Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

'L.- > r i TT I .:t '.{.. Y NADOLIG. Y NADOLIG. Y NADOLIG. NADOLIG LLAWEN. NADOLIG LLAWEN. NADOLIG LLAWEN. CADWEN AUR) I BOB CADWEN AUE > DARLLENYDD O'R CADWEN AUR ) JGENEDL, •• iAiei". • "-i YR WYTHNOS NESAF RHODDIR f. C|A DWEN *AUR I BOB DARLLENYDD GENEDL GyiqitEIG if "3: -.sr Y GAD WEN AUR SEE t. CYLCH 0 YSTORIAUNADOLIG GAN AWDURONCYMREIG • FYDD RHIFYN Y NADOLIG O'R GENEDL. I Cyhoeddir hi Yr wythnos nesaf, < a. chynwysa ystoriau newydd gan LLEW LLWYFO, BERIAH GWYNFE EVANS, J. R PRICHARD, J. ARTHUR PRICE, B.A., AP FFARMWR, ELIS OWEN, POWYSON, E. LLOYD WILLIAMS, J. H. RQBERTS, Ynghydag erthygl gan J. BEVAN Llan- sadwrn, a BARDDONIAETH YNADOLIG gan EIFIONYDD. d i £ ER MWYN GWNEYD LLE PR GADWEN AUR HELAETHIR Y GENEDL YR WYTHNOS NESAF I TTVDEUDDEG rjTUDALEN JLJ' JL ..æ. GAN EI GWNEYD FELLY Y PAPYR CEINIOG MWYAF YN Y BYD .Rhoddwch eich archebion yn ddioed. I'w. gael gan bob Llyfrwerthwr a Dos- barthwr NewydJuron. PRIS CEINIOG yn rhad drwy'r Post lie. i A >i. I rt -'O, Y GAD WEN AUR X YN Y GENEDL GYMREIG YR W THNOS NESAF y y 7 I ,7 f L J'. v i 6À.i rBE 3 ENGLISH PRESBYTERIAN CHURCHES OF WALES (CALVINISTIC METHODISTS). THE OFFICIAL REPORT OF THE CONFERENCES, LIVERPOOL tf September 26, 27, 28, 1892, lamed by order of the Committee, and > V Edited by EDWARD JONES, B.A, LIVERPOOB, now ready 7 si: t v PRIcE, THREE PENCE; 2s 3d PER DOZEN. In order to avoid disappointment, and to secure early copies, orders, accompanied by remittances, should be sent immediately to The Secretaries, Rev E. Griffiths, 14, Island Road, Garston Liverpool; Mr J. Elias Jones, Canton Street, Liverpool, The ? Editor, Edward Jones B.A., 50, Thackeray Street, Liverpool; or to, The Publishers, The Welsh National Press Company, Limited, Genedl Office, Carnar- von. ( r* a ■- t: "t.. w ILLIAM GRIFFITH DA VI ES BILLPOSTER, TOWN CRIER, AND GENERAL DIRTKIB PTOR, PENYGROES, R.S.O., NEAR CARNARVON BILL POSTNO CONTRACTED FOR THE NEIGHBOURHOOD, i MASNACHOL. OR! MY CORNS. jtM ern EI JJDEFNYDDIO. WEDI EI DDEITUYDDIO. I P lENT CHICAGO. < Meddyginiaethir pob math o GYRN, beth bynag fyddo'u hoed, HEB U HYW BOEN, trwy ddefnyddio PAENT CHICAGO. I'W gael mewn potelau Is yr un gan JL nifer fwyaf o fferyllwyr yn Nghymru a Lloegr. Os methir cael Paent Chicago yn y modd yma, anfoner Is mewn stamps i GRIFFITH OWEN, CHEMIST, 25, HIGH STREET, CAERNARFON QLOBE JpURNlSHINGQOMPANY Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfan-werthol, Man- werthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DODREFN AM A HI AN, NEU AR Y GYF- UNDREFN' LOG- FENT HYCIOL AM BRISIAU ARIAN PAROD. CWMM DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eangaf o'r rhai sydd yn dwyn ymlaen fasnach ar y gyfundrtfn log-fenthyciol yn y talaethan; y maent yn cyflenwi dodrefn i dai, gwestai, a phalasau, llawer iawn rhatach nag y gwua y mwyafrif o'r masuachdai sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluog i wneyd byn drwy fod genym gyfalaf mawr at ein galwad, ac hefyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a werthwo, NID OES EISIEU SlCRWYDD, DIM TREULIAU YCHWANEGOL, AR EIN CYFUNDREIrN IOG-FEN. THYCIOL. Y mM ein dun beg a chyfiawn o dd wyu ei masnach ya mlaen, a'n teleran rhosymol, a'n prisiaa isel mor adnabyddus trwy Ogled t Lloegr a Chymru, iel nad oes eisieu ychwaneg osylwadan. Telerau cyffredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir eu newid i gyfarfod cyfleusderau ein cwsmeriaid. Taliadau wythnoeol, misol a chwarterol:— I Swm y pryniant lOp, TAIM 04 3 6 yr 8aos 20p, 0 5 e n » 50p, It 0 10 0 If ♦r loop, „ 0 17 6 „ „ 500p, 4 0 0 ot Bydd i archwiliad o'n Sooc roddi ar un alitli fcddbad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcasu, ein bod yn rhoddi gwell gwerth a thelerau bawdd- ach o daliadau na'r un masaachdy cySelyb yn y Talaethau. DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNOREFN LOG-FENTHYCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rhaglen Fawr Ddarlaniadol, Barn y Wasg, a'r Frif restr drwy y llythyrdy ar arctiiad. Enwch y Dapyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16 a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. WATCHES, CLOOIAU, A PHOB MATH 0 FODIt"VYATJ, &o. Y LLE GOREU A RHATAF I GAEL Y NWYDDAU UCHOD YDYW HEN SIOP JOHN HUGHES STRYD LIJYN, CAEENABFON. ROBERTS & OWEN, PEBOHENOaiON. LL^WELYJN PAKHI SEF, n'f 1Fr. PPUG • HA N E 8 ?rY YN GOSOD ALLAN ECHRYSLONRWYDD BYWYD Y MEDDWYN A BENDXTiilONLLWYRYMTVRTHODIAD GAN LLEW LLWYFO, Gellir cael yr uchod yn awr wedi ei argraffti y;> Llyfr, pris 6o. Diwy y poet, 7|c. Telerau arfert.il i Lyfrwerthwyr. Archebion i'w hanfon i gwyddwr Gtnedl aernarfon. J. fw nwA sum sommobs. F*rChHdromandfnvoAk Mwyaf l ymunol, Maethlcn, aTlreuUadw DYFYIUAD 0 LYTOyn elp. AINA CROL. Yr wyf yo teitnlo y rh^id i mi ysgrifeaa atfcoch i ganmnl eitn 1YMBORTH BKNGEB, canye y mae wedi bod yn foddion i achub bywyd baban. Fe wnaf eich ymbortb bob amser yn adaabyddus ile bynag yr af.' Dywed y London Medical Aecord. y mae yn aros yn yr ystumog pan wrthodir pob math o Fwydydd ereill." CVFANWERTHOLMEWN A'LOAN, Is fid, 2e 6c, 5r, a 10s, gan Fferyllwyr, ac ereill, yn mhob man, CYFANWERTHOL GAN DAI CYFAN WIliRTHuL. Y DDANODD, Y DDANODD, Y DDANODD. Bydd i 'CORBETT'S K.N.D. ddinystrlo y nerve mewn dsiut y byddo twll yeddo ar unwatth. Na fydd d i chwl aros hyd nea bvddo y gwaew yn decbreu ac yna ddioddef poeuau am ddau ddiwrnod tra yn anfon am y feddysiniaeth ond cadwr potel wrth law,fel y gellwcb stopio y kw. ew ar unwaith. Ar werth pan fferyllwyr, &c neu gyda r Post am la 3c, oddiwrth Corbett & Co., Raabon, Gogledd Cymtu. GoRUCSWYLWYR YN Eisieu. GEMA U HHAID.-Byda i siopwyr ga a fod y Stoc fwyaf a'r prisiau iaelaf yn Masnacbdy MllliDgtoD, 12, HouiidBditeh London. Gellit 1 cael Clocian, Oriaduron CyUD, Crifcaa, Owydr-ddrycbau, Pibel- Pyreau, Violinc, Accordions, Jabilee Jewell w.v. Catalagae darluniedig i'w gael yn rhad sefydlwyri 1857. YN EISIEU, &c. WANTBD,—Agents in the following districts:—Llanerchymedd, Llangefni, Pentraeth, Menai Bridge, Beaumaris, Dwyran, Gwalchmai, Bodedi rn, to sell Tea to farmers and private prrtiez. None but pushing men need apply and to good men a weekly salary will be given as wtill as commission. Most be sober men.—Apply, enclosing Stamped Directed Envelope, to "TEA" Genedl Office. 7760 YN EISIEU, yn ddioed, ychydig o Miners. Rhoddir y flaenoriaeth i rai wedi arfer a pheirianau tyllu.—Ymofyner a'r Goruclrwyliwr, North Wales United Mines, Limited, near Llan- beris. 7720 AT WEISION FFERMWYR. — Gyrwck postal order 2s am recipe i wneyd ceffylau yn galnoga rhoigwedd dda amynt. -Address, Coffylwr. 42, Trinity square, Newington, London. YN EISIEU pawb i goilo am y Siop 6c, yn JL y Pendist, Caernarfon, lie y mae pob math oN wyddau da a defnyddiol yn cael eu gwerthu. 7682 I COAL. P kT'Lr, I?fryn«Carnarvon,quotes House 4T. Coal at Quay or Station. Best i^an, 178 6d; Pecond quality, 16(2. 7730a. PUBLIC HOUSE TO LET at Carnarvon with immediate possession. Apply to— J G. Jones, Auctioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon. £ FULL LICENSED POBLIC HOUSHJ to be sold by Private Treaty in the town of Nevin, with immediate possession. ] Apply to MR. THO=!. EVANS Auctionper. Vwl^e'i. I Y A StlOP HKL.AEXH ar neu ar QSOD yn Srowdon Street, Penygroes, Llanllyfoi. Mae y Shop mewn ( safle ragorol at fusntts. Ymofyner a R. Williams, Post Cffice, Gain Dolbeimaen. 7761 —— ] CYLCHWYL LENYDDOL BIYNMENAl c NADOLIG, 1892. Dan englyn beddargraph i'r diwddai. Cadben Henry Evans. Gwobr, 10s 6c. Ito Robert Williams, 13eg oed. Gwobr, 10s 6c;—-slodau o Ysgol Sabbothol Brynmenai, y rha a fu foddi trwy ddrylliad y llestr Annie as nos a y 27ain o Hydref diwaddaf. Sylwer mai dai Englyn i bob un sydd i fod ac nid un fel yr hfsbysir ar y posters. Hysbysrwydd pellach gan y Meitri William Griffith a Rowland Williams, Tanymaes, yr Ysgrifenydd, a Mr Ellis Roberts, Portdinorwic. Y Cyfansoddiadau i fod yn lltw y Parch Machreth Rees, Penygroes, R.S.Q, erbyn y 17eg o Rhagfyr, 1892. YSGOL Y BWRDD. FORTH DIN OR WIG DYDD MAWRTHNESAF, BRAG. 20fed, Am 7.30, traddodir OT DAELITH DDARLUNIADOL Ar Canada a British Columbia, gan Mr T. Mills, Bangor. Mynediad i mewn — Lleoedd goreu, Is; ail, 6c; plant, haoerpris. Khoddir arddaogosfa arbenig i'r plant am 4.30. Myn- ediad i mewn, 2c. yr un. Rhai mewn oed 3c. Oangosir hefyd amryw ddarluniau o lefydd a boneddiiion lleol. 7758 MASNACHOL. RUSSELL'S GOLD & SILVER WATCHES, their own pure English manufacture, with all Russell's latest patented improvements, range in price from XS to X235. They are handsome, strong, and perfect time- keepers represent the largest stock and best value in England, there being no intermediate profit between the manufac- turer and the wearer. Sent free every- where at Russell's risk and cost on receipt of draft or post order.. Illustrated Pamphlet sent free on application. ATCJH REP A. Ilia TROMPT & PERFECT Estimates given and cost of carrriage taken. THE LARGEST STOCK OF DIAMOND, GEM ENGAGEMENT, AND WEEDING RIOS. Finger-size Card sent free on application. ONLY BUY DIAMONDS in shops that have a good north-west aspect: you ''I can form no judgment about quality or K value in any other light. Note Present Prices Plain Silve Spoons and Forks 510 Per Oz. N frsr £ i. JpR E S E N T A T I O N S I ani prepare! to quote exceptional prices < for GoOds of Guaranteed Quality. USBEI&S. T. R. RUSSELL, MAKER TO THE QUEEN, t ATBEDKAL WORKS, 18, CHURCH ST., LIVERPOOL. T CHARING CROSS BANK (Sef^dl- wyd 1870), 28, Bedford street, Charifag Cross, London, W.C. Cyfalaf 300,000p. Sawdd yn nghadw 100,000p. Benthycir symiau o SOP i 5,000p, mewn tref neu wlad ar Promis- sory Notes, Mortgage ar Ddodrefn, Stoc Busnes nea IEYetm, Yswirebau Bywydol, Reversions, Llestri Arian, Gemau, Stocks, Shares, eiddo Rhydd-ddaliadol, neu Brydlesol, &c., cymer I adwy. Caniateir tair punt y cant oJlog ar y cyfrifon cyffredin ar y lleiaf swm gweddill misol pan na syrth o dan 20 punt. Derbynir ar log symiau o lOp ac uchoi fel a fijanlyn:— | 5 y cant y flwyddyn, dan yr amod o rybudd o 3 j mis i'w codi. »» »» >» »> 6 7 i, it it A 12 Rhoddir telerau arbenig am symiau mwy. Telir y llogau bob chwarter. Ysgrifener neu galwer am raglen. A. Williams, Goruchwyliwr. RAPHAEL'S ALMANAC FOR 1893, contains Hints to Farmers and Gardeners; Birthday Information for every day of the year, the Fate of any child born during 1893. When to Buy, Sell, Court, Marry, Set Fowls, Seek Employment, Sign Contracts, Ask Favors, Speculate, Hire Servants, Travel, Remove, Deal with Others., &c. Weather & general Predictions; Farmer's tables; The Horrors of Vivisection [illustrated], Theosophy. The Missionaries. The late Duke of Clarence, &c., &c. 112 pages, Price 6d. post free7d. RAPHAEL'S Book of Fate. Explains the Cards and tells the Fate of anyone. Is, by post Is Id. RAPHAEL'S Book of Dreams, Is. The only true Interpreter of dreams. Insist on having APHAEL'S. RAPHABL'S Key to Astrology-will enable any one to cast their own horoscope and read their own Planet. Price Is. post free Is Id. Foulsham & Co., 4, Pilgrim Street, Ludgate Hill, E.C., Davies, Bangor, and all Stationers. DECORTICATED COTTONSEED CAKE PUTEMIX PURE" BRAND. FOR SAMPLES AND PRICES APPLY TO THE MAKERS, The Ph(e=' mi The PhoBnix (Ml Mill Co. Limited, LIVERPOOL. h. A. J:1 UUH, A LARCH aWTHMl), 19, .XQWER LLAINWEN TERRACE, r LLANBERIS, PRINCIPAL BILL POSTER, TOWN-CKIEB and J 'DISTRIBUTOR, [ nc, Begs to inform that he Rents all the Principa j posting: Stations in .Llanberis,, and district,—, about 6 miles around. Special terms, constant j Patrons. j SALES BYUXTTION. MESSRS W.DEW & SON. PRELIMnillY NOTICE. caiiEs | OF ANGLESEY A'D CARNARVONSHIRE. | IMPORTANT ALF, OF THE OUT- LYING PRTIONS OF THE BARONHILL ESTATE j MESSRS V- DEW AND SON have been instruct to OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION, the Following Freehold Farms, Otheikands and Houses, viz:— Farms, Otheikands and Houses, viz:— COUNTR OF ANGLESEY. PARISH OF LLANYNGHENEDL, com- TTaing an fea of i 170 ACRES or thereabouts, PARISl OF LLANLLIBIO, comprising an are* of 744 ACRES or thereabouts. PABSH OF PENMYNYDD, comprising an area 0 507 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDDYFNAN, compris- ingan area of 727 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDYFRYDOG, oompris- iig an area of 285 ACRES or-thereabouts. PARISH OF BODWROG, comprising an area of 472 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWENLLWYFO, com- prising an area of 35 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANGWYLLOG, comprising an area of 1166 ACRES or, thereabouts. PARISH OF LLANFAIRYNGHORNWY comprising an area of 435 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANRHYDDLAD, com- prising an area of 185 ACRES or thereabouts. COUNTY OF CARNARVON: PARISH OF BEDDGELERT, comprising an area of 3988 ACRES or thereabouts. PARISH OF BETTWS GARMON, com- prising an area of 898 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWNDA, comprising an area of 340 ACRES or thereabouts. SUMMARY OF ACREAGE. ANGLESEY 6696 ACRES. CARNARVONSHIRE 5226 TOTAL ACREAGE ..11,922 ACRES. "Further details will appear in future advertise- ments, and in the particulars and plans of Sale, which are now in course of preparation, and in the meantime any information may be obtained of Messrs R. S. TAYLOR, SON, AND HUMBERT, 4, Field Court, Gray's Inn, London of Mr W. M. PBESTON, Estate Office, Baron Hill, Beaumaris or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. MR JOHN FRITCHARD. FIRE FIRE BURGLARS S. WITHERI & CO'S PATENT FIRE AND BUROI AR RESIbTING SAFES ARE A PERPETUAL INSURANCE AGaINST BuTlJ. 1/1 R JOHN FRITCHARD is instructed to JLTJL Sell by Auction on Tuesday, December 20th, 1892, at 2 p.m., prompt, at the Albioa Hotel, Bangor, 21 Firft Class Fire and Burglar Resisting Safes, single and double doors, from 20 inches to 4 feet hiub, fitted with patent powder prcof and unpickable locks, with duplicate keys, cash drawers, loose shelves,&c, suitable for books, deed", jewels, cb, and plate. N. B.—S. W. & Co. have been established half a century, at Park Works, West Bromwich, and are Makers to. Her Majesty's Poet Offices of England and India. KEFBKBNCES. Uoyd s B 11 ki g Co., Limited, Birmingham and lond, II. The B-rmin^h .m -talking Co. Uiouca tcr»hiie < aukiug Co., Redditch a d Cindeifo.d. 'I Ne Biruii: ghum District and Counties Hanking ro. Carnarvonshire Banking Co., Llandudno. Derbyshire r>a> kiug Co., Bakewell. a d Haulung Co., Windermere. Mons er Lank of Irblaod. Stuckey's Bii) king Co., Castle Carey, Soa.ensuc.m Natiouhl Bank of Wales, Swansea Pai k of ScyLl u0, Motherwell. His Grace the I uke of Sutherland. LaconV Ka k Holeswoi tb, Suffolk,. K i6ht & on, Bankers, Farnham, cllor. ev. Weil ngton Sav nga Backing Co.. Well- ington. Central Office, Savings Bank Department, London Mes s Buo-a & co., Brewers, Barton on Trent. Ten of S. W. & Co., Safes ate in use by the Corp. ration of Biiminghata in the Municipal Building. Messrs Lewis Bros., Diamond Merchants, London, and Birmingham. Cortoratiun of Meithyr Tydvil, Glamorgan- shire. Corporation of Lincoln. Corporation of Maryport, Cumberland. S. W. & LATEST SUCCESS. rl,* Id Medal & Dii loma of Honor, Douglas, 1S92. I Bodhyfryd, Bangor. 7735. i MESSRS WILLIAMS & JONES. SHe. FOM. PLAS BODAFON, GER LLANERCH- M YMEDD. "BTDD R MRI WILLIAMS A JONE3 vn Gwerthu ar Auction yn y lie uohod ddydd iMawrth, yr 20fed o Ragfyr, 1892, oddeutn 15 tunell o wellt, 7 duneu o Wair, a chW acer o Rwdins, mown lotian cyfieuo. I Rhoddir eoel am dri mis. ,r. Shle i ddechren am 1 or gloch." 7745 MR OWEN JONES. W JiiKGLODD NE WYDD, TA LYBARLI. MAE MR OWES! .JONES wedi ei gyfarwyddo ill. gan Mr D.- icn, a i vVortau ar Auction yn y lie uch d, ddydd Sa iwrn neeaf, am 12 o'r gloch, th-n o Udodtefu y Ty uahod, a rhan o udoofcetn y Ty a ddelid gan Mrs J> nes, yn Pen- dyffryn, yn ughyda rhan o'r Celfi Amaeth- yddol u'r ddau le. Manylion ar y posters. Auctioneer's Office, Penygroes. 77"7. "■ ■' '.i-ggg Makes Boots and y „. i~, waterproof as a du<|ss DAIlE S an,i »oft as velvet. Adds three time, f ^ar, and allows poUgW^ 13 IdOn- GOLD MEDAL ls- 2s «d., of *11 Bootmakers, Saddlers. I,c,. iner Sellers- -&ny sizes free T\TTT3 R TXT ..wo utoinps extra, from Manu- • jactoxs. East Dulwich, liundon B.C. JOHN A V l E 6, J TEGID HOUSE, 0 o L w Y N BAY. Town-crier, Biil-poster, aod distributor under the Local Board. Member of the United Kingdom Billposter — jjdLeaayginiaeth sicr a U Gyrn. Gwarentir y bydd iddi sytnnd Cym o'r gwraidd pan y metha pob medayg- iniaeth farall. Gellir ei eymhwyeo yn i'w wisgo gyda'r esgidiau tynaf, a rhydd had sicr mewn wythnos. Nid oes e,sied tori Miloedd o sanmoliaethan yo MO snfonir potel Is am Is 2c, gan Chave and Jackson Cemists, Hereford, i\ Goruchwy liwr, Mr K Jones, Fferyllydd, Turf-are, Gwrnarfw MASNACHOL L-4 Mae y Doctor yn dweyd: ■wBBBBwaBBBOBBnnBHHBnnnBMMnnHiBMnHi DOCTOR BMTTR HOURS J Mi r6' i gynghor i ch'i at yr anwyd yna." Mae yn codi 5/- am hyn, ac fe gyst gwneyd i fyny ei gynghor hwyrach 2/- yn ychwanegol. Naw gwaith o ddeg fe rydd i chwi yr un pethau mewn physigwriaeth ag sydd i'w cael yn FRANCIS'S ,t BALSAM. k int e Yn y feddyginiaetii enwog hon yr ydym wedi cyfuno y sylweddau safonol a mwyaf adnabyddus eu rhinwedd, a gwyddom drwy brofiad persanol ei fod yn ddiguro at Beswch, Anwyd, Bronchitis, a Darfodedigaeth Cudd. Ar werth yn mhob man mewn Potelau 1/- a 216. Mae'n lachau Peswch a Bronchitis. c HANDSOME CLOCKS & W ATCHE BONUS TO BE GIVEN DURING 1892 & 1898 TO USERS OF VENUS SOAP 4 Anyone desirous of possessing a Yenu." Clock or Watch (warranted to keep correct time) can obtain one free of cost by sending to .1Ifessrs. Joseph Watson and Sons, WhitehaU Soap Works, Leeds, their full nanw and address and VENUS SOAP WRAPPERS, as follow | For 120 Wrappers, Timepiece Ho. 1, i-in. Dial, will be sent. [For 200 Wrappers, Timepiece Ho. 2, 8-in. Dial, will be sent. For 850 Wrappers, Timepiece No. 3, 9-in. Dial, will be sent. For 100 Wrappers, a Gentlemen's < Handsome Watch will be sent. For 800 Wrappers, a Ladylx Keyless > Watch will be sent. J. -> + ± A 1. 0 po ? ak afc r If 7JC «f 'T- T • T- -n -w rHE STATUE, "VENUS DE MilO." IN THE GALLERIES OF THE IOUVRE, PARIS For 21 Wrappers, a picture of this beautiful Statue will be sent to any address. Size 171-in. by U-inn mounted. For 80 Wrappers, a similar picture, handsomely framed, will be sent. ONE FACT WORTH A THOUSAND OPINIONS. 7HE ENORMOUS DEMAND FOR LIPTON'S FAMOUS TEAS Is exciting the wonder eavy of ill tVi 1 T.10 PUBCiIJ Aul increa ing popularity of LIPTOX'S DECiICIOCTS TE A3 min)ng,t ali oUssas inty j,x 14,11 oy che fact tb <* L I P T 0 N Unquestionably pays more Diity to Her Majesty's C ua to for JTea a a p pi i ed ?RF K than any other firm in Great Britain or Iietaud. Tnia undoubtedly w tne STRONGEST FOSSIBL1S PROOF of the Extraordinary Ualue and High-class Quality of LIPTON S DELICIOUS TEAS INOTB THE PRICES:— MAGNIFICENT BLENDED TEA, Selected from the best Tea Growing Countries, (PURE AND FRAGRANT. per Is. lb. 8PECIALLY-SELECTED2 CEYLON, INDIAN, AND CHINA BLEND. per Is. 40. lb This quality is sold as the Highest-Class Tua by many of the leading Tea Merchants, and at dnble the price. EXTRA CHOICEST CEYLON AND INDIAN BLEND, per Is. 7[jo lb. NO HIGHER PRICE. This is a Most Delicious Tea, and is equal, if not superior, to what is sold by most Ten Dealers aad Grocers from 28 to 3s 6d per lb. 5, 7, 10 and 20 lbts packed in patent fancy Air-Tight Canisters, without Extra Charge. SPECIAL No TIC E.-The above Teas will be forwarded Carriage Paid for an extra Id per lb. on the above prices, to, any oadreas in Great Britain, when not less than alba is ordered. Samples sent to any address on application. A GUARANTEE Money returned in full if Tea does not give perfect satisfaction in every way, These Teas have a more exquisite aroma and delicious flavour than any Tea ever introduced into Britain. They have undoubtedly reached a pinnacle of success never before attained by any Tea in the World. LIPTOxNS CEYLON ESTATES The Ceylon Observer, commenting on the purchases of LIPTONS* Estates says:—"We n6ed scarcely" remind our Ceylon Readers that the Haputale Group of Estates is one of the most valuable, both for Tea and C^see* ia this* Country. Being Sole Proprietor of several of the most famous Tea and Coffee Estates in Ceylon, including the oelebratea Estates of Damoatenne, Layuuustotte, Monerakande, Mahadambatenne, Mousakelle, Pooprassie, nsTififjalia, MM* Gigranella, which cover thousands of acres, of the .best Tj?a land in Ceylon X am in a position to supply customers direct at Planter's prices, thus saving to consumers of the fragrant beverage all intermediate profits. LIPTON, TEA AND COFFEE PLANTER, CEYLON. THE LARGEST TEA, COFFEE, AND PROVISION DEALER IN THE WORLD, Tea and Coffee Shipping Warehouses: Maddema Mills, Cinnamon Gardens, Colombo. j A Ceylon Office Upper Chatham Street, COLOMBO. Indian Office and Shipping Warehouses 5, Lyons Range, /ALCUTTA. Tea and Coffee Sale Rooms MINCING LANE, LOND'X .E.C. T Wholesale lea Blending and Duty Paid Stores BATH STREET & CAYTON STREET, LONDON,E.C. Coffee Roasting, Blending Stores, and Essence Manufactory: OLD STREET, LONDON, L.C. General Offices: BATH STREET, CITY ROAD, E.C. „ „ w 0 LOCAL BSANOHBS.—Blaenau Festiniog—George E. Gratton, Chemist. Carnarvon—E. Bngnes 8, /■ Eastgate Street. Conway—W. G. Williams, Chemist, Castle Street. Holyhead—R. H. Rowland, 39. Stanley Street. T.lnnfoirfty^an R. W. Hughes, The Bazaar, Wenroe Villa. Bangor—A. Williams, High Street. Welshpool—M. F. Jones, i3 Brocell Street. BRANCHES IN AT.T. THE PRINCIPAL TOWNS IN THE KINGDOM. OVKB ONE MILLION PACKETS SOLD WEEKLY, -• ALMANAC Y GENEDL. RHYBUDD PWYSIG. GVDA'E EHIFTN CYNT>' °'E FLWYDDYN NEWYDNÀWR 3, 1893) RHODDIRfiRHEG 0 ALMA^ic BAR LUNIEDIO, ABGYNLLUN PRYDFEETH AC YN ARBENIG GYMREIG. CYNWYSA DOBAETH 0 WYBODAETK FUDDIOL I BAWB. Gan Il& argreffir ond nifer penoiol, a chan I nas gellir ail argraffu'r Almanac, dylai y rhai fwriadant ei gael roi rhybudd prydlon i'r Uyfrwerthwr neu'r Dosbarthwr agosaf. I PEIS :1: GENEDL' A'R ALMANAC CEINIOCt-

• BWRP^fSUREFT MALDWYiS

C Y FLC G UL AC ORUU SEFVDLOG.