Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi .allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r a'r Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD. YR "LPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYPRES O ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARFEROI, AR HOW, GYNNWYS YR EPISTOI,, WEDI UU CYPADDASU AR GYFER AUIODAU YR YSGOr. SABOTHOI,, AC ERAIM,, CAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadau ar yr Hebreaia," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr— Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. SEILIAU'R FFYDD, SEP CYFRES 0 YSGRIFAU AR BYNCIAU DIWINYDDOL, Gan Ddeg o Weinidogion^yx.^mibynwyr. Golygydd Parch. J. LEWIS WIE,L,IAMS, MA., B.Sc. CROWN 8VO. SOlS 0 BUDiLBitfAtF. PIUS 1/6 NET GYDA'R POST, 1/10, TAI OTDA'R AKCHEB. Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abertwaun. ( I.—Y Deg Gorchymyn. Sef— II.- Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nh:t Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris CeiniOg ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. 9(1. OIndiad wedi ei data am Flaendal. I'w cael o Swyddfa'r 'TY$T,' MERTHYR. Poteli Mabwysiadiref yn awr gan Filoedd o Eglwyai, Oapeli, a 2/3 Ohenhadaeth o Saen nnrhyw UD araU. A GWINOEDD f/O CYMUNDEB ANFEDDOL WELCHI. Defnyddiwyd Anfonwch 60. am ddwy botel Si pu« rgeon« i{S Parch sampl a'n llyfryn arbennig, yr ???:,PMoh hwnaryddwybodaeth&wn  am ein g??d; befyd, dyst- Fuller ?G?ooh, a iolaethM oddiwrth law o Conhadaeth Ley- weinidogion adnabyddus, y sian. rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Gyngwaagol, sydd yn wir hufen y Grawnsypian Melusaf a dytir. POTELI PBINT, 2s. 6c, pob on 0 ba rat gynrychlolan nodd nwoblaw pwml pwy » o rawnwln, wedi en gwarantu yn rhydd iMdlwnb alcohol, surnl slwgr, dwfr, IUw, nen anrhyw fater roddi blaa. Y mae feUy, nldyn untgyn Ddlod laahai a Melna, ond yn donlc oryf-Keddyglnlaeth Natur-anmhrldadwy 1 ftlelflon, nen lie y mae angen maeth; adelledydd y gwa torwr syohed. a ohodwr chwant bwyd. Gan y a wy 4 WELCH'S Non cohobe INVALID WINE sudd pur y gmwnwin v mae yn adferydd y gelUr el roddl I glelflon gyda pherttalth ddyogelwch, Anfonlr Potel Belnt fel aampl. gyda manyllon lawn, rn rhad drwy y post ar dderbynlad Ss 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, B.0 2,000 British Churches have substituted Individual Comrnunion Cups, so providing a clean Gap, free from infection, for com- municants. Are yon amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, aaying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDR PRIS DWY GElNIOGYN Y MILC m Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN MEOI, 1916. 1 OYNHWYSIAD: Teyrnged i Goffadwriaeth un o Ragorolion y Ddaear sex Hrs Rachel Lewie, Llwyndu, Glais, gan J.T.Q. Mebyd lean Grist, gan John Lloyd, Penydarreu, Merthyr. Tywalltiad Oyffredinol yr Ysbryd (parhad), gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Oofnodion Misol, gan y GOlygydd- Y Bwrdd Rhyfel Bhyngenwadol-Dydd Ymostyngiad ao Ymwroliâd —Jiwbili Gweinidogaeth y Parch D. A. Griffith, Troedrhiwdalar- Yr Eisteddfod yn Aberystwyth. Dyledawydd yr ISglwys yn Wyneb y Rhyfel Fresennol, gan y Parch J. Seymour Beel, Ebenezer, O?fa Coed. T6n—' Brookfield,' gan Abel E. Jonee, A.O., Rhymoi. Y Golofn Farddonol- Y Milwr Olwyfedig gan y Parch G. Penrith Thomas, Forudale-Er bof am y ddiweddar Mrs Dinah Jones, Llandeilo, gan Gomer Fardd, Llandeilo. Y Wers Saboihol, gan y Parch D. Burof Walter*, M.A., B.D., Abertawe. I'w. gael olSwyddfa'r "Tyst." Yr ww amrol^Ddeabartbwyr.