of C, 3988 ACRES or thereabouts. PARISH OF BETTWS GARMON, com- prising an area of 898 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWNDA, comprising an area of 340 ACRES or thereabouts. SUMMARY OF ACREAGE. ANGLESEY 6696 ACRES. CARNARVONSHIRE 5226 11 TOTAL ACREAGE ..11,922 ACRES. Further details will appear in future advertise- ments, and in the particulars and plans of Sale, which are How in course of preparation, and in the meantime any information may be obtained of Messrs R. S. TAYLOR, SON, AND HUMBERT, 4, Field Court, Gray's Inn, London of Mr W. M. PRESTON, Estate Office, Baron Hall, Beaumaris; os of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. MR T. EVANS. VALUABLE FREEHOLD PROPERTY FOR SALE BY PRIVATE TREATY- TY MAWR, PISTILL, CARNARVONSHIRE. ALTI that well-known Estate, known as Ty Mawr, situated m the Pansh of Pistill, in the County of Carnarvon, containing by ad- measurement 52 acres 23 poles or thereabout. The Residence contains 3 Entertaining Rooms, 5 Bedrooms, Kitchen, Pantry, Scullery, &c. It commands one of the finest Views in Wales, is within It miles from the favourite and rising seaside resort of Nevin; it has a S.W. aspect and is sheltered from N.E., N. and E. winds; it overlooks the magnificent Views of Nevin and Portdinllaen in Carnarvon Bay; and has distant Views of Anglesey and the Wicklow Hills; it is situated within 3 miles from the celebrated "Rival Mountain," abounding in beautiful scenery and bristling with architectural and archaeological relics. The out-buildings attached to the Farm are also in first class condition, and there is a Water- power which could with but a trifling outlay be put in working krder. The land is in excellent condition, being so well sheltered and watered and commands the highest price for grazing purposes of any in the country. There is also a Sett Quarry known as Pen- rhyn Quarry" on the property, the stone from which' is admitted by most experts to be of the best quality in the principality; it is leased to a company at a dead rent of zC20 pdr annum emer- ging into a Royalty which will, no doubt, when the Quarry is worked, exceed £ 100 per annum, and with the present and increasing demands for setts this attainment may be speedily accom- plished. Also three dwelling houses or messuages called respectively "TyUchaf," "TyCanol," and "Ty Isaf" with good sized gardens. Also, all that messuage or dwelling house with land held therewith, known as Buarth Lwyd, containing by admeasurements 1 icre 6 perches or thereabout- Also, all that messuage or dwelling house, called Mur-hen with land attached thereto con- taining by admeasurement 1 acre 5 perches or thereabout. All the Buildings on this property are in good state of repair, considerable improvements having been recently effected on some of them. The Whole of the above property offers an ex- ceptional opportunity to those desiring a safe in- vestment to acquire a compact and attractive estate. Further particulars and information concerning this property may be had on application to Mr John Thomas, 5, Rennford Place, Liverpool; Mr Owen Lewis Edwards, Solicitor, Pwllheli; or Thomas Evans, Auctioneer, Pwllheli. SALE OF VALUABLE FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTIES. MR THOMAS EVANS has been in- structed to Sell by Public Auction at the Town Hall, Pwllheli, subject to condi- tions to be then and there produced, on Wed- nesday, 30th November inst., at 2 p.m. prompt, the following highly desirable Lots of Property:— Lot 1. All that Freehold Farm, lands, and tenement, with the Dwelling-house and build- ings erected thereon and called I Fronhyfryd," I situate at Mynytho, in the parish cf liangian, in the County of Carnarvon, and containing 10 acres or thereabouts. This Lot is very compact and conveniently situated, and has a good dwelling-house and out-buildings on it, and is n a very efficient state of cultivation. Lot 2. [All that Freehold Farm, lands, and tenement, with the Dwelling-house, and out- buildings thereon built, and called Tany-frola situate at Mynytho, in the parish of Llan<na'n n the County of Carnarvon, and containing 8 acres or thereabouts. This Lot has also good buildings, and admits of being brought into a highly valuable tenement. Lot 3. All that Leasehold messuage and shop called Madryn House, situat in the village of Llanbedrog, in the county of Carnarvon, with the garden held therewith. Lot 4. All that Leasehold messuage or dwell- ing house adjoining Lot 3, with the garden held therewith. Lots 3 and 4 will in the first instance be put up for sale together, and if not so sold, will be submitted .separately. They are held under a lease of which 47 years are unexpired, at the ap. portioned Ground Rmt of j61 17s per annum. They are situated in the centre of the village of Llanbedrog, and are in good state of repair. For further particulars and information "apply to Messrs D. Owen and Griffith. Solicitors Ban- gor; Mr O. Lewis Edwards, Solicitor, Pwll- heii, or to the Auctioneer, at 1, Church street Pwllheli. 7655 DALE'S GOLD MEDAL DUBBIN. Makes Boots and Hames waterproof as a duck's back and .soft as velvet. Adds three times to the wear, and allows polishing. 13 Exhi- bition Highest Awards. Ttoft 2 £ 6d.f Is., and 2s 6d., of all Bootmakers, Saddlers, Leather Sellers. Any sizes free two stambs extra, from Mann factors, East Dulwich, London X-C. SALES BY AUCTION. MR JOHN PRITCHARD. MENAI BRIDGE SMITHFIBLD. ^ANNUAL SALE OF FAT STOCK ESPECIALLY FED ^FOR THE CHRISTMAS MARKETS. MR JOHN PRITGHARD begs to announce that his Sale is fixed for Monday, Decem- ber 5th, 1892, to commence at 11 a.m. most punctually, and will include 85 Head of Grand Prime well-fed Bullocks and Spayed Heifers, Fat Bulls, Cows and Heifers, and about 250 well-fed Cross Bred, Shropshire and Mountain Ewes and Wethers. A fortnight's keep will be allowed, or a discoxmt if taken away the day of sale. As the lots are numerous the sale will com- mence punctually at 11 a.m. Bodhyfryd, Bangor. 7690. MR J. G. JONES. CAE MAWR, LLANBEBLIG, GER CAER- NARFON. 0 BWYS I FFERVTWYR YN GYFFRED- INOL. DYMUNA MR J. G. JONES wneyd yn hysbys ei fod wedi cael ei gyfarwyddo gan Col. Owen Thomas (yr hwn sydd yn rhoddi i fyny ffermio), i Werthu ar Auction Gyhoeddus ddydd Mercher, Tachwedd 30ain, 1892, yr Eiddo Gwerthfawr a ganlyn, yn'cyuwys: — 6 o Wartheg, rhai yn eu llawn broffit; 1 Hwch Fagu, yr oil o'r Ger Hwsmonaeth, &c., &c., rhy luosog i'w henwi. Telerau, Arian Parod. Yr Arwerthiant i ddechreu am Un o'r gloch. Am ragor o fanylion ymofyner a'r Arwerthwr, Paternoster Buildings, Caernarfon. PENTYMOR, CALANGAUAF, 1892. ARWERTHIANT AR DDODREFN TY GWERTHFAWR. PWYSIG I BOBL YN DODREFNU EU TAI, AC ERAILL. MR J. G. JONES a ddymuna wneyd yn hysbys y bydd yn cynal ei Arwerthiant Cyhoeddus nesaf Ddydd Mawrth, Tachwedd 29ain, 1892, yn y Market Hall, Caernarfon, yn cynwys, yn fyr, a ganlyn: Cheffoneers, Wardrobes, Chest-of-drawers, Couches (mewn rhawn a lledr), Dodrefn Drawing Room, Sofas, Byrddau Cegin ac eraill, Cadeiriau Esmwyth (easy) ac eraill, Clociau wyth niwrnod, &c., Gwelyau Pren, Haiarn, a Phres, Gwelyau Plu a Flocks, Fender a Heiyrn Tan, Toilet Wares, Cyllill a Ffyrc, Llestri Te, Carpets, Hearthrugs, Matting, &c,, yn nghyda lluaws o bethau cegin, &c., rhy luosog o Jawer i'w henwi. Dyma gyfleusdra rhagorol i rai yn dechreu dodrefnu eu tai. Yr Arwerthiant i ddechreu am 1 o'r gloch yn brydlon. Am ragor o fanylion, ymofyner a'r Arwerthwr —Paternoster Buildings, Caernarfon. PUBLIC HOUSE TO LET at Carnarvon, with immediate possession. Apply to—J. G. Jones, Auctioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon. BUSINESS ADDRESSES. P IVUSSELL'S GOLD & SILVER WATCHES, their own pure English manufacture, with all Russell's latest patented improvements, range in price from £ 3 to j6835. They are handsome, strong, and perfect time- keepers represent the largest stock and best value in England, there being no intermediate profit between the manufac- turer and the wearer. Sent free every- where at Russell's risk and cost on receipt of draft or post order. Illustrated Pamphlet sent free on application. WATCH REPAIRS PROMPT & PERFECT Estimates given and cost of carrriage taken. THE LARGEST STOCK OF DIAMOND, GEM ENGAGEMENT, AND WEDDING RINGS. Finger-size Card sent free on application. ONLY BUY DIAMONDS in shops that have a good north-west- aspect; you can form no judgment about quality or value in any other light. Note Present Prices:—" Plain Silve Spoons and Forks 5/0 Per Oz. "PRESENTATION S" t. I am prepared to quote exceptional prices for Goods of Guaranteed Quality. SSELLIS. T. R. RUSSELL, MAKES TO THE QUEEN, AT HEDRAII WORXS, 18, CHURCH ST., LIVERPOOL. RAPHAEVS ALMANAC FOR 1893, contains IV Hints to Farmers and Gardeners; Birthday Information for every day of the year, the Fate of any child born during 1893. When to Buy, Sell, Court, Marry, Set Fowls, Seek Employment, Sign Contracts, Ask Favors, Speculate, Hire Servants, Travel, Remove, Deal with Others., &c. Weather & general Predictions; Farmer's tables; The Horrors of Vivisection [illustrated}. Theosophy. The Missionaries. The late Duke of Clarence, See., &c. 112 pages, Price 6d. post free7d. RAPHAEL'S Book of Fate. Explains the Cards and tells the Fate of anyone. Is, by post Is Id. RAPHAEL'S Book of Dreams, Is. The only true Interpreter of dreams. Insist on having APHAEL'S. s RAPHAEL'S Key to Astrology will enable any one to cast their own horoscope and read their own Planet. Price Is. post free Is Id. Foulsham & Co., 4, Pilgrim Street, Ludgate Hill, E.C., Davies, Bangor, and all Stationers. LLEWELYN PARRI SEF F F U G H A N E S YN GOBon ALLAN ECHRYSLONRWYDD BYWYD Y MEDDWYN A BENDITHIONTLLWYRYMVVRTHODIAD GAN LLEW LLWYFO, Gellir cael yr ucbod yn awr wedi fi argraffu yn flyfr, pris 60. Drwy y pout, 7!c. Telerau arferol i Lyfrwertbwyr. Archebion i'w hanfon i Swyddfa'r (Hnedl, aernarfon. lg|ADKIEL'S J^LMANACK, 1893 Enormous Circulation. Voice of the Stars, weather forecasts, general predictions. ZADKIEL FORETOLD the Cholera, the Death of the Duke of Clarence, the Change of Government, Strikes in America, &c.-London, Cousins & Co., 6, Helmet Court, Strand, and all Booksellers, price, 6d. Post Free, 6ld. 7588. R. A. HUGHli?, AtARCH OWTKFAt), 19, LOWER LLAINWEN TERIttk-CF,, LLANBEJfilS, PRINCIPAL BILL POSTER," TOWN-CBIEK AND DISTBIBCTOB, Begs to inform that he Rents all the Principa posting Stations in LlanbemJ and district.— about 6 miles around. Special terms, Constant Patrons. OC) WEEKLY AND UPWARDS may be EASILY and HONESTLY REAL- ISED by persons of Either Sex, without hind- rance to present occupation.—For particulars, and sample, enclose addressed envelope to EVANS, WATTS, and CO., P 293, Merchants, Birmingham. Dis is genuine, MASNACHOL. R. OWEN, 9, EASTGATE STREET, CARNARVON. 1 SEFYDLWYD YN 1841. Y T LB HYN AF, GOREU, A KHATAF YN'GHYMRU AM WATCHES O'r gwneuthuriad goreu, a phob ua yn cael ei Gwarantu a'i Gwerthu am Brisiau Wholesale. CLOCIAU: Pob Math ac am Bob Pr:s. JEWELLERY MewoAuraoAriao. MODRWYAU PRIODASO L Goreu a rhataf yn Nghymru, gydag stafel o'r Noilldu i'w ffitio; a rhoddir Present Hardd Kyd'> phob un, Anfonir cerdyn r^esur trwy'r "oat er mwyn hwylusdod i'r rhai nap gallant dd'od yma'n bersonol, Dalier sylw mai dyma yr unig fasnachdy yn y dref lle gellir cael adgyweirio Bicycles gan Ddynion Profiadol. SAFETY BICYCLES Gan y Makerk4 goren, droa bt ral y mae R. 0 yn Wholesale Agert dros Ogledd Gymrn, wedi dod i law; a twertbir hwy am brisiau whole- sale am arian parod, neu gellir eu cael trwy dalu yn wythnosol neu yn fisol. C'OKIER Y CYFBIRIAD :— R. OWEN, 9, STRYD Y PORTH MAWR, CAERNARFON. TOOTHACHE, TOOTHACHE, TOOTHACHE. COR BET T S' K.N.D. WILL destroy the nerve in a hollow at once. Do not wait until the tooth begins to ache, and then waste two days in pain whilst the remedy is sent for; but keep a bottle ready and stop the pain at once. On sale at the Patent Medicine Dealers, or Post Free, Is 3d, from obbett & Co., Ruabon, North Wales. AGENTS WANTED. won" Ukb&* ILT&14 ma To% 1^ 24 For Children and favatidil,, Mwyaf UymuDoi, AJaetb lcn, allienJitdw DTFYNIAD 0 LYTBYR CIF, RINACUOL. Yr wyf yn teimlo y "rhaid i mi ysgrifena atfcoch i ganmol elch YMBOHTH BENGER, canys y mae wedi bod yn foddion i achub bywyd baban. Fe wnaf eich ymborth bob amser yn adnabyddus lie bynag yr af.' Dywed y London Medical Record Y mae yn aros yn yr ystumog pan wrthodir pob matb o Fwydydd ereill." CYFANWERTHOLMEWN &LCAN, le 6d, 28 6c, 5a, a 10s, gan Fferyllwyr, ac ereill, yn mhob man. CYFANWERTHOCj GAN DAI CYFAN WiiiRTHOL. riBMlU {{HAD.—Bydd i siopwyr gan VJT fed y Stoc fwyaf a'r prisiau isel&f yn Masnaohdy Millington, 12, Houndsditch Lo. don. Gellir cael Clociau, Oriaduron CylJrl, Crioau, G-ydr-ddryehau, Piboll Pyrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewel- ory. Catalogue darlaaiedig i'w gael yn rha i sefydlwyd 1^57. YyiLLIr. M GRIFFITH dTvTeS BILLPOSTER, TOWN CRIER, ANT? GENERAL DISTRIBUTOR, PENYGROES, R.S.O., NEAR CARNARVON B!LL POSTNG RONTFTACTED FOR THE NFIOHBOCRHOOD. SWYDDOGOL. « COLEG PRIIYSGOL Y GOGLEDD. ADRAN AMAETHYDDOL. TEADDODIB CYFRES 0 DDARLITHIAU AR AMAETHTDDIAETH CYSYLLTIEDIG A'R COLEG UOHOD, Yn Vestry Room Saron, PENYGROES, GAN Y PARCH. JOHN OWEN, M.A. TRADDODIR DARLITH AGORIADOL NOS rLUlV, TACHWEDD 28ain, 1892, Am 6 o'r gloch. Testyn:-ANIFEILIAID A'U MAGWRAETH Mynediad i mewn i'r Ddarlith Agoriadol yn Rhad, a gwahoddir cynifer ag a all i fod yn bresenol. 7664. YLCHWYL LENYDDOL BRYNMENAI c NADOLIG, 1892. Dan englyn beddargraph i'r diwedaas Cadben Henry Evans. Gwobr, 10s 6c. Eto Robert Williams, 13eg oed. Gwobr, 10s 6c ;lodau o Ysgol Sabbothol Brynmenai, y rhai a fu foddi trwy ddrylliad y Uestr Annie as noscn y 27ain o Hydref diwaddaf. Sylwer mai dau Englyn i bob un sydd i fod ac nid un fel yr hysbysir ar Jy posters. Hysbysrwydd pellach gan y Meistfi William Griffith a Rowland Williams, Tanvmaes, yr Ysgrifenydd, a Mr Ellis Roberts, Portdinorwic. Y Cyfanscddiadau i fod yn Haw y Parch Machreth Rees, Penygroes, R.S.O., erbyn y 17eg o Hydref, 1892. FUR BOA.-t.ady"haa for immediate private JC disposal, a real Russian Tail Fur Boa, very/ dark brown, 10 feet long, immena ty thick, soft. Value 75s; sacrifice for 19s 9d perfectly new. Can be seen by writing P.W., Office of this paper. 7600 T WEISION FFERMWYR. — Gyrwch postal order 2s am recipe i wneyd ceffylau yn galnog a rhoi gwedd dda wnynt. -Address, Ceffylwr, 42, Trinity square, NewinA-ton, London "V7TST EISIEU pawb i goflo am y Siop 6^c, yn X y Pendist, Caernarfon, lie y mae pob math o Nwyddau da a defnyddiol yn cael eu gw erthu. 7682 N EISIAU TEILIWR, Small Jober, rhaid iddo fod yn grefftwr ac yn alluog i wneud Cotiau a'r achlysuron.—G. Owen, Dwyran. 7701. ANTED for 1st December, Strong Respectable Girl, about 18, as General Servant. Good home. Five in family. References exchanged. Wages £ 13.—Address. with full particulars, Mis Grocock, 27, Lever I Street, Manchester. 7681 'I, '¥rr -1r:=-= MASNACHOL. ONE FACT WORTH A THOUSAND OPINIONS. THE ENORMOUS DEMAND FOR TJPTON'S FAMOUS TEAS Is exiting tha wonrter and envv of Ttr* Dealers. The PITBTTfl, \PPFIECan ] itierea ing popularity of LIPTON'S DELICIOUS TEAS amongit all classes may b^jadged CIY rlie fact th L T P T 0 IN-i U nqncst;ona.bly pays more Duty to Her Majesty's Customs for Tea supplied direct to the Consumers thin »ny othei* fi^n ia Great fi-itain or Leland. This undoubtedly is the STRONGEST POSSIBLE. PROOF of the Extraordinary Ualae and S»gh-class Quality of LIPTON'S DELICIOUS TEAS 'NOTE THE PRICES:- MAGNIFICENT RL"> "OED TEA. Selected from the be-it Tea Growing Countries, (PURE AND FRAGRANT; per 1 S. lb. SPECLA-LLY-SELECTED-, CEYLON, INDIAN, AND CHINA BLEND. per Is. 4D. lbl This quality is sioll tf3 the Hi^hest-CKsa Tun by rainy of the leading Tea Merchants, and at double the price. EXTRA CHOICEST CEYLON AND INDIAN BLEND, per 1 S. 7D- lb. NO HIGHER PRICE. This is the Most Delicious Tea the World can produce, and is equal, if not superior, to what is sold by most Tea Dealers and Grocers at 2s 6d to 3s 6d per lb. 5, 7, 10 and 20 Ibs packed in patent fancy Air-Tight Canisters, without Extra Charge.} SPECIAL NOTICE.—The above Teas will be forwarded Carriage Paid for an extra Id per lb. on the above prices, to any address in Great Britain, when not less than 51bs is ordered. Samples sent to any address on application.; A GUARANTEE :—Money returned in full if Tea does not give perfect satisfaction in every way, These Teas have a more exquisite aroma and delicious flavour than any Tea ever introduced into Britain. They have undoubtedly reached a pinnacle of success never before attained by any Tea in the World. L I P T N "S CEYLON ESTATES The Ceylon Observer, commenting on the purchases of LIPTONS' Estates says:—"We need scarcely remind our Ceylon Readers that the Haputale Graup of Estates is one of the most valuable, both for Tea and Coffee, in this Country. Being Sole Proprietor of several of the most famous Tea and Coffee Estates in Ceylon, including the celebrated Estates of Dambatenne, Laymastotte, Monerakande, Mahadambatenne, Mousakelle, Pooprassie, Hanagalla, and Gigranella, which cover thousands of acres, of the best Tea land in Ceylon I am in a position to supply customers- direct at Planter's prices, thus saving to consumers of the fragrant beverage all intermediate profits. LIPTON, TEA AND COFFEE PLANTER, CEYLON. THE LARGEST TEA, COFFEE, AND PROVISION DEALER IN THE WORLD. Tea and Coffee Shippin.q Warehouses Maddema Mills, Cinnamon Gardens, Colombo. Ceylon Office Upper Chatham Street, COLOMBO. Indian Office ana Shipping! Warehouses 5, Lvons Range, /ALCUTTA. Ten and Coffee Sale Rooms MINCING LANE, LOND'X ,E.C. Wholesale Tea Blending and Duty Paid Stores BATH STREET & CAYTON STREET, LONDON,E.C. Coffee Roasting, Blending Stores, and Essence Manufactory: OLD STREET, LONDON, E.C. General Offices: BATH STREET, CITY ROAD, E.C. LOCAL BRANCHES.—Blaenau Festiniog—George E. Gratton, Chemist. Carnarvon—E. Hughes 8, Eastgate Street. Conway—W. G. Williams, Chemist, Castle Street. Holyhead—R. H. Rowland, 39, Stanley Street. Llanfairfechan R. W. Hughes, The Bazaar, Wenrce Villa. Bangor—A. "Williams, 364- High Street. Welshpool—M. F. Jones, i3 Brocell Street. BRANCHES IN ALL THE PRINCIPAL TOWNS IN THE KINGDOM. OVER ONE MILLION Rackets SOLD WEEKLY.

BHYBYDD CYHOEDDUS.

Y DDIRPRWYAETH LAFUR.

GWAITH I'R DI-WAITH.

[No title]

Y SENEDD YN AMERICA.

[No title]