Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

Hanesyn Mam Ienanc.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hanesyn Mam Ienanc. Gwrthrych yr hanesyn canlynol ydyw Mrs Rose Bull, 18, William terrace, Windsor Street, Beeston, yr hon mewn ymddiddan a gohebydd y "West Nottinghamshire Obser- ver" a wnaeth yr adroddiad rhyfeddol a gan- lyn "Ar ol genedigaeth fy machgen bychan, yr hwn sy'n awr yn bedwar mis oed, aethum yn wael iawn yn dra sydyn, ac ni feddyliais y buaswn byth yn gadael y ty drachefn, ond i'r daith ddiweddaf. "Beth oeddych yn ddioddef oddiwrtho P" "Camdreuliad poenus. Yn wir nis gallaf ddweyd beth arall ydoedd. Yr oeddwn yn hollol analluog i gymeryd unrhyw fath o fwyd, hyd yn oed owpanaid o de biff, heb orfod ddoddef poenau mawr. Mewn canlyn- iad i hyny, yr oeddwn mor wan fel nas gall- wn gerdded ar draws yr ystafell heb gym- horth." "Os oeddych mor ddrwg mor ddiweddar, nis gallaf ddeall pa fodd yr ydych yn edryoh mor iach a llawen yn awr." "Wel, un noswaith yr oedd fy nhad yn darllen papyr newydd, ac edrychodd i fyny a dywedodd, "Dyma hanes am achos yr un fath a chwi, wedi cael ei adferyd gan Dr Williams' Pink Pills for Pale People. Paham na roddweh dreial arnynt P" Yr oedd yr hanes wedi rhoddi y fath argraph ar fy nhad fel y perswadiodd fi i brynu rhai." "Pa hyd y buoch cyn teimlo eu bod yn effeithio arnooh P" "Ar ol dau neu dri o ddognau. Ie, gell- wch weau, ond y mae yn berffaith wir. Ar y trydydd dydd, teimlwn yn Ilawer gwell, ac yr oeddwn yn alluog i ddychwelyd at fy ngwr." "Beth ddywedodd y meddygon am dan- och ?" "Ni ddywedais wrthynt fy mod yn cymer- yd Dr Williams' Pink Pills, ac mae yn sicr genyf nas gallent ddyfalu pa fodd y oefais droi ar wella mor fuan. Yr oedd fy ngwr yn falch iawn, ac wedi synu fy ngweled o gwmpas, ac nis gallai fy nghymydogion gredu y peth. Cymerais ddau o flycheidiau yn ychwa-neg, yn gwneyd pedwar o gwbl, ac yr wyf yn awr mor gryf ac iach ag erioed." Gwneir yn ysgafn o'r afiechyd hwn yn ami, ond mae yn anhawdd iawn ei adfer. Y feddyginiaeth sydd i'w chymeryd ydyw rhywbeth a alluoga y cyfansoddiad i dreulio a chael y maeth priodol oddiwrth y bwyd a gymerir, a dyma lie mae Dr Williams' Pink Pills yn gweithredu yn effeithiol. Mae tymor yr haf yn ami yn dechreu camdreul- iad; pan y teimlir ei effeithiau yn dechreu, na chymerweh gyffyriau rhyddhaol, y rhai ar y goreu a roddant ond esmwythad am dymor, ond cymerwch Dr Williams' Pink Pills, a chanlyn y cyfarwyddiadau yn ofalus. Maent wedi adferyd lluaws o afiechydbn eleill-gwaed drwg, gwendid, St. Vitus' dance, darfodedigaeth, crydcymalau, &c. Pan y bydd unrhyw anhawsder i gael y pel- enau hyn, cofiwch fod enw llawn Dr Wil- liams' Pink Pills for Pale People i fod ar y blwch, a gellir eu cael am 2s 9c y blwch, neu chwe blwch am 13s 9c oddiwrth Dr Williams' Medicine Company, Holborn Viaduct, Lon- don.

Lladd ei dau blentyn

GWYLIAU HAF.

Undeb y Brythonlaid,

DRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD.

JDros Donnau'r Werydd ]

BUDD.UGOLIAETH GWYLFA YN CAERDYDD.

Y DEIYN GYMREIG

Meddwyn drud.

Advertising

Lladd ei Fertii.

_..--..... JACK 1 LLOMxWE'

Neidio o'r Gerbydres.

MARWOLAETH Y "MIS PUMP."

At Weision Ffarmwrs Mon.

Colli ei Fawd: lawn o 40p.

- Dlenyddlo Mary Ansell.

Arbrawf ar Wrtaffiflo Pytatws…