Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BjJj??? ? HOW I )JH ? ?j ri^Cv^ Call early and make the t?" Jl 5§sS/^ MBBFWBP' most early startling reduc- X1^1 fi|rJ m,aBaJv&MMAk\A W r — Tjf most of the startling reduc- ?H r V%????tionsatH.Samue!'sGpe&tS&Ie: tN?? M m??? aASM?By f <s M ? Every one of the 1 B l^k j.??THOUSAMMOFBAR?????? (?f?'—?)t)?? FINE HALF. HOOP RIN.4 Diamonds and 3 fine lus- trous gems in 15/6 6-5TONE DIAMOND Ri N G. 1 3 c t Gold, oun t e d SAFETY RAZO R 35/ wth 5 fine SET. Nickel-pla- brln8rs you double value and huge \^Bir^=^A 1^— ■ >WI OLD PHOTO PENDANT. 3 5 /«D;an,o,5as M fe^afety Razor saving! Seize at onee an oppor-  eailltiflllly finished ?nd lix blades w ith bevelled glass MASSIVE BUCKLE in handsome KEEPEN. Beauti- leather 4/3  photos. /6 v o r t h 8/ doi-ible. CAU NOW! 22-ct. Solid Gold Life- \1 Lzi time's wear. Sold ? ?Ywweeii g ;litt, xo 6, x5 21 upwards. and screw fastening. fully fashioned cu.. WATCH.  ?Showsthetimebydayand WEDDING CIFT FREEI Sg 0 thatmay nevep oeour again 11 3 N? u????/?\'? Watchmaker to the Admiralty.  Admiralty. ■ GO^WtTCH BRACE- 1 ^L^NOUS WRIST WATCH, Il High-grade M?FRTI]YR, Alo.t &;hows the time bv day and H willed Movement5 1 W1ERTHYR, Also at j| ui^iTVi^ M  Newp.r t, Swan. a to ???.m. eat, splendid timekeeper I Eandiome Gold OK fa II you cannot call write for free eataloque to Nickel Sil- -J K/Q I ■ RexibleBrac,, JM Samue!. 110 Market Strpet, Mw.bester. |gp^ vt»r case. «v/ g JQ RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOW AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. "J The Welshman's Favourite. i | MABON Sauce | I IW As good as its Name. i I DON'T FAIL TO GET IT. I Manufacturers—BLANCH'S, St. Peter St., Cardiff. & SEILIAU'R FFYDD, SEF CYFRES 0 YSGRIFAU AR BYNCIAU DIWINYDDOL, Gan Ddeg o Weinidogion yr A iIllibvllwyr. Golygydd Parch. J. LEWIS WILLIAMS, NT A., B.Sc. CROWN 8VO. 805 0 DUDALEBAW. PRIS 1/6 NET QYDA'R POST, 1/10. TAL GYDA'R AKCHEB. Joseph Williams & Sons, Mertftyr At Bwylfgoraii Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEBDAA ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen. Pris 2g. Getlir at chael o Swyddfa'r U Tyst" Merthyr. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS i SONS, (Merthyr), LTD., Swyddfa'r *Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt allan gyda'r cyfiymdra mwyaf, am y prislao fsekf, Anfoner am y teleran. Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith.  ?yMwch ?Mth f I M<wn pryd" I ffl -.os yn teimto "dipyn yn wanilyd" X "heb fod yn iawn" —" wedi rhedeg i a lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch JJ am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn 5 jg annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr h arwydd llciaf o afiechyd. Byddai Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob = eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y g) mae hyn yn wir amlwg o berthynas i III gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer = JIll o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; II ? os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd dogn amserol o'r meddyglyn enwog a.c = U adnabyddus—Beecham's Pills-y modd, g ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir g esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn = ? oed y dogn cyntaf; ac os parhewch n A Cbyieryd f jl y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn 5 fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o 5 N bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. M I ddynion a merched wedi "rhedeg i 19 lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, h giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd M i'w defnyddiau eryfhaol a gweilhaol yn = II fuan ddwyn organau y treutiad i'w cyflwr n effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol IN i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yrholl 5 x gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac III N afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad ? bendithiol a 1 j>ec(bani's I j #?ftt5. | = Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ 5 viBlychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ YN AWR YN BAROD. Machan Mawr (JOIGDI MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn alvad am y Gomrdi bobi^og- AIDD HON; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyligol anarferol. Am delerau y Perfformio anfoner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR) LIMITED. SWYDDFA'R 'TYST.' HYARCHER COMEKmSRSj ? ?'?REOSTEaED??- ? t  at Facsimile oj One-Oiuice Packet. Archer's Golden Retums I TJio Perfection of Pipe Tobacco. | I Cool, Stmt and PitAc mAr r. mMnwniiiil—niII». Mtmm. u _i..uu" ■m. »■ idhmt