Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Mow!"??   ) h ? wL S??? ?c?S??Ci? ??' ?<?m???M?!??? ? Cat! early and make the I SjplLna — V1yp Most of the startling reduc- loonDAY t tions at H. Samuel's Great Sale I ■ Every one of the 1 w ??* IB ?!8 r ?C?wLM? a) THOUSANDS OF BARGAINS f??'——' ti)?jB.t t ????T'?.??\? brings you double value and huge \sJNr £ ^^T* j ???L???"??S ??'??? ?? saving! Seize at onee an opr m' W Es. M  ? tunity that may never occur agaroil Rail fares paid as usual. and 3 fine lug- trous game 15/6 'G' -0 t is-ot. SAnTY R AI 0 R 35/-Diamonds. ^S«f«tyRaror GOLD TO PENDANT. Diamonds. ted Safety Rawr Beautifully finished MASSIVE BUCKLE  .ix bl ades handsome witb bevelled 9 !ass KEEPER. Beauti- 4/3 and crew fasteniiig. fully fashioned Holds two 10/. in 9-ct. Gold, 8/6 dw oo ur bt le. OML NOW 1 22-et. Solid Gold, Life- io 6, 15 2x upwards. WEDDING GIFT FREE! hfiPfr liTinuBH street, m^^Wl ■ | GOLD WATCH BRACE- jm 1???H?M?STRE&?a 'LUMfNOUS WRIST WATCH, g LET. High-grade 1 1 timebyday and I ffl night Fine jewelled move- H B jewelled movement, Cardiff. Newport, Swans<u ('C. ??ment,sp!endid timekeeper || H perfect timekeeper, in fig to SgH? Nicke) Si 1-15 B! H handsome Gold OK J8 11 you cannot call write for free catalogue to BHL Nickel Si 1- -| R /A I ■ flcxlbleBracf'1et Jfija H, Samuel, 110 Market Street, Man(:hester. B case. *»/ M AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeraawyaeth. WEDI eu hargrafFu ag enw yr Eglwys YY arnynt, ac wedi eu rhwymc yn gryf. Prisoedd am Flaendal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedw-r ,7 Rhan arall gan yr Eglwys ei hur- I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SuNs (Merthyr). Ltd" S-.vyddfa'r TYST, Merthyr  HYARCHER&C9. COLDENRETURNS ftjjg £ 3 £ a REGISTERED  8 ?S  Facsimile oj One-Oimce Packet, Archer's Golden Returns Tbo Perfection of Pipe Tobacco. I 4C*QL SV=r AMD F-GP.4=. 1 (■■■■■■■■MdbMMMMWBllli-JJlLLU 1- r  r At Bwyligoray Cymanfaoedd Canu, &a U Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAA ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen. Pris 2g. Geifir ai chael o Swyddfa'r "Tvitt." Merthyr. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Can u, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS &SONS, (MERTHYR), LTD., Swyddfa'r 4 Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyfiawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir I hwynt allan gydar cyflymdra mwyaf, am y prisiao iselaf, Anfoner am y telerau. j "Byddwci i)do(th I  â "8yddwch Ðdodh  ?wa pfyf  -os yn teimlo "dipyn yn wanilyd" ar "heb fod yn iawn" wedi rhedeg i 5 H lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch k am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn S X annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr H arwydd llciaf o afiechyd. Byddai Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob = m eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y ■ M mae hyn yn wir amlwg o berthynas i gyfiwr gwael yr iechyd. Achosir Ilawer = B o boeri trwy anhwylderau y cylla a'r afu; H H os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd M = dogn amserolo'r meddyglyn enwog ac = It adnabyddus—Beecham's Pills-y modd- n ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir = esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn = It oed y dogn cyntaf; ac os parhewch H I A (hymeryd IK = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn fi JIll fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o 0 W bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. N I ddynion a merched wedi "rhedeg i = H lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, Ig M giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd i'w defnyddiaucryfhaol a gwellhaol yn = H fuan ddwynorganauytreuliad i'w cyflwr | W effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol = i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl S B gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac im ? afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad 5 bendithio) 5 18'lcall¡' sl ? PMs. Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ MNRiBtaMMMMMMMMWMMMNH YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COMEDI MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn alwad am y GOMEDI BOBI,OG- AIDD HON; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. Am delerau y Perfformio anfoner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR), LIMITED, SWYDDFA'R 'TYST.' r- i The Welshman's Favourite. MABON Sauce s F As good as its Name. I DON'T FAIL TO GET IT. G S Manufacturers—BLANCH'S, St. Plter St., Cardiff. I Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith,