Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AUtudiwch y Gelyn. OWNHWOFF EICH COBPH YN AMDDIFFYNFA RHAG AFIbiO VD .10-0- • V BLOOD ^■^APfLLSf/ ^CAINS"^ v iq U G H E S'S' BLOOD PILLS Yn Brashau a Phuro y Gwaed, yn Crylhau a Rheoleiddio yr Y Btumog, yn Gosod yr Afu mewi nyww a Chyfwr i Weithio, yn Cynhyrfu'n Iichuaol-Weithrediad yr Arenau, yn Caaarnhau y Kervea, yn Crmh ell Llifiad Iachusol o'r Bile, yn Clilio v Groen o bob nam, yn Rheoleiddio y Coluddion. ac yn Fiodau Iechyd i'r Gruddiau. 1 T HAS HUGHES'S BLOOD PILLS 4 YN ATTAL A IACHAU J Scurvy, Croen-aortaaau Corntaydon, Eczema, Scrofula Erysipelas (y Blast), Ten-Been Afn ddrwg, Rhwymedd, Gwen dxd Nerves. Blinder Ymeiiydfloi. Iselder isbryd, ¥ Jilet, Cw»g- fethiant, Anhwylder yr ArM. au, Gwynegon, Difyg Trait (Indigestion) Biliousn* (Jefn-Boen. ST1 WCH AR JjtJDB MARK HWX— I 8EF LLUN AB BOB e ,am v- Y GALOIt BLWCH. Hzs Hwm TVYLT, TDyw. WTB A. Y mae y PILLS hyn yn Gyfaddas ( GWRAOKDD, ac Anmbrisiadwy i I MKTEION A MKHCHKD. Y maont yn iacbau ar ol i bob peth aral' fetmi. Heb oedi danfonweh am Flwch o HUGHES'S 81 0QD Pf LLS. Gwerthir kwynt gan bob Chemist a Gwertbwyj Patent Medicines am Is He. 28 9c, 48 foe. net. danfoner eu gworth mewn Stamps neu P. 0 i'i Gwneathnrwr, JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist. Penarth, Cardiff. Ar Werth yn America gan R. D. William* Chemist Plymouth, Penn. COMERS BALM! ELf AT BOB CLWYFl GOMER'S RALM a iacha Glwvfau ar > Traed, Cluniau, Pen, Gwddf, Erysipelas. Manau Llidiog, a Digroenedd, Cornwydor Crawnllyd. GOMER'S BALM a Iacha Ddwylaw Tor tadol, Llygaid ac Amrantau Dolurus, Crafu GOMER'S BALM a iacha Fronau a Phen- Bronau Dolurus, Piles, Traed Chwyse^ Toriadau allan, Crach yn Mhenau a G wyneo- au Plant, Lygriadau a Llosgiadau yn mho' than o'r orff. Y mae GOMER'S BALM yn hynod effoith iol at bob math o Glefydau allanol y corph Rhodder prawf arno. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyi Patent Medicine, am Is lie y blwch, neo danfoner eu gwerth mewn stamps, at y dar- ganfyddwr,— JAuOB HTJGHRS MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH CARort'F RRODU BENAFCELFYDDY I'R NATUR D DY r (I Y gallu o weled trwy gynorthwy SPECTOLS. STOC FAWR 0 BOB MATH AC AM BOB PRISIAU. WATCHES I WATCHES r Y DEWISIAD MWYAF; Y WATCHES GOREU A RHATAF. ModrWyau Priodasol. Cedwir Stoc Hardd, a rhoddir Anrheg defnyddiol gyda phob Modrwy. Hefyd lie o'r neilldu i'w dewis. WILLIAMS JONES. fKACTICAlj WATCHHAKEK & OPTICIAN, 22, BANGOR STREET, CARNARVON. Clociau o Bob Math Gwneir pob math o Adgyweiriadau yn y modd goreu, ac am brisiau mor resymol ag sydd gyson a gwaith atebol. PAENT CHICAGO, Meddyg iniaechirpob math o G YRN beth b;,tzag fyddo'u hoed, HEB UN. k H y W bOEN, trwy ddefllyddzo PAENT CHICAGO I'W gael mewn potelau SWLLT yr un gan y nifer f wyp-f o fferyllwyr yn Nghymru a Lloegr. 08 methir cael Paent Chicago yu unman anfoner SWLLT mewn stamps GRIFFITH OWEN CHEMIST, HIGH STREET, CARNARVON CLARKE'S B 41 PILLS a warentir i wella pob diffyg ar yr organau dyfrol, yn y naill ryw fel y ilall, yn nghyda gravel a phoen yn y cefn. Gwarentir eu bod yn rhydd oddi- wrth Mercury. Sefydlwyd er's 30 mlynedd. &fewn blychau 4s 6c yr un gan bob fferyllydd a gwerthwr cyltyriau breintiedig yn mhob man. neu anfonir hwy o unrhyw gyfeiriad am 60 stamps gan y gwneuthurwyr, The Lin- coln and Midland Counties Drug Ov-tr^y, Idncol". Watches Clociau, A PHOB MATH 0 Fodrwyau, &c. Y LLE GOREU A RHATAF, I GAEL Y NWYDDAU UCHOD YDYW HEN SHOP JliBN BECEES, STRYD Y LLYN, CAEBNARFON. ROBERTS & OWEN. °ERCHfeNOGION. Vi El: I EI SEFYDLT' GANRIF YN OL NANTLLE VALE. W. GRIFFITH DAVITS. Billposter, Town Crr, Bill Distributor, PENYGROES, R.S.O. j Member of the United Kingdom Biliposters Association. Billposting contracted at the most rcoder- ute terms at Penygrues, Talysam. Nantlle, ] Llanllyfni, &.c. AU orders car«fuUv *nd iprtlmptlv execut P" XT "0 "D.C.L." KIT EXTRACT fa not nodfaine. bft a Palatabl* FOOD and a DIGESTER. Ula<t*n<htfol In taste, saaw 8t assimilation, and fa an Ido" foo4 for old and jro«ui £ i Sold In Botttcs br Chemists sad Grocer*. D.C.L.' Halt and Cod Liver Oil. Prices i ift, 4* 4/6. SOLK MAHTJFACTUITLR*:— The DISTILLERS Co., Limited, EDINBORCII, Ifclw d the Celebrated D.C.L." Y p WMNT VSW'JLRIOL Y PRUDENTIAL, Cyf., Hoibora Bars, London, E.C. Rnanbfirtli Arolygydd: J. W. Jones, 30, Castle square, Caernarfon. 336 CYMERWCH uxAL O'CH LLYGAID. Xid oes dim mcr werthfawr a'r golwg, ac nis gellir cymeryd gormod o drafferth i'w elu. Aiifoner oerdyti at S. Green, 210, iainibeth Road, London, am lyfr yn trin ar y golygon. Dywed wrthych ur1 Enaint Singleton at iacbau y I'ygaid a'i anhwylderau. 300 mlynetkl o gymeriad. Gwftrthir mewn potiau pr- am 2s, gan bob fferyllydd ac ys- t KEATING'S POWDER. KEATING'S POWDER KEATI:NG'S POWDER. Kills PIIM. Bug., Moths, Bsefto Kills fl«as. BURS, Moths, Beetles, Kills Fleas. Bugs, Moths, Beetles. Kills Flsas, Bugs, Moths. Beetles, UNRIVALLED KILLER OF UNRIVALLED KILLER OF ITITBIVALLED KILLEB OP w Kills Flew. Bu*s, Moths, Beetlec (H armless toey.attling but Insects.) Bold only in tins, 3d.. ed,. and is. Only be tore you do get" Retting* FLEAS, BEETLES, MOTHS, BUGS. [PLEAS, BEETLES, MOTHS, BUGS. fLEAS, BEETLES, MOTHS, BUGS. MR D. PARRY, A.U.C.W., ORGANYDD, LLANRWST. DERBYXIR Galwadau i Feimiadu mewn Cyfarfcdydd Llonyddoi ac Eisteddfodau, ac i Arwain CvmantaccM Cerddorol, Cyfeilydd, Organ Recitals, &c. —Cyfeiriad, Bodalaw, Llanrwst. 4^6 I WANTED,—A thoroughly respectable 'V Young Woman, about 30, as Chamber- maid.—Apply Castle Hotel, Conway. 596

Y DINIWED YN CAEL CAM.

ICyflwr Liafur yn Ngogledd…

LLITH JONATHAN JENKINS,I TREGARTH.

[No title]

[ "LLAFAR BID LAFAR." !

Dros Bedwar Ugain Weithiau.

"Codi Pris y Gwlan."

I .O'r America I Paris mewn…

--Bwrdd Ysgol LIanddelnlolen.…

[No title]

Advertising

Dau Gant o Fywydau wedi Colli…

Cydnabod Llafur Lienor Cymreig.i…

————————:———————-I Helynt…

Tlollon Treffynon yn ColliI…

— —————————————————) Prisiad…

HEinanlatldiad yn Llangollen.

"I B"e mae'r Byd yn myn'd.'

Prinder Pc bl.

Sut I laid be gs.

[No title]

[No title]