Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael w Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD. YR EPJSTOL AT Y PHILIPPIAID: SEF CYFRES 0 ANKRCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARPEROI, AR HOW, GYNNWYS YR EPISTOI,, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AElyODAU YR YSGOL SABOTHOI,, AC ERAHil,, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadau at yr Hebreaid," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." —>—;— ♦ ■, Y r Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. SEILIAU'R FFYDD, SEP CYFRES 0 YSGRIFAU AR BYNCIAU DIWINYDDOL, Gan Ddeg o Weinidogion yr Annibynwyr. Golygydd: Parch. J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B. Sc. CROWN 8VO. 303 0 DUDALENAU. PRIS 1/6 NET OYnA'R POST, 1/10. TAL GYDA'R ARCHER. Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAU (.4? G?N) I ?42Vr, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.-Y Deg Gorchymyn. Sef- ? 11.- Y Nefoedd. Sef_ I III.-Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris Coiniog. ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am. 5s. gd. Oludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cad o Swyddfa'r TYST,' MERTHYR. Poteli Mabwysiedir ef yn awr gan — Filoedd o Eglwyai, OapeH, a 3 Ohenhadaeth o Been unrhyw un arall. A GWI NO E D D 119 CYMUNDEB ANFEDDOL J? WELCHI, Kan Defnyddiwyd Anfonwch 6c. am ddwy botel ??n n?-p?. '??n? Z. MmP1 ? Ilyfryn ?'f. yr ??° a rydd wybodaeth lawn rlile Paroh "? e'° gwinoedd; hefyd, dyat- ?)? .r?'olaeth?. oddiw?th lawer o Cenhadaeth Ley- weinidogion adMbyddua, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wlr hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un o ba ral gymrycMoian nodd uwcblaw pom' pwya o mwnwin, wedi eu cwanmtm yn rbydd oddlwrth alcohol, surnl slwgr, dwir? JDw, neu anrhyw tatM I roddl bhM. X mae mae felly, nldyn unlg 2 Ddlod Isohns a Malus, ond yn donlo foorllyyf-, MeldygWaetVNatur-nnmhrialadwy I glelfion, nen lie y mae angen maetb; adeUedydd y gwaed, torwt syched, a cbodwr chwant bwyd. Gan y cynwy. WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gelllr el roddl i glelfion gyda pberSalln ddyogslwch. Anfonlr Potel Belnt fel sampl, gyda manyllon lawn, rn rhad drwy y pott ar dderbynlad 2.60. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYDREF, 1916. OYNHWYSIAD: Joseph Jones, Cadwgau, gan y Parch J. D. Jones Oellan. Dyledswydd yr JBglwys yn wyneb y Rhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Rees, Oefn Coed. Hunanymwadiad, Hunanaberth a Hunanddinystr, gan y Parch D. B. Williams, Penywern, Dowlais. Nodiadau Llenyddol. Oofnodion Misol, gan y Golygydd-A wyrlong yn ulw —Diwinyddiaeth a'n Oolegau Oenedisethol- 11 Rhai o Ddiffygion Orefydd Seisnig Delfrydau Newydd y Rhyw Fenywaidd. Ochenaid ar ol Mabolaeth (Barddoniaeth), gan Gorwyst. Lerpwl. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe. IV gMl o Swyddfa'r "Tni." Ir II" aaterol I Ddoabanhwyr.