Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

NODION 0 ABERGWIL1 "" ___

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODION 0 ABERGWIL1 Ar ol yetorm daw tawelweh, yw Uafar gwlad, end y mae ystormydd iawer wcdi cymeryd lie yn ystod y dyddiau diweddaf yn myd gwleidyddol, crefyddol, masnacho!, ac anianyddot, a. hyn sydd yn bwysig fod ymddigiadau dynion o saBeoedd uchel yn y byd fei crefyddwyr a. rhieni yn cael mwy o argraS ar feddyiiau y do ieuano sydd yn codi mewn stormydd o'r fath na'r tymor taweL digySro, a. didwrw a. fodola yn gynredin yn ein mysg; o ganlyniad fo ddylai pa.wb i ymddwyn yn foneddigaidd, ac yn dcilwng o hono ei hun, ac o'i i-efyilfa, pan mewn amgylchiadau o'r fath. Er engraint, cymerwn strcic y giowyr presenol; pan gymer un tebyg etc Ie ryw- bryd yn y dyfodol, bydd yn naturiol i'r plant sydd yn awr i ddilyn yr un esiampi, &ef ysbeilio y cyhoedd. niweidio a. cholledu eu gi!ydd, a. masnach yn ogystal ac mewn canlyniad y mae y dimwed yn gorfod myned yn abcrth i warth a, newyn, a, rhaid yw yn gynredin mcwn digwyddiadau o'r fath i rywrai orfod dioddef yn umongyrchoi neu yn anuniongyrchol o herwydd penboeth" n'o!ineb, d'egwyddor, a, di- deimladrwydd dynion a edrychir arnynt fel arwein- wyr gyda gwahanoi gy!choedd. pa. rai a fanteisiant ar ¡¡,nnoethineb ac anwybodaeth y eyhoedd. Y LLIFOGYDD a'r gwiawogydd sydd wedi gwneyd coLiedion Iawer drwy ein gwlad yn gySredinol, a chynierodd afon Tywi ein dytfryn ninau yn wc!y iddi yr wythnos aeth heibio heb ganiatad, ond rhybuddiodd y perygl mown pryd, fel nad oedd eistcu i'r un anifad gwirton i ddioddpf y caniyniadau; end darfu i rai yn ddiiater yn y cyfeiriad hwrt, a'r creadur mud o"fod dioddcf lofs:on ocnon y dyfroedd, ond fe ein gwarpdwyd yn ddiogel rhag coUedion, er i nl gael ein brawychu drwy i ddau o'n dyrtion ieuanc gympryd corwgl a mynad i ymbtei-eru ynddo dros y maps moriog, pa rai ofdd yn n3.11u0g i'w feistroli, a'r canlyniad fu i'r Hi gael gafaci ynddynt, a ddyehwei.yd yn ol; c.nd darfu i Ir. Row- bery farchog-i- ei an-ifaii a gweithio ei ffordd atynt, a T:haf!odd y "saving life apparatus'' i'w gafaet, a dygwyd hwy i dir yn ddiogel, a mawr oOOd y JIawenydd. Crcdwn y dylai Mr. Rowbery gael y "medal" brenhinol am hyn, pa rai a ddosbcrthir am orchpsticn c'r fath gydag- acbubiaeth bywydau. CYFARFOD DIWYLLIADOL. Plydnawn Sabbath diweddaf, darllonwyd papyr gan Mr. Willie Evans, Gwili House, ar ddylanwad ''Merthyrdod Stc'nhan ar yr eglwys a hyfryd yw genym gael bod yng nghwmni rhai a chymaint o fywyd ynddynt, a rhaid cyfaddcf fed y pregetbwr goreu ar ol o hyd. Ychydig' o hanes sydd genym am Stet)han. od yr oecld yr ychydig wedi myned yn fa wr g-an y bl'a wd /¡wn; ond üfnai fod yr ysbryd Sosiataidd ag oedd yn meddianu yr eglwys yr adeg hono ar golf heddyw. Mawrygwyd y papyr gan y brodyr o'i!, pa un oedd yn dangos ol 11afur; a bu Mr. James, 0 y!{ol Mr. Harry, yn pregethu yn ystod y dydd. a chafwyd athrawiaeth iachus, sym!, ac adeiladol iawn. NADOLIG. Y mM yma barotoiadau la.wej; ar gyfer y dydd ucbod. Y mao yr hen gyniiun y dyddiau gynt \n cad ei fabwysiadu eto, scf adrodd lH!Tlnocl a chanu a. phwnc gyda'r plant, a'r arwemyddion y tro yma ydynt Mr. Willie Thomas, GIangwiu, a Mr. James Evans, Bodarddu. Bydd y plant yn myncd drwy eu rhaglen am ddau yn y prydnawn, a'r rilai mewn oed yn yr hwyr am chwech; ac yn FELINWEN y nos Lun canty not bydd pcrfforrmad o'r "Princess Zara" yn cymeryd 11e, ac y mae yno ymdrech an- arferol i gael y cyfan i berSeithrwydd, ac y mae Miss Jones, yr ysgolfeistre?, hefyd a pliant yr ysgot yn parotoi llawer iawn o amrywiaeth, ac o ganlyniad fydd yno Ie ardderchog. MARWCLAETH. Y mae genym y tro yma eto y gorchwyl pwysig o gofnodi ymadawiad yr hynafwraig:, Mr: Williams, y Drovers, gynt o Panttawel, LIanfynydd, pa un a gynMrodd Ie nos Fercher, y l4eg. Gwasanaethodd ddeg wythnos o gystudd yn dawel ac amyneddgar. Yr oedd yn un o'r cymeriadau tawelaf yn ein piith yn ystod yr amsor y bu yma, sef rhwng dwy a thair biynedd, a. bu yn fam dyner a gofa)us i wyth o btant, ac y mae rhai o honynt yn ein pUth, sef Mr. I Williams, y Drovers, gyda pha un yr oedd yn ear- tre6 yn bresenol, ar ol marwolaeth ei phriod, a. bu ef a'i briod yn dyner ac yn garedig iawn iddi, ynghyd a Mrs. Thomas, Caxton House, a, Mr. Thos. Williams, o Gaerfyrddin ,&ef aro)ygwr yn Nghwmni y "Prudential." Yr oedd yr ymadawedig yn un o'r ifyddloniaid goreu yn ei ham&er yn nghapel y Bed- yddwyr yn LIanfynydd. ac hebryngwyd ei gweddi! ion i'r 11e uchod y L!un canlynol. Nodded y nef fyddo dros y gaJarwyr o!I. PENIEL. LIongyfarchwn Mr. a Mrs. Jones ,Pencerrig, ar eu heuraidd briodas, ac am eu bywyd teilwng yn ystod yr ha-ner canrif o'u bywyd priodasol, ynghyd a'u hymdrechion yn dwyn'y p!ant i fyny i sefyHfaoedd a galwedigaetha.u cyfrifol a phwygig, pa rat oil sydd yn dwya urddas ac anrhydedd arnynt. Y mae clod yn ddyledus hefyd i Swyddfa y JouEXAL am y fath bortread ardderchog o honynt, ac mewn canlyniad Mawrygwn waith ein Crewr mawr, A swyddfa fawr y JouRXAL, Am rasol rodd i'eurwyog rai, Diddrwg difai dihafal. Ar allor iau onrymwyd nerth Oedd fwy ei gw-prth na gemau, A'r nrwyth sydd bur arogia'n mhcil Mewn iiys, a gweil mewn doniau. Mawrygu wnawn yr hwn a'i gwnaeth Ag ariun waith y JOURNAL, Am harddu'r haner canrif daith, A'r set fu'n faeth i'w cynal. Cyd-dcithio maent droe saith deg fryn Yng nyhanol y gwynfydau, Eu hafan gwawr sydd yn cu gwedd A hedd yn eu calonau. Parhau i foil Duw gwnant mwy, Gwnawn ninau drwy y Dymuno Iddynt ddyddiau braf, Ac engyl Naf i'w cynaL Wrth ddringo'r bryn yn hwyrddydd oes, Gwnant wrth y grocs ymdrechu, I ncrthu'r gweiniaid tua'r lan A'r prydydd gwan sy n rraethu. DYFFRYXOG.

" GAIR DUW YN UCHAF.'

COFFA CENEDLAETHOL CYMREIG…

Advertising

"EILIR' YM El FEDD

CYMMRODORION CAERFYRDDIN.

CYXGHOR DOSBARTH GWLEDIG CASTELL-NEWYDD-EMLYN.

Advertising

CRUGYBAR

Advertising

, LLANUYSSILIC-GOGO

LLANSADWRN

LLAND3EUSANF

CASJELLNEWYDD-EMLYN I

CYXGHOR DOSBARTH GWLEDIG CASTELL-NEWYDD-EMLYN.