Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- Y Drysorfa Gynorthwyol.I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y Drysorfa Gynorthwyol. I Anfoner yr ariau i'r Trysorydd- Mr. THOMAS DAVIES, 56 St. Quintin Avenue, London, W. Dymunaf gydnabod yr addewidion a ganlyn tuagat y Drysorfa nchod. Yr oedd amryw lists eraill wedi eu haddaw i mi erbyn diwedd Awst, ond y maent heb gyrraedd hyd yn hyn. Dim ond y lists fydd wedi cyrraedd yma o hyn i Medi 8fed ellir osod yng nghyfrifon y flwyddyn hon-mae cyfrifon y drydedd flwyddyn i'w cau'r pryd hwnnw. Abertawe. W. JAMES. ) MOUNT STUART, CAERDYDD. oS. c. Air. Jenkin Jones 5 0 0 Mrs. Jenkin Jones <ier cof) 5 0 0 Mr. T. P. Jones 3 0 0 Mr. B. Laugharne .I. 3 00 Parch. Joseph Evans 2 5 0 Capten J. Evans 1 10 0 Capten R. Jones 1 10 0 Mr. Tom Thomas 1 10 0 Air. J. Jones, Paget-stre»t 10 0 Mr. Thomas Richards 0 15 0 Mr. Enoch Thomas 0 15 0 Mrs. Capten T. Evans 0 10 0 Capten John Williams 0 10 0 Capten J. Morgan 0 10 0 Mr. D. Harris Morgan 0 10 0 Symiaullai 1 11 0 LLANDUDNO. Misses H. a S. Williams, Maglona 5 0 0 Parch. Llewelyn Williams 3 3 0 1 Mr. Jones, Llwyn 2 2 0 Mr. Wallace Thomas, Ty Isa Road 2 2 0, Mr. E. O. Evans, Craig-y-don 2 0 0 Mr. Evan Davies, G-wenfor 2 0 0 Mr. D. W. Thomas, Vaynor 2 0 0 Mr. R. J. Williams, Oartref 1 1 0 Mr. Hugh Jones, Gwelfor 1 1 0 Miss Williams, Glendower 1 1 0 Mr. R. Thomas, Grwynflys 1 1 0 Mrs. Hughes, Dinorwic Villa I 1 0 Mr. Simon Williams, Llwyn 1 1 0 Mrs. Rowlands, Plas Gethin 1 1 0 Mr. Ellis, Hafod Euryn 1 1 0 Symiau llai 3 5 0 HOPE, PONTARDULAIS. Mr. Samuel Williams, Y.H., a'r teulu I. 12 12 0 Parch. D. Lloyd Morgan, D.D. 10 10 0 'loan y Disgybl .I. 10 100 Henadur J. L. Thomas 10 10 0 Mr. a Mrs. David Evans, Frougelli 10 10 0 Dr. a Mrs. G. J. Williams. 14 10 0 Mr. Thomas C. Howells 5 5 0 Mrs. Thomas C. Howells. 5 5 0 Mr. David Howells 5 5 0 Mrs. Davies, The Laurels 5 5 0 Mr. a Mrs. J, L. Jones, L. & P. Bank 5 5 0 Mrs. William John (merchant) 5 5 0 Mrs. Alfred Thomas 5 5 0 Mr. David James Thomas 5 5 0 Mr. Isaac L. Davies 5 5 0 Mr. W. R. Williams, Frondeg 5 5 0 Mr. a Mrs. John Griffiths 5 5 0 Mr. D. R. Williams, Gwynfa 5 5 1) Mr. Robert Leyshon Davies 5 5 0 Mr. William Davies, Heolwyllt 5 5 0 Mr. a Mrs. T. Bowen Rees, M.P.S 5 5 0 i Oynghorwr James Thomas .55 (J Mr. a Mrs. John Howells. 3 3 0 Mr. Evan Jones. 3 3 () Mr. William Howells 2 10 0 Mr. D'. Edgar Thomas 2 10 0 Mr. David Brace. 2 10 0 Mr. T. Albert Jones, M.P.S 2 10 0 Mr. Tom Morgan 2 10 0 Mr. a Mrs. Gomer Rees 2 10 0 Mr. David John Howells 2 10 0 Mr. J. B. Edwards 2 10 0 Mr. a Mrs. Henry John, Ceneeh 2 10 0 Mr. John Mathias 2 2 0 Mr. Thomas Jones, Water-street 1 10 0 Mr. a Mrs. Tom Davies (sadler) 1 10 0 DisgyblOuddiedig •' 1 5 0 Mrs. Lewis, Red Cow .15 Mrs. Eastment, Gwyn Rotlll 1 5 0 Mrs. M. A. Owen 1 5 0 Miss Edith G. Riehards, Myddfai 1 1 0 Miss Hilda Thomas 1 1 0 Mr. John Davies, Llanlluan 1 1 0 Mr. David Phillips, Owenfa 1 1 0 Mr. Thomas Rees. 1 1 0 Mr. Robert Richards 1 1 0 Mr. a Mrs. Griffith Evans 1 1 0 Mr. William Johns, Islwyu 1 1 0 Mr. J. W. Aubrey 1 1 0 Mr. a Mrs. George Robins 1 1 0 Mr. Joseph Williams 1 1 0 Mrs. Joseph Williams 1 1 0 Miss Maggie John 1 1 0 Miss Jane Hopkins 1 1 0 Mr. David Jones, The Grove 1 1 0 Mr. Vavasor Morgan I 1 0 Mr. a Mrs. Job James. 1 1 0 Mr. John Rees, Glyn House 110 Mr. George Williams 1 1 0 Mrs. A. Lewis, Whit 1 1 0 Miss Claudia Lewis 1 1 0 Nurse Emily Jones, St. Leonard's 1 1 0 Mr. a Mrs. William Jones 110 Mr. Bvan Evans, Arfryn 0 10 u Mr. D. G. Thomas 0 10 6 Mr. J. Morgan Jones 0 10 6 Miss Elizabeth Thomas, Gwynllys # 10 6 Miss M. R. Thomas, eto 0 10 6 Miss Emily Thomas, eto 0 10 6 Mr. a Mrs. Robert Lewis 0 10 6 Mr. a Mrs. Benjamin P0well. 010 6 Mr. David Jones, Mount Villa 0 10 6 Mr. John Lewis, eto 0 10 6 Mr. John Jones, Maesyrhiw 0 10 6 Mr. Tom Jones, eto 0 1.0 6 Mr. :f Morris .J?????????? g ig 6 Mr. Arthur Mathias, Benalltfach 7. 0 10 6 Mr.. Mathias, eto 0 10 6 Mr. Morgan Jones 0 10 6 Mr. David Treharne 0 10 6 Mr. Gwilym Thomas 0 10 6 Mr. Tom Clarke 0 10 6 Mr. J. Brinley Lewis 0 10 6 Mrs. J. Brinley Lewis 0 10 6 Mr. Tom Lewis, Merest 0 10 6 Mrs. David Evans, Pleasant View 0 10 6 Mrs. John Williams, Forest-road. 0 10 6 Mr. Josiah Jones, R.A.M.C 0 10 6 Mrs. Edward Mathias, Caerefail 0 10 0 Mr. Oswald Jones 0 10 6 Mri. Evans a Bowen 0 10 0 Misses Evans ac Aubrey 0 10 0 ,Ifr. Thomas John Davies 0 5 0 TALGARTH. Mr. David Jones, Y.H., a Mrs. Jones, Brynhytryd 20 0 0 Mr. Jr. Vaughan JOllel!, eto 10 0 0 Mr. W. Ifor Jones, etc. a 0 0 Mr. Alun Edward Jones, India 5 0 0 P ANT-TEG, YSTALYFERA. Mr. William Thomas, Central Stores. 1 5 0 I Symiau llai 1 5 0 (Mae a3li{oï"giŸ'h";di"Ÿddg; 1 5 0 I o'r blaen.-W.J.) BYRNODION. I Gwaith Da.—Dyna wnaeth y Dr. D. Lloyd Morgan o Bontardulais. Rywbryd ar ol yr Undeb penderfynodd y Doctor-a'r saint hefyd, mae'n siwr-fod yr amser i gychwyn wedi dod ac wedi gosod yr achos i lawr yn daclus a chlir ar nos Sul, aeth o gwmpas y bobl o dy i dy ynghanol gwres mis Awst, a chafodd addewidion am £ 227 lis. 6c., er gwaethaf y rliyfel a'r drud- aniaeth a phopeth. Cynhaeaf rhagorol mewn amser byr, a hynny trwy i un dyn ymgymeryd a'r gwaith, a'i wneud yn llwvr a threfnus. Wrth gwrs, nid Dr. Morgan yw'r unig un sydd wedi gwneud gwaith cyffelyb, ond efe yw'r olaf, ae yr wyf yn galw sylw ato er calonogi eraill i wneud yr un peth, yn enwedig mewn ardaloedd lie y mae'r gweithfeydd yn mynd yn dda, a'r aelodau yn ennill cyflogau uchel. Diwedd Awst.—Dyna'r amser i gau cyfrif y flwyddyn. Beth wedyn ? Ai gorffwys ar y rhwyfau,' a disgwyl am ryw don arall o aflon- yddwch ? Gobeithio mai nad'e. Yn awr yw'r amser i ymaflyd o ddifrif yn y gwaith, lie nad yw hynny wedi digwydd eisoes, cyn dyfod 'dydd- iau blin diwedd blwyddyn, a'r casgliad Cen- hadol, &c., ar ein gwarthaf. Pwy fydd y cyntaf i dorchi ei lewys ac ymdaflu i'r gwaith ? Y mae eto gannoedd o eglwysi heb gychwyn gyda'r gwaith. Anwastadrwydd.—-Hwyrach y bydd gennyf air i alw sylw arweinwyr yr eglwysi at yr anwastad- rwydd yn y cyfraniadau. Y mae hynny yn anocheladwy mewn llawer achos, ond nid i'r graddau y'i ceir. Cewch yr eli llygaid yma yn ei bryd. W. Ross HUGHES, Borthygest, Ysg. Cyflredinol. Awst 31am, 1916.

CYMDEITHAS CAU CYNNAR.

Advertising