Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Dygwch teiehiau eieh gilydd, ae felly eyflawnwch Gyfraith ORIST. "GAL. vi. 2. y DRYSORFA GYNORTHWYOL ,*4t I HEL,PXJ EGLWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYN'NAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith. Gadewir Cyfrifon y Flwyddyn yn agored hyd DOIWEDD AWST. Y mae Y-21,300 wedi eu haddaw eisoes. ANFONERRhestlau yt Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. i Pob Arian i T. DAVIES, LLUNDAIN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. # YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYFRESO ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARFEROI. AR HOW, GYNNWYS YR EPISTOL, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AULODATJ YR YSGOI, SABOTHOL, AC URAnr., GAN V PARCH. O. L. ROBERTS, LEEPWL, AwdHr" Anerchiadau ar yr Hebreaid," Y Dyn Ieuanc, Hancs yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion iw hanfon naill ai i'r AllIdur1 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Y r Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. SEILIAU'R FFYDD, SEP CYFRES 0 YSGRIFAU AR BYNCIAU DIWINYDDOL, Gav Dtfeg o Weiniclogion yr Annibynwyr. Golygydd: t Parch. J. IJWIS WILLIAMS, MA., CROWN SVO. 800 0 DVDALENAV. PRI8 1/6 £'& GYDA'R POST, 1/10. TAL GYDA'R AKCHBB. Joseph Williams & Sons, Merthyr TR1 0 GATECkSMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. i I.— Y Deg Gorchymyn. Sef- II.-Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Paml)hledyii.-Pris CeiniOg roc. y Dwsiu. 50 am 3s. 100 am 5s. 9d. Oludiad wedi ei dalu am Flaendal. — I'w cael o_Swyddfa'r TYST/ MERTHYR. IPoteli j 1 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Chas, Spurgeon, JParch W. carlile, PAT ch Fuller Goooh, a Cenfaadaeth Ley. sian. Mabwyeiadir ef yn awr gan I Filoedd o JSglwyai, Oapeli, a Oheuhadaeth o flaeu unrhyw an arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELCHI Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd,dyet- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. I WELCH'S. NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE Neu Grawn-nodd Cyng-wasgol, sydd yn wir hufeu y Grawneypinu Meiusaf a dyfir, POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un 0 ba ral gynrycnlolan nodd uwoblaw prnm* pwya o rawn wln, wodlen gwarantll yn rhydd oddiwrth alcohol. giirni, alwgr. dwfr, illw, neu unrhyw later 1 roddi bias, x m", folly, uid yn unlg yn Ddlod IachUl a Molue, ond JD mae donlc cryf-Heddygtnlaeth Natur-anmhrbdadwy I glelflon, neu Ue y mae angen maeth; adeflodydd y gwaed, torwr oycbad, a chodwr chwant bwyd. Gan y oynwya WELCH'S NoN AloohoUc INVALID WINE sudd pur y grawuwln y mae yn adferydd y gelllr 411 roddt I glelflon gyda pherflalth ddyogelwch. Anfonlr Potel Belnt fel sampl. gyda manylton lawn yn rhad drwy y poet ar dderbynlad 8a 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches hare substitusej Individual Comr. union Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. Coleg y Goqledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) PRIFATHRAW: SYR H. R. RBICHBL M.A, LI..D. DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 3ydd, L 7 1916. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Lluh- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Ediiiburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electricat Engineering. Mae yn y Coleg adran Normalaidd i athrawon elfenol a cbanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Huglie9 yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir F6n neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mdn, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddiubych a Sir Fflint Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill lyeg. Ceir pob many lion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgiifniuydd a Chofrestrydd. Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith.