Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Y Drysorfa Gynorthwyol. I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y Drysorfa Gynorthwyol. I Anfouer yr arian i'r Trysorydd— Mr. THOMAS DAVIES, 56 St. Quintin Avenue, London, W. Dyiinmaf gyiluabod y symiau a ganlyn tuagat y Drysorfa vichod. Hyderwn yn fawr y telir sylw i'r mudiad hwn yn y gwahanol Gyfimdebau yn ystod misoedd y gaeaf:, ac y claw lliaws o Tints i law o liyn i ddiwedd Rhagfyr. Ahevtawe. W..TAJIKS. MOUNT PLEASANT, OAJKBU-YBI. ts.c. Mr. a, Mrs. Williams, 10 Stanley-street. f. (J 0 Parch, a Mrs. J. Hawen Bees, Armon House 0 Miss AlawNonRees, etc. 1 I 0 Mr. a Mrs. W. Roberts, Avondale. ) ) 0 Pr Oofam y diweddar Mr. J. Parry, 7 (ieorye-st. I 1 (I Mr. a Mrs. W. Davies, Salt Iafend 0 10 0 Mr. William Evans, 7 Herbert-street 0 10 0 Mr. a Mrs. Parry, 37 Ne\yry-street () :\11'. a Mrs. Pritchard, Station-street () 10 I ) Mr. a Mrs. RobertrD, Mersham House 0 10 0 Mr. a Mrs. Rowlands, Silverdale 010 0 Hr. a Mrs. Rowlands, Avondale 0 10 0 fr. a Mrs. Swaine, Merddyn. Orwn 0010 0 Mr. a Mrs. Thomas, Gwern Alun 0 10 0 .\11'. a Mrs. Williams, 6 Water-street 0 10 0 -NLi-. a Mrs. Williams, 6 Oambria-street 0 10 0 Air. Kvau Williams, Mershain House 0 10 ti Mr. a Mrs. Wrench, Cross-street 0 10 0 Symiau llai 8 15 0 TITAN H A R R A N. Mr. Ward David 5 0 '0 \fr. Samuel .Iileq S 0 0 Mr. Edmund Thomas 0 0 Mr. Joseph J)avies 20 0 Mrs. "F. Jones-Bees () 0 Mr. D. Emlyn Davies 1 0 0 Mr. Samuel Mitchelmore 1 0 0 Mrs. D. Bees 0 10 0 Mr. William Miles 0 10 0 Mr. Edward Thomas 0 10 0 Mrs. D. Davies 0 5 0 SEION (CrORLIjUWIN DINBYCH A P ELI NT). Miss JOles, Oelyn Villa. 5 0 0 Mr. Roger Williams, Bedw Cottage 5 0 0 Mr. W. Roberts, Brynliyfryd 2 10 0 Mr. W. Williams, Post Carreg 2 10 0 Air. P. T. Metcalfe, The Stores 2 10 0 Miss M. E. Williams" Oswallt House. 2 10 0 Mr. Robert Pugh, Dyfrdwy Villa 2 10 0 Mrs. Williams, Llwyn Ifor I (l Air. W. E. Williams, Oarmel (I Mrs. C. Piigh, eto 1 0 Miss Gwladys Williams, Bedw Cottage. 15 0 Air. E. Thomas, Pfynnon 1 0 0 Misses E. a G. Thomas, eto 0 10 0 Miss Flora Thomas, eto () In 0 Miss Minnie Jones, Bedw Cottage U 1U I B ET H EL, Parch. J. Hywel Parry. 5 5 0 Mr. a Mrs. Richard Rees f> 0 0 Mr. a Mrs. Morgan. Hopkins 2 2 0 "\1r. T.mllis Parry. i 1 0 Air. W.Emrys Parry. 1 1 0 Mr. James Hywel Parry 1. 1 0 Air. Lewis Jenkins A1 0 PENTREEOBLAS (DWYRAIN DINBYOH A PPLINT) Mri. John Jones a'i Fab, Penlan 10 0 0 .Ir. Thomas EvanS, Smithy. 5 0 0 Parch. Evan Roberts, Caerarba a 0 0 Mr. W. Jenkin Roberts, Pen.tretbelas 2 10 0 Mr. Robert John Owen, Cefnga,rw 1 1.0 A -Mr. Davies, Rendrebrys 1 x 0 Mrs, Morris, Bryudedwydd 1 1 0 Mr. John Hughes (tailor), Pentrefoelas 1. 0 0 Miss Margaret Jones, Hendreisaf 1. 0 0 Mr, David Evans, Dolhyfryd 1 u Mr. William Hughes, Post OHice 1 0 J Mr. Johnny Jones, Nant Io (, ki: i¡nJoedo: f g n Mrs. Jones, eto 1 0 (, Mr. Robert Jones, Fr an belluf 1 0 0 Mr. William Roberts, Glandwr- 1 0 0 Mr. Isaac Thomas, Tangaer 1 0 0 Mr. David Roland Thomas, Geeler 1 0 Air. David Jones a'r teulu, Penrhyn 1 <, () Miss Jane Parry, Nant 0 10 0 Miss Nellie Lloyd, Dolhyfryd 0 10 0 Aliss Lizzie Hughes, Hafod-dre-isaf 0 10 q Mr. David G. Hughes, eto 0 10 Q Air. Hvan Hugbes, eto (I to 0 Mr. Richard Davies, Voelas Oottaac 0 10 0 Mr. Owen Jones Davies, Old Air. Thomas Lewis, Foty 0 10 0 Mr. Robert Jones, Gell 0 10 0 Air. Evan Ellis, Dolpolion Cottages 0 lo i\ Mr. Emrys O. Evans, Dolhyfryd. 0 10 0 Mr. John Owen, Nant Cottage 0 W 0 Mr. Benjamin Jones, Gwernliowelisa 0 10 0 Mr. Robert Jones, Cerniogemawr 0 10 0 Mr. John Davies, Penbryn 0 10 0 ,tvid Ellis, Mount 0 10 0 Air. Robert Ellis, Alltwen 0 10 0 -Air. Isaac Ellis, eto 0 10 () lr. Robert Ellis (ieu.), eto 0 ](> () Mr. Oadwaladr Davies, eto 0 10 0 Mr..John Hughes, eto 0 10 0 -NJ-r. Evan Lloyd, Taitanlan 0 10 0 Miss Jane Williams, Fronbellaf 0 10 (I Mrs. Ellen A. Owen, Pentrefelin 0 10 0 Mr..Peter Ll. Owen, eto 0 10 0 Mr. Gruffydd P. Owen, eto 0 10 0 Mr. Robert Daniel Thomas, New Lllll 0 10 0 Mr. David Evans, Rhydgan 0 H) 0 Mr. John Jones, Tynwern d 1U (J Mr. Robert Jones, 'Gould 0 10 Ii Mrs. Jones, eto 0 jy II Air. John Hughes, Bronparlc 0 10 0 Mrs. Jones, Tynrhos 0 LO 0 Mr. Daniel Thomas, Glandwr u to 0 Symiau Uai t; 10 0

I PENTREBANNOG.1

Advertising

IHYSBYSIADAU KNWADOIv.

Advertising