Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Cantl wedi eu troi allan- yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARPEROL AR HOLL GYNNWYS YR EPISTOT, WEDI Eu CYFADDASU AR GYFER AEI.ODAU YR YSGOI, SABOTIAOL, AC ERAII,I., GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiodau ar yr Hebrcaid," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- I 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst. —— —— Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd JL7 Mawrth, Hydref 3ydd, 1916. Parotoir yr etrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr Igeg o fis Medi, 1916. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DA VIES, M.A., Cofrestrydd 5' TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.-Y Deg Gorchymyn. Sef- J II.—Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.—Ms Ceiniog ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Cludiad wedi ei data am Flaeadal. I'w cael o Swyddfa'r TYST/ MERTHYR. I Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, (Parch W, Oarlile, Parch Fuller IGooch, a Genhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan [ Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth 0 flaen unrhyw an arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELC HI. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob on 0 ba ral gynrychlolan nodd uweblaw pum' PWJI o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, sural, BIWgf, dwfr, lllw, neu unrhyw fater I roddl blaa. Y mae felly, nid yn unig yn Ddlcd laches a Kelqi. ond yn donlc or -Hoddyginiaoth Natur-aumbrisladwy i glelflon, neu lie y mae angen maeth; adeUedydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyo WELCH'S Non Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yu adferydd y gelllr el roddl I glelflon gyda pherflalth ddyogslwch. Anfonlr Potel Belnt fel lampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y pout ar dderbynlad 21 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free L st, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYDREF, 1916. OYNHWYSIAD: Joseph Jones, Cadwgan, gan y Parch J. D. Jones Oellan. Dyledswydd yr Eglwys yn wyneb y Rhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Rees, Oefn Coed. Hnnanymwadiad, Hunanaberth a Hunanddinystr, gan y Parch D. B. Williams, Penywern, Dowlais. Nodiadau Llenyddol. Oofnodion Misol, gan y Golygydd-A wyrlong yn ulw —Diwinyddiaeth a'n Oolegau Oenedlaethol- Rhai o Ddiflygion Orefydd Seisnig '-Delfrydau Newydd y Rhyw Fenywaidd. Ochenaid ar ol Mabolaeth (Barddoniaeth), gan Qorwyst. Lerpwl. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. rw gael o Swyddfa'r "Tyst." Tr elw arferol 1 Ddoabarthwyr.