Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

CYNGRAIR CENEDLAETHOL ER HY'i…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYNGRAIR CENEDLAETHOL ER HY'i FFORDblANT A GWELLIANT CORPHOROL (The National League for Physical Education and Improvement), 4, Tavistock Square, London, W.C. AWGRYMiADAU MEWN PERTHYNAS I YM- BORTHi A GWEINYDDU AR FABANOD. (Babanod iach a olygir; ond i chwi fabwysiadau yr awgrymiadau canlynol geUwch gadw eich plentyn rhag pob anhwylder o'r bronj. Cyd-rhwng Lioegr a Chymru y mae dros gant a deg o filoedd (110,000) o Fabanod dan flwydd oed yn meirw bob blwyddyn. [PABHAD.] PAN DDIGWYDD I BLENTYN FOD YN CWYNO. Ymgynghorwch a Meddyg—Nid a Fferyllydd (Chemist)—yn gynar: onide, gall fyn'd yn rhy ddi- weddar. Cymerwch fwy o ofal nag erioed i gadw bob peth yn dal cysylitiad a'r llaeth (Uefrith) yn Jan. DarUenwch o'r newydd yr awgrymiadau hyn er d'od o hyd i'r un sydd wedi ei hanghofio. Yn neillduol, ccdweh y plentyn yn gynes a sych. Gochelwch rhag newid yr awyrgylch yn rhy sydyn. YMBORTHI A'R LLAW (NEU YN GELFYDD- YDOL). Pan nad oes digon o laeth ei fam gwnewch y diffyg i fyny efo llaeth buchod yn gymysgedig a dwfr neu ddwfr-oddiar-haidd (barlev-water). Peidiwch a defnyddio llaeth (llefrith) heb fod yn newydd. Mae yn ofynol cymeryd llawer mwy o drafferth i fagu plentyn yn gelfyddydol na chyda'r fron. PAROTOAD YR YMBORTH. Gydai'r lIaeth (llefrith) dd'od i'r ty, dodwch mewn sonpon (saucepan) glan lon'd dwy gwpan-de o ddwfr, neu ddwfr-oddiar-haidd (barley-water) ar gyfer Uon'd pob owpan-dt, o'r llefrith, yehwanegweh lon'd llwy- do o siwgr tywyll Demerara, a gwnewch i gynwys y sospon ddechreu berwi; tywalltwch i jwg glan (yr hwn a ddylai fod wedi ei ysgaldio hefyd), a gorchudd- iwoh efo dernyn o fwslin (muslin) glan: gosodweh i sefyll mewn He lled-oer, a hyny heb fod yn agos i "sink" neu ddraun (drain). Gwnewch hyn ddwy- waith yn y dydd (24 awr). Peidiwch byth a gadael y llaeth (llefrith) heb orchudd drosto, ac na throchwch eich bys ynddo, ac na roddwch ef mewn unrhyw jwg, botel neu Boj-pon, nal vw ei ysgaldio yn gyntaf. Dilynwch synwyr cyffredin ac nid rheolau caeth. Os yw y baban yn ymddangos fel heb izael ei ddigoni rhowch gynyg ar y llaeth yn gryfach. Os nad aU dreuho ei ymborth, rhowch gynyg ar y llaeth yn wanach. SYMIAU 0 YMBORTH. I faban cyffredin ac yn mwynbau iechvd da y symiau ar gyfarialedd ydynt •• rhai c.anlynol:- Yu ystod y pythefno% laf—Cyfartaledd rhwng llaeth a dwfr: Llaeth 1 rhan, dwfr 3 rhan; nifer o botelau mewn 24 awr, 10; swin ymhob notcl, 4 Uon'd llwy-fwrdd; swm mewn 24 awr, oddeutu 1 peint Yr ail bythefnos-Llaeth 1 rhai, dwfr 2 ran nifer o botelau mewn 24 awr, 10; swm ymhob potel, o Hon d llwy-fwrdd; swm mewn 24 awr, oddeutu 11 peint. Yr ail fis-Haner o laeth a haner o ddwfr; nifer o botelau mewn 24 awr, 9; tswm ymhob potel, 6 llon'd llwy-fwrdd; swm mewn 24 awr, oddeutu li peint. Y 3ydd niis-Tipyn ychwaneg o laeth na dwfr; ,fr telau mewn 24 awr, 8; swm ymhob note), peint1 JJwy-fwrdd: swm mown 24 awr, oddeulu li Y 4vdd mis- Ychwnncg eto o laeth na dwfr; nifer o lx>telau mewn 24 awr, 8; swm ymhob note], 8 llon'd v SWt", nl<^Wo 24 a"'r- oddeutu 1^ peint. Y 5ed mis—Llaeth 2 ran, dwfr 1 rhan; nifer o botelau mewn 24 awr, 7; swm ymhob note], 10 llon'd Jlwy-fwrdd; swm mewn 24 awr, oddeutu 1| peint. Y 6ed lllis-Llaeth 2 ran, dwfr 1 rhan; nifer o botelau mewn 24 awr, 7; swm ymhob potel, 10 llon'd llwy-fwrdd; swm mown 24 awr, oddeutu, 11 peint. Y 7fed nns Llaeth wedi i ferwi, ac heb vch- wanegu dim dwfr; nif(kr o botelau mewn 24 awr, 6; 24'awr1" Pf6el"312 .llon'(1 Hwy-fwrdd; swm mewn <24 awr, oddeutu If peint. Yr 8fed mis—Llaeth wedi ei ferwi ,ac heb vch- wanegu dim dwfr; nifer o botelau mewn 24 awr 6- 24 awrS 14, llon'd 1IwHwrdd; ewm mewn t? oddeutu 1 chwart. dr°S mi1 ^—Llaeth wedi ei ferwi, ac heb ychwanegu dim dwfr, 6; swm ymhob potel ,14 llon'd llwy-fwrdd; swm mown 24 awr, oddeutu 1 chwart Os gelhr cael hufan, dodweh lon'd llwy-do vrnhob potel nes i'r plentyn gyrhaedd 5 mis oed: os nad olhr ei gael, rhoddwch iddo lon'd llw.v-de o "cod liver od" unwaith yn y dydd. Pan yn 9 mis oed neu cyn hyny, os oes ^anddo ddigon o ddanedd, geUir rhoddi yn vchwanegol at laeth pur (heb ddim ddwfr) yohydig o botes wedi ei mw Ud ° weS' JV\\l -vchydi^ 0 friwsion wedi ou o dodd.oT^K cryf (red gravy), neu dipvn o doddion bacon ddwywaith yn yr wythnos. neu mefrirM r\ j ?fnth neu uwd neu fara-llaeth (liGrrith) neu dameidiau o fara-monyn. forwi'yn"ysgafn.'S gelHr ychwane^ forwi yn m'-s <?ed' 8«lfir unwaith yn v dydd roddi ychydig o g,g neu bysgodyn wedi ei falu (mmced), neu datws wedi ei stwnshio (mashed) gyda grayv neu botes ffres. ,4,1' VT,WCl? by\h1.a.irodd.i caw8 na- the na chwrw na chwaith gig, oddieithr ei fod wodi ei falu vn fan DWFR-ODDIAR-HAIDD (BARLEY-WATER). r, °S fjlc^dlr, .d^f,r-°ddiar-haidd, rhaid gwneud peth newydd (fresh) ddwywaith yn y dydd I'w wneud cynierw^ch ddwy llon'd llwy-do o flawd haidd parotJ edig, rhoddweh mewn peint o ddwfr oer a berweh ef ae yna hidlwch trwy fwslin (muslin) glan. Os mai for-wi am 20 munyd. POTELAU. rubbS"ChYb?S^? defnyddio potel efo pibell "india- ridjber. Y bot^ oreu yw un o ffurf ewch ac wedi JI 1 ddynodi llwyeidiau-bwrdsL Cedwch mewn Kwa8ana«tb bob AixMor. Peidiwch a f^yddioyr un un botel am ddau dro nesafat en Ivflvm- dvrwWCh f /a^el i>r W«^STjn r5 Pei^a«y°n f ii? yr hyn all fodJn TtoS tonby rifil1 f^mser ofn i<Jdo fod yn rhy boeth heb fod yn rhy ^wr*0 7 dGth >n ddigon mawr BWYDYDD BREINTIEDIG (PATENT FOODS). Fabanod" '?WydIdd a Breintiedig i Foods) vdvnt r f Bwydydd Bragedig (Malted Foods) ydYllt Y goreu, ond gwna. blawd gwenith wedi gratio Ve-rate?! rii L- P ",lu <^i»enau eras wedi eu pur fan. "eU gr5"st,au' Aawd ceirch I wneud "pap" efo blawd gwenith, craswrh -r blawd yn y pobty nes iddo gochi vn dda. I ? -jn j JJaoth (llefrith). Rhaid idcto fod \n rhoddi "Patent. Prepared Infants' ¡"o<xJs" hob yell- llaeti, (ilefritli) a(mt hyd naB y byddo y baban HI I mls oed. iufsis A" ss' wch tldarn bvchan o <ritr ffres h,?h „ „ • lt" &&& £ & £ & £

HWNT AC YMA

EISTEDDFOD LLANARTH

. EISTEDDFOD DREFACH

Advertising

Y DIWEDDAR MR. WILLIAMS, RHYDFACH,…

Advertising

EISTEDDFOD Y GROGLITH, LLANARTH

---_--NEWYDDION CYFFREDINOL

Advertising

.-NODION 0 DDYFFRYN COTHI

---------------LLAND YSSILI…

* PENCADER

GWERNOGLE !

---FiiLlNORii A'K CVLCH

ABERGWILI

Advertising

---_--NEWYDDION CYFFREDINOL