Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

t?t       M   OAIL NOW1 ""fr  t N t-tm— W? ?? <C?<'?& ??H??N??? Call early and make the \w ?? .? ? <S?? ?M?T?? "? mext a f the startling redue- t<??tt)M??M?!mt?? ? 1 ffl^fc ? V%??'-??tloMttH.S&mM< ?,I peat sa I I M&$> Every one of the t?' N ? J&Slm, THOUSANDS OF BARGAINS ?f?S??J brings you double value and huge saving! Seize at once an opf ° l tunity that may never occur aga & 1 Rail fares paid as usual. and 3 fine lu s- Gold, mounted SAFETY RAZOR C1tm2% ) 35/- ith 5 fine SET. Nickel-pla- l^^Sr  35/- 0iamonds. tedSlifety&zor with bevelled g  ass MASSIVE 13UCKLE ain nd six blades n lasi jputf H3EDB S^Ldwa^ S wfrtj^fbeyyened^| RF ™" H 0 Ida two 1 01- in 9 c t. Gold fl 11/6 d- ou CAU NOW 1 22-et. Solid Gold, Life- ilo 6, x5 l ii upwards. WEDDING GIFT FRE 0 Waichmaker fo ihe Admiraliy.  ? ?L?MtNOUS WR<ST WATCH. I GOLD WATCH BRACE. 119 HIBHSTREET' ■ 1 SOLD WATCH gBRrAaCdEe MERTHYR. LUMINOUS WRIST WATCH. i t aOLC WATCH BMCE- mEH<HYR< Al-.t lihows the time by day and ■ Jewelled movement, night 1<me jewelled move- ■ ? perfeot timekeeper, in Ccwdiff. Newport, Swans,'G ec H Nickel Si!- 1K/Q BJ I handsome Gold 4R if you cannot call write for free catalogue to ???.m. ent,sp)endtdtimekeeper B NaMtbleBrMRlet?'?'? h. Samuel. 110 Market Street, Manchester, ??.? ?er case. "?/" JB ??MMMMM?M  ???S??MN?MMNN?MSMSNS! ?BSMNi)N)iN!H)NHt!!t?? RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOI,, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYODFA'R 'TYST, MERTHYR. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys VY arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal—^s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn thai. Cynhwysa y lUythyr Dair Rhan, sel Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir 7 Rhan arall gan yr Eglwys ei hvin I'w gad gan J OSEPH WIMJAMS & SUNS (Merthyr)- Ltd., Swyddfa'r TYBT, Merthyr Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argrafiwaith. At Bwyflgorau Cymanfaoedd Canu, &c "Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAil ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen. Pris 2g. Gellir ei chaef 0 Swyddfa'r Tvst. Merthyr. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, Ac. I) Y MUM" A JOSEPH WILLIAMS 4 SONS, (MKRTHYR), LTD., Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder 0 Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt a] lan gyda'r eyflymdra mwyaf, am y prftian Iselaf, Anfoner;:¡.m y tselerau. å Byddwck Ddoeth å å Mews 1ryd" 5 = -os yn teimlo "dipyn yn wanllyd" U "heb fod yn iawn"—"wedi rhedeg i S ■ lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch ff M am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn M = rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = iN annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr M arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai n = Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob = M eiliad a gollir yn gyfle i anffawd" Y H mae hyn yn wir amlwg o berthynas i = gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer K o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; X os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd = dogn amserolo'r meddyglyn enwog ac = U adnabyddus—Beecham's Pills-y modd- g M ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir x § esmwythyd yn gyffredin ar 01 hyd yn oed y dogn cyntaf; ac os parhewch XX A Cbymcryd å y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn J ■ fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o Ig bossibl,.y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. N I ddynion a merched wedi "rhedeg i = H lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, g giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd ■ = i'w defnyddiaucryfhaol a gwellhaol yn fi M fuan ddwyn organau ytreuliad i'w cyflwr A II effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol 11 i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl B M gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac n M afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad bendithiol 18 ecca1Ø' s I ? ??!. Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ = .ø.. YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COM KDI MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS 8WLLT. Mae eisoes gryn alwad am y GOMICDI BOBLOG- AIDD HON ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwii, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bns gostyngol anarferol. Am delerau y Perfformio anfoner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR: JOSEPH WIILIAMS & SONS (MERTHYR), LIMITED, SWYDDFA'R 'TYST.* r HrARGHERAG^l lI VIWRET BE61STEHEP >.< Km ?!M<aM? <? Oae?OaneeL?tO?? Archer's Golden Returns Hi* Perfection of Pips Tobacco, CHIo Sww* anb IPBACPAW. T "mm ii in iiiliiiiiiiiinii in mi