Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

   CALL Nowi^MiiLiLLIg ?? ????S ?tHNN??? Call early and make the t??" fnf MB r ?VS?? ???????? ?? tio^u'sSSu^^tia? fO'MY tt G?? Every on* of the 1 0 '™r' ■"rn*H I B fjikvgv k THOUSANDS OF BARGAINS /W^3T J ??<3?MSS?' HOUS&MMOFBAMAtMS?i?? FX1 5aC_ SC1 brings you double value and huge il f ^P T | ^m=E=g J | savtngl Seize at once an oppor- tunit y that ro a^ never occur agifn 11 Rail pal l as usual. flNI HALP. HOOP RING. 4 Diamonds and 3 fine Ius- trous gems in 15/618-ot. DIAMOND R I N G. I 8 ct. Gold, W oun te d 35 with 5 fine SSEATF. ETY RAZOR GOLD P40TO PENDANT. /.Diarnonds. ted Safety R zor Beautifully finished ?nd six blades g with bevelled glass J BUCKLE JBEBNB In handsome and crew fastening. fully fashion ed 413 1-folds two lo/_ in 9- c t. (i a Id, case. photo&. It 8/6 w o r t h 22.ct. Solid Gold, Life- io 6, z5 ;I/- upwards. y f????????????%S? ?? ) ?.???JL<±'i.???????? ?perfect High-?'ade ?19!????STREET, GOLD WATCH eR"CE"MINOqS WRIST WATCH. ET. High-gade MERTHYR.Alsoar '!Jowsthet!mebydayand Jewelled movement, t? iiigh? Fine Jewelled move- 6  timekeeper. 4?l .?'t?, Newport,  Nicke! SH- '«;/Q M B SandsomeGold gg/^ g you caM0| °a" wr"e *<* free eata'owie to |jW*' Nickel Sil- "JJjyQ I ,:xib)eBrac,?le ".SawMt. HO Market qtrqet. M)t-!?stef. ??L v?'case. '? ?j!) ?EEHMSBBm?? RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOI,, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. "V' '>'0 AT SWYDDOGION EGLWYSIG Llythyrau Cymeraowyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 5s. a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon í Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny; ached wit y Rhan arall gan yr Eglwys ei hur I'w gael gan JOSEPH WIIAIAMS & SUNS (Merthyr) Ltd., Swyddfa'r TYST. Merthyr At B wyllgora u I Cymanfaoedd Canu. -Ik c Gweddi a Mawl, CAN Y DIWEDDAit ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen, Pris 2g. Gellir ei chati o Swyddfa'r Ie Tyst" Merthyr. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &e. DYMUNA. JOSEPH WILLIAMS & SONS, (idERTIIYR.), LTD., Swyddfa'r "Tyst,' Merthyr, Wnoyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu eyflawnder o Lytbyrenau ar gyfer pob Argratfwaith yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt. alian gyda'r eyflymdra mwyaf, air y prisiau isekl. Ardcnar sua y toler&u. ■HHHMMHHKlRHHailHMMHMHMKHKHM Byddwck Pdocth I Mewn PrydM I —M yn teimlo "dipyn yn w&nllyd" 'K "heb fod yn iawn"wedi rhedeg i 5 II i&wr neu "allan o hwyl", Gofalwch u am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn II 35 rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = W annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr II arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai II Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob 5 ? eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y £ J* mae hyn yn wir amlwg o berthynas i j H gyflwr gwael yr iechyd. Achosir Hawer • J1 o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; 5 os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd 0 g dogn amserolo'r meddyglyn enwog &c 1j adnabyddus-Beecham's Pills-y modd, £ f ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir J esmwythyd yn gyffredin &r 01 hyd yn = ]1 H oed y dogn cyntaf; ac os parhewch £ I A Chymeryd f = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn I II fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o £ N bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. IM m I ddynion a merched wedi "rhedeg i J£J lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd M i'w defnyddiau cryfhaol a gwellhaol yn = II fuan ddwyn organau y treuliad i' w cyflwr gf IN effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol ■ = i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl 3 ? gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac ? afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad N |j ? bendithiol JJ 18tecam" I j 10 ??. BIychau wedi oil 1/3 a 3/ x Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ YN AWR YN BAROD. 1 Machan Mawr I j — | CO M EDI 1 MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn o.!vvad am y Gombdi BOBLOG- AIDD RON; ac i galonogi y cwmniau Fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf uwn, rhoddwn sypynnau o ddwsiu ac ychwaneg o goptau am brts gostyngol an arferol. Am delerau y Perfformio cnfoner i'r Swyddla. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS' (MKRTHYR) UMITED WVDIiF A'R 'TVST.' r-I. | The Welshman's Favourite. MABON Sauce I IW As good as its Name, ^I S DON'T FAIL TO GET IT. g J .illanu/acturers-BLANCH'S, St. Peter St., Cardiff, i Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith.