Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Dygwch feichiau eich gilydd, ac felly eyflawnwch Gyfraith CRIST.'GAI,. vi. 2. y DRYSORF A GYNORTHWYOL 0 Am 4m co, CD co CD I HELPU EGLWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith. Gadewir Cyfrifon y Flwyddyn yn agored hyd DOl WED D AWST. Y mae 121,300 wedi eu haddaw eisoes. ANFONER—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. Fob Arian i T. DAVIES, ILUNDAIN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. YN AWR YN BAROD. YREPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARFEROI. AR HOLL GYNNWYS YR EPISTOI,, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AELVODAU YR YSGOL SABOTHOI,, AC ERAILI,, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadau ar yr Hebreaid," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." —; Yr Elw arferol i Lylywerthwyr a Dosbarthwyy. Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A LI,.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 3ydd, 1916. Parotoir yr etrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai olionynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr Igeg o fis Medi, 1916. Am fauylion pellach ymofynner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd TR1 0 GATEC1SMAD .li Il lfl.tl (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. Sef_ ( I.—Y Deg Gorchymvn. Scf— II.—Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledya.-Pris CeiniOg ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Oludiad wedi ei dalu am Flaendai. -<II- I'w cael o- Swyddfa'r 'TYST/ MERTHYR, rïl=-=:O Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd 0 Eglwysi. Oapeli, a '?/? Ohenhadaeth o Qaen unrhyw ?"? un &MM. A GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL  ?V ? Ij C H:' ganpSohS Anfonwch 60. am ddwy botel Ipurgeon, {Parch a'n J1/arbe°n'f' y"" Spurgn, ,Parch ?? a rydd wybodaeth lawn FuC Socb, a Zlo!ae^ gwinoedd; befyd,dyst- Ful ler ?Gooch, a iolaethau oddiwrth lawer o enbadaeth Ley- weinidogion adnabyddus, y su.m. rhai sydd wedi eu defnyddio. I WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, ?: Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un 0 ba ral gynsrychlolan nodd uwcblaw 71101' pvj* o rawnwln, wedi eu gwaranta yn ùdù1..rth sural, Idwgr, dwfr, lllw, neu nnrhyw tater I roddl bias. Y mae felly, iiid yn unig yn Ddiod lachus a Melus, ond yn donlc oryf-Meddyginiaeth Natur-anmhrilladwy I glelfion, neu Ue y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwi syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y CYDWYI W JÇJA;H"S Non Alcoholic INVALID WINE gudd pur y grawuwln, y mae yu adferydd y gelllr et roddl i glelfion gyda pherffaltb ddyogslwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y pout ar dderbyniad 2s 6e. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. Coleg y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhritysgol Cymru.) PRIFATHRAW: SYR H. R. REICHEL, M.A, W,.P. DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 3ydd, IJ igi6. Parat(:)ir ar gvte r arhc)lia d a,u J?/ 1916. Paratoir ar gvfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysg(?)? Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yh cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran Normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir F6n neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddiubych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill iyeg. Ceir pob manylion gan J. E. LtOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith,