Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael. Rhaglenni Cymanfaoedd Ganu wedi eu allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEF CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARFEROI, AR HOLL GYNNWYS YR EPISTOL, WEDI EU cyfaddasu AR GYFER AELODAU YR YSGOI< SABOTHOL, AC ERAIU,, GAN Y PARCH. O. I". ROBERTS, LERPWL, Awdur "AnefChi hdau ar yr Hebreaid," Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanjon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, ;LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- i Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." I Yy Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. 1 SEILIAU'R FFYDD, SEP CYFRES 0 YSGRIFAU AR BYNCIAU DIWINYDDOL, l Can Ddeg o Weinidogion yr Annibynwyr. Golygydd: Parch. J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. CROWN 8VO. 303 0 DUDALENAU. PRIS 1/6 NET GYDA'R POST, 1/10. TAL GYDA'R ARCHEB. Joseph Williams & Sons, Merthyr l W W TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.— Y Deg Gorchymyn. Sef- ) II.- Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris CeiniOg ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Cludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cael o Swyddfa'r Tyst,' MBkthyr, Poteli j 2/3 I ?/<? A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, [Parch W, Oarlile, Parch Fuller jGoocb, a Cenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELC HI Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 0c, pob nn 0 ba ral gynrychlolan nodd uwchlaw pum' pwy. o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, lurol, aiwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddl blai, Y surni, folly, nid yn unlg yn Ddlod 1aoro.. HelulI, ood yn mae donlc cryf-Meddygintaeth Natur-anmhrisladwy i'gletflon. neu He y mae angen maeth; adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y CynWYI WELCH'S Non Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y maeyu adferydd y gellir el rodd! I glelflon gyda pherffalth ddyogalwch. Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manyllon lawn vn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Oup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free L st, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYDREF, 1916.; OYNHWYSIAD: Joseph Jones, Cadwgan, gan y Parch J. D. Jones Oellan. Dyledswydd yr Eglwys yn wyneb y Rhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Bees, Cefn Coed, Hunanymwadiad, Hunanaberth a Hunanddinystr, gan y Parch D, R. Williams, Penywern, Dowlais. Nodiadau Llenyddol. Oofnodion Misol, gau y Golygydd—Awyrlong yn ulw —Diwinyddiaeth a'n Oolegau Oenedlaetbol- < Rhai o Ddiffygion Orefydd Seisnig '-Delfrydau Newydd y Rhyw Fenywaidd. Ochenaid ar ol Mabolaeth (Barddoniaeth), gan Gorwyst, Lerpwl. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe. I'w gael o Swyddfa'r "Tyst," 94WYr.