Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BLINDERAU YR AFU Yw'r &chos o !awer o Boeuau ao Anhwylustod. Poen Pen, BHiousnesa, Surni y Oytia, Diffyg Traui, Gwynt Oorffrwymedd, isetder Ysbryd, Croen Dardd!ant a U&wer 0 Nervous DMor-ders. Gwaed Drwg yw'r achos gwreiddiol o'r oM. Mae Hnghes's Blood Pi!ts Yn caet eS&ith IIeshso) M anfongyrcho! &r yr Afu drwy weithredu &r, & di!eu pob e!fen wenwynHyd o'r d,wy weitbrodu ar, 'llifo drwy yr Afa fel boil organau G"d ag sydd yn efMl! y corff. SYLWEB.—Mae Gwaed Drwg yn cythrybta Gweltbreditd Holl Orgem&u y Co;rN. Wedi bod yn waei iawn am nsoedd. Poenau neu Rheumatism yn y cymalau a'r cefn, Piles, a Poen yn y Pen yn amL yn hollol anaH- uogiddilynfy n g a. 1 w edigaeth. Mae HUGHES'S BLOOD PILLS yn fy iachau yn gyflym iawn.' Mae Pobt o bob rhan o'r wtad yn tystio i atiu neiMtuol y PILLS hyn or adferu dioddefwyr o G!efydau Y Croen, Poea Oefn, Gwyaegoa. Lumbago, PHea, OorSrwymedd, a Blinderau y Croen Afa, y Oytia, &'r Arennaa. RHODDER PRAWF ARMYNT. Hwy a waant bio& eu Mawr Werth mown ychyd tunser. Ar worth gan Chemists & Stores am 1/3, 3/ a 5/ fgangyaDwys y War Tax). Gofyncer am HUGHE8 S BLOOD PILLS' a Kofaief <fwe)ed v Trade M&rk tef Llan y Galon fei hyn— ar bob b!woh. Heb ?.)?==7 byn Did yw D iawn. N& thwylter "?- ohwi i gymeryd dim &raJI. Nea danfoDer eu gwerth mewn Stamps neu P.O. at JACOB HUGHES, ILP-3, L.D.8.. M MMMdtehNring ChwrnM, PMarth, Camm. Ft'i dMfomir (Post Free) gyda thread y Post. I UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. ? 'YNHEMR Cyfarfodydd Blynyddol yr ? Uadeb ym MHONTYPRIDD yn Neuadd Newydd y Dref, ar y dyddiau LInn, Mawrth, Mercher a lau, Gorffennaf gfed—izfed, 1917. Swyddogion y Pwyllgor Lleol.-Cadeirydd: Parch 0. LLOYD OWEN, Sardis; Is-Gadeirydd, Parch JOHN WILLIAMS, Hafod; Ysgrifenyddion: Parchn EDWIN JONES, Rhydfelen, a RICHARD Wn,MAMS, B.A., Cilfynydd.

I HYSBYSIADAU RNWADOI..

Advertising