Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

42 erthygl ar y dudalen hon

GET WHAT YOU WANT.

Prawf Dreyfus.

[No title]

Mrs Maybrick.

Ar y Mynydd drwy'r Nos.

Transvaal.

Dyn yn Boddi yn Ngbaergybi.

Cyngbaws am Athrod.

Honanladdiad } n Methesda.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Honanladdiad } n Methesda. BRODOR 0 LANLLYFNI YN CROGI EI HUN. Oddeutu wyth o'r gloch nos Fawrth daethpwyd o h'yd i gorph Richard Hughes, gwas fferm yn Ty'nclwt, yn grogedig wrth raff yn ystabl y fferm hono. Ymddengys fod y trancedig heb ei weled drwy ddydd Mawrth, ac yr oedd pob ymchwiliad wedi ei wneyd am dano yn yr holl adeiladau per- thynol i'r fferm. Arferai gysgu yn y llofft wair, ond yr oedd wedi gadael ei wely pan aethpwyd yno i chwilio am dano. Bu nifer o ddynion yn yr ystabl tua dau o'r gloch' yn y prydnawn, a'r adeg hono nid oedd Hughes i'w weled yn unman. Oddeutu wyth o'r gloch yn y nos, aeth bachgen o'r enw Wil- liam John Jones i'r ystabl, ac er ei fawr syndod, gwelodd y trancedig yn hongian wrth raff ac yn gwynebu y drws. Rhedodd y bachgen am un o'r dynion a weithient yn y caeau, a thorwyd y rhaff ar unwaith. Yr oedd Hughes yn hollol farw. Anfonwyd am y Rhingvll Owen, yr hwn a roddodd gyf- arwyddiadau i symud y corff i Fethesda. Tybir fod y trancedig drwy'r dydd yn disgwyl am hamdden i gvflawni hunanladd- iad a'i fod yn ymguddio rhUg i neb ei weled. Yr otdd wedi rhwymo y rhaif wrth ystyllen a redai wrth ben yr ystabl, ac yna am ei wddf; o dan ei draed yr oedd wedi gosod bwced, ac wrth roddi cic i hono y disgynai. Genedigol oedd y trancedig o ardal Llan- llyfni, ac yr oedd cddcutu 29 mlwydd oed. I

———————-——————-—'—-=——"-s…

—==——————) "Sul Cyfri'r Chwarelwyr."!

Beth yw "Welcher?"

Advertising

Enlll cant ac un o Wobrwyon.

Daniwaiii Angeual i WeinidogI

Diane o'i, Gwallgoldy. .-

Damw,in Angenol jnNgwrecsam

Tn Ngwlad Thibet.

Chwaren Teg Iddi.

Esgeuluso Plant -7n llanrwst.…

Y Claff Dichtllgar.

j Yr Awen yn yr Eisteddfodj

Y Morfilod.

[No title]

i MANION. -...-

Al Cormod Brys?

Tameidiaa fr Amaethwyr.

? Pla yn yr Mia

Y degymau a'r bidog

---L Cusan bdrud. -:0:-

Carcharu Heddgeldwad.

Neidio i'r dwfr a boddi

Dienyddiad yn Lincoln.

-------Gyffeso ei Throsedd.

Pum cant o Bunnaa am Lygad.

Gweithwyr Dysgedig.

Gwenwyno Plant Y sgol.

Plentyn Bach yn cael ei Ladd…

Damwain Angeooi i Fachgen…

Y Ddamwaiu Angeuol yn llanberis.

Pen'y'Sam, Mon.

[No title]