Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Annibynwyr Gogledd Morgannwg.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Annibynwyr Gogledd Morgannwg. ARHOLIAD MAWRTH 28AIN, 1916. Uehafrif y Marciau—100. Dosbakth II.—Rhai dan 16 oed.-Nellic Edwards, Bethania, Dowlais (gwobr llaenaf), 71 Martin James, Bryn Seion, Cwm- bach (ail wobr), 67 William Bwart Chambers, G-wernllwyn, Dowlais (trydydd wobr), 66; Marion Davios, Bethania, Dow- lais (peflwaredd wobr), 65 Willie J. Bees, Bethania, Dowlais, 63 Edith Evans, Moriah Aman, 63; Etta May Phillips, Bethania, Dowlais, 59 Gwladys Thomas, eto, 58 Elizabeth Richards, Gwernllwyn, Dowlais, 57 Doris Thomas, G-ellifaelog, Bowlais, 56 Olwen Lewis, Moriah Aman, 55 Isaac James Bees, eto, 55 Annie May James, Tabernael, Ynysybwl, 54 Stephen Henry Evans, Moriah Aman, 53 Gwyneth Lewis, eto, 52 Katie Bowen, Gwernllwyn, Dowlais, 52"; Sarah Powell, eto, 52 Sylvia Chambers, eto, 51 Margaret Evans, Tabernacl, Ynysybwl, 51; Nellie Evans, eto, 50 Tegwedd Ann Harris, Moriah Aman, 50 Elsie Jones, eto, 48 Olwen Isaac, Taber- nacl, Ynysybwl, 47 Willie Gilbert Jones, Gwernllwyn, Dow- lais, 46; Daniel Argust, Moriah. Aman, 46 Mattie Phillips, eto, 46 Elizabeth Ellen Morse, eto, 44 Blodwen Bnshen, eto, 43 Margaret May Morse, eto, 43 May Lewis, eto, 43 Llew- elyn Morgan, eto, 43 Ceinwen Jones, Tabernacl, Ynysybwl, 43; Jane Ann Jenkins, Gwernllwyn, Dowlais, 41; Magdalen Mary Jones, Moriah Aman, 40 Myfanwy Howells, eto, 39 Clara Lloyd, eto, 38; Trevor Evans, Bryri Seion, Owmbach, 37; Maggie Evans, Tabernacl, Hirwaiiv, 30 John Williams, Bethania, Dowlais, 35; Rachel Williams, G wernllwyn, Dow- lais, 35; Thomas E. Williams, Bryn Seion, Owmbach, 31; David Evans, Tabernacl, Ynysybwl, 31 Rachel I'riee, Taber- nacl; Hirttatra, 30; Edmund J. J ones, Bryn Seion, Owmbach, 29; Brynmor Evans, eto, 29; H. l'hillip8, eto, 28 Dan 25 0 farciau; William Mitchel Lewis, Bethania, Dowla18 Richard William Lewis, eto Gwilym Aeron Jones, Xnysybwl; Tudwal Davies, Evan P. Davies, Gwyneth Hopkins, Myfanwy Morgan, Emma Thomas, Blodwen Jones, Mary Lizzie Williams Maggie Williams a Gwea James—yr oil o BeArhiweeibr Willie Lloyd, Thomae II. Jones, Rosina Marshall, Ruby Williams acs Edith May Thomas—yr oil ol Gwuibach. DOSBARTH III.-I? ltai dan 21 oed.-Haiiiiq li Uoyd, Taber nacl Ynysybwl (gwobr flaenaf), 74 Jessie Jones, Tabernacl, Ynysybwl (ail wobr), 54; Annie Maud Davies, Penrhiwcieibr, dan 25 o farciau. DOSBARTH IV.-kgored i bob oed.-Roslita Williams, teiloa, Aberdar (gwobr flaenaf), 85. (O.Y.—Daeth yr ymgeisydd yma allari-yn y Dosbarth Anrliydeddus dros (iyraru, a eliafodd v drydedd wobr.) Susie Jones, Tabernacl, Ynysybwl (ail wobr), 68 William Williams, Tabernacl, Ynysybwl (trydydd wobr), 65. DOSBARTH IB. (ARHOLIAD YSGRIFENEniG).—llhfU dan 13 opd. I Arholwr—Mr. R. R. GRIFFITHS, B.A., Gowerton. SAPON IV.—Thomas Oswald Phillips, Moriah Aman (gwobr flaenaf), 90 Elwvn Lewis Williams, Tabernael, iyiiysybwl, (ail wobr), 80 Edith Jones, eto (trydydd wobr), 76 lorwerth Evans, Bethel, Miskin (pedwaredd wobr), 75 Muriel M. Davies, Moriah Aman, 73 Elsie M. James, eto, 73; Mimed Evans, Tabernacl, Ynysybwl, 70; Edmund Miles, Bethel, Miskin, 68 G wenllian Thomas, eto, 67 Myfanwy Lewis, Bethania, Aber- cynon, 67; Eleanor Evans, Saron, Aberaman, 65; \Y. J. Richard Woolley, Bethania, Abercynon, 62 Mima Maggie Wood, eto, 62; Peggie Davies, Tabernacl, Ynysybwl, 62 Herbert Jones, eto, 62; William Ivor Isaac, eto, 60 Tom Williams, eto, 60; Eunice Jones, Bethania, Dowlais, 60 Doris Evans, Bethania, Abercynon, 60; Stanley Rees, eto, 58 John Idwal Jones, Tabernacl, Ynysybwl, 58 William David Bevan, Bethania, Abercvnon, 57 Amy May Woolley, eto, 55 Pattie Ireland, Saron, Aberaman, 55 Nancy Jones, Tabernacl, Ynys- ybwl, 54; Muriel Jones, eto, 53; Llinos Evans, eto, 53 Nan Jones, eto, 51; Edna May Eves, Saron, Aberaman, 50 Rose Annie Roberts, eto, 50 Eilir Hefln Evans, Tabernacl, Ynys- ybwl, 50; William Jenkins, Elim, Owmdar, 48; Phyllis Ed- wards, Bethania, Dowlais, 48 Olwen Evans, eto, 46 Olive Morris, Bethania, Abercynon, 45 Lizzie Mary Lewis, eto, 42 Sammy Bryant, Elim, Owmdar, 40 Kdgar John Jones, eto, 40 Isaac John Price, Tabernacl, Ynysybwl, 40 Jenny Evans, eto, 40 Ieuan G. Rogers, eto, R8 MMy Rees Jones, Bethania, Dowlais, 38; E. Aman Jones, Elim, Owmdar, 35 Ceidrych Davies, eto, 34; William David Williams, eto, 28 Haymond Morgan, eto, 25; David William Powell, Gwernllwyn, Dowlais, 22. SAFON V.t-ity Mary Jones, Tabernacl, Ynysybwl (gwobr flaenaf), 85; Thomas William Griffiths, Bethel, Miskin (ail wobr), 80 Gwyneth Hopkins, Carmel, Penrhiwceibr (trydydd wobr), 75; Ceridwen Lewis, Bethania, Abercynon, 73; Maria Maud Blethyn, Tabernacl, Ynysybwl, 72 Blodwen Jones, Oarmel, Penrhiweeibr, 72 Beatrice M. Lewis, Bethania, Aber- cynon, 70; Rowland Lewis, eto, 70; Edith James, Tabernacl, Ynysybwl, 70 Harry Eastaway Thomas, Bethania, Dowlais, 68; Emrys H. Davies, Bethel, Miskin, 66; Oswald Wood, Bethania, Abercynon, 05 Thomas Owen Thomas, eto, 65 Idrig Campbell, Carmel, Penrhiwceibr, 65 Annie May Williams, Bethania, Dowlais, 64; S. A. Voyle, Carmel, Penrhiwceibr, 60 Elwyn James Morris, eto, 60; Lewis Rees Howells, Moriah Aman, 60 James Brynwyn Thomas, Bethania, Dowlais, 60 Annie May Williams, Tabernacl, Ynysybwl, 57; Lilian Rees Bethania, Dowlais, 56 Lizzie Jane Pickering, Tabernacl, Ynys ybwl, 56; Gwilym Davies, eto, 55 George Brinley Jones, eto, 55; John Brinley Beavan, Tabeniacl, Hirwaun, 55 David N. Isaac, Oarmel, Penrhiwceibr, 55; Olwen Jones, Blim, Owmdar, 55 Doris James, eto, 55 Mary Lizzie Davies, eto, 55; Walter Campbell, Penrhiwceibr, 52; Emma Thomas, eto, 50 Eunice Victoria Henley, eto, 50 Mary H. Blake, Tabernacl, Ynysybwl, 50 Catherine Jane Jones, Bethania, Dowlais, 50 Margaret Luke, Cana, Penywaun, 48 Thomas H. Jenkins, Gwernllwyn, Dowlais, 48 Willie Edwards, eto, 45 Trevor Jenkins, eto, 45 Tegwedd Lewis, Tabernacl, Hirwaun, 15 Handel Davies, Pell- rhiwceiber, 45 Rhianydd Thomas, Elim, Owmdar, 45 Bron- wen Thomas, eto, 45 Tydian James, eto, 45 Geprge Llewelyn Thomas, Carmel, Penrhiwceibr, 40; Annie E. Hopkins, Can a, Penywaun, 40 Marliona Rosser, Elim, Owmdar, 40 David J. Hopkins, Cana, Penywaun, 36 Esther Ann Weston, eto, 35 Daniel Powell, Gwernllwyn,, Dowlais, 35; Bronwen Bdwards, eto, 30 Violet Ann Nokes, Cana, Penywaun, 30 Albert George Kenvin, Penrhiwceibr, 30 Annie Williams, Tabernacl, Hir- waun, 25; Muriel Jones, eto, 25; Eva Edwards, Cana, Pen- ywaun, 25; Lavma May Slocombe. eto. 25. Siloh, Aberdar. J. SULGWYN DAVIES, Ysg. I

Advertising

HYSBYSIADAU ENWADOL. j

Advertising