Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Dygwch feichiau eich gilydd, ae felly cyflawnweh Gyfraith CRIST.GAL. vi. 2. y DRYSORFA GYNORTHWYOL o 5 c:» c:8 I HElyPU EGLWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith. Gadewir Cyfrifon y Flwyddyn yn agored hyd DDIWEDD AWST. Y mae Y,21,300 wedi eu haddaw eisoes. ANFONER—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. Pob Arian i T. DAVIES, LLUNDAIN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEF CYPRES 0 ANERCHIADAT7 JtSBONIADOL AC YMARPEROI, AR HOIA GYNNWYS YR EPISTOIY, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AELODATJ YR YSGOIV SABOTHOI,, AC ERAILL, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadau ar yr Hebreaid," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Y f Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. SEILIAU'R FFYDDJ SEP CYFRES 0 YSGRIFAU AR BYNCIAU DIWINYDDOL, Gan Ddeg o Weinidogion yr Annibynwyr. Golygydd: LParch. J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. CROWN 8VO. S05 0 DUDALENAU. PRIS 16 NET GYDA'R POST, 1/10. TAL GYDA'R ARCHEB. Joseph Williams & Sons, Merthyr TRi 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.— Y Deg Gorchymyn. Sef— < II.—Y Nefoedd. (III.-Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris CejpiOg ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Cludiad wedi ei dalu am Flaendal. o I'w cael oASwyddfa'r TYST,' MERTHYR. Poteli 1 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, {Parch W. Oarlile, Parch Fuller IGoocb, a Cenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw un arall, GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL "W ELC m Anfonwch 6c. am ddwy botel sai ipl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaetb lawn am eiD gwinoedd; hefyd, dyøt- iolaethau oddiwrth lawer 0 weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusat a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un 0 ba ral gynrychlolan nodd uweblaw pam' pwyii I o rawnwin wed! eu gwaranta ?? bydd oadiwrsh iacobai Mrnt, slwgr, dwfr, !Uw, neu unrhyw fater 1 roddi bl&t Y anrnt, felly, mid yn unlg yn Ddlod Iacbm a Molus, ond yn donlc aryt-Meddygintseth Natur—anmMatadwy 1 gleiaom, neu Ue y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr nyched, a chodwr chwant bwyd. Gan y CynWYI WELCH'S NOD-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gelllr ei roddl I glelflon gyda pherfialth ddyogelwch. Anionlr Potel Belnt fel sampl, gyda manyllon lawn vn rhad drwy y post ar dderbynlad 21 60. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cap, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. Coleg y Goqledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) PRIFATHRAW: SYR H. R. REICHEL, M.A, 1,1,.D. DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 3ydd, 1916. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion I/lundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran Normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol.. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir Fon neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddiubych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill 17eg. Ceir pob manylion gan J. E. HOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. Anf-oner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith,