Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

j?at?????X?N????M??? ??? Mow.??Y B ???St? early ?nd make the 1^^ ?t?j? TTw f ??????C*? .?????? ??.? 'M?? ?? V ? TG? B???THOMMM?tMM?? ?C?5??J brings you d*,Ilo value and huge m, —^JS S.ISO at Oll" an owpor- TC^sS. ;—" ?y?????S? tunit that ma^ never oaaar again 11 S Rail y r.. = as usual. FINE HOOP i. RING 4 A;Mends and 3 be lus- trous go= 15/6 DIAMOND Gold, mounted METY RAZOR 35/- w!th 5 fine SET. Nickel-pla- GOLD PHOTO P NOANT. DIamonds. ted Safety R zor ,with bevelled glass KEEPER. Beauti. leathat 4/3 and Mfew hsttnmg. i????-J??\ ???thf??? ?'-=? ? ?' ?/? Holds two 10/- f^E 1, 8/6 dw o 0 u r bt le. CAU NOW I Beautifully finished MASSIVI SUCKLE ain nd sIi x blades 22-Ct. Solid Gold, Life- io /6, i5 l sx upwards. ??- ??????Mr°?  E LUM)KOU5 WR)ST WATCH. e! 119 HIGH STREET,L UMINOtUb S e time by LET High-grade ""oOL? D 0 WWAATTCCH H BR14CdE- MERTHYR. Al,t m night Fine i e l?ied'mmoovvee- jew;lled movement, t timekeeper, in ? Care/iff, Newport, n t, s p I e n d i dw ti r-ii,ke? ep, I E»ndsomeGoldOC jB )< you cannot call write for free catalogue to fH^ Nickel Sil- 15/9 I .nds'.oomm eGo0ld 35/ 0 H. Samuel, 110 Market Street. Manchester. gWkVer«i3^'»' B AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. rDI eu haigmSu &g enw 7' Eglwys Yv amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Mythyt Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yi Aelod, yn eu hysbysu 0 hynny a chedwit y Rhan arall gan yr Eglwys ei hue, I'w gad gan JOSEPH WIIXIAMS & SONS. (Merthyr), Ltd., Swyddfa"r TVST. Merthyi RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RIIESYMOI,, AC O'R GWNEUTHTJRIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR 'SARZINE BLOOD MIXTURE CROBxS IACH A GWAED PLTR.-Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen aflach, ysfa, pimples, toriad allan Scurvy, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waee drwg ac anmhur, mynweh botelaid o Sarzine Blood Mixture' gan y Druggist nesai atoch, Is lie a 2s 6c y hotel non gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol. oddiwrth v WObODOg. HUGH DA VIES, CHEMIST, MACMYWXLKTF At Bwyllflorau Cymanfaoedd Canu, &c "Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen. Pris 2g. GeIIir ei chaei 0 Swyddfa'r "Tyst." Merthyr. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Can u, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS, •(MERTHYR), LTD., Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder 0 Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prlaiau iselaf. Anfoner am y teleran. ?yMwch ?e<th | Mewn pry?' IxxXx' -os yn teimlo "dipyn yn wanllyd" IN jg "heb fod yn iawn" "wedi rhedeg i = ffl tawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch m am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn M ? rhywbeth gw&eth. Y mae bob amser yn = M annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr M W arwydd lleiaf 0 afiechyd. Byddai XX Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob II. eiliad a gollir yn gyfle i anffawd Y g| JI mae hyn yn. wir amlwg 0 berthynas i H gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; N os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd dogn amserolo'r meddyglyn enwog ac 5 « II adnabyddus-Beecham's Pills-y modd- H I III ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir H «i esmwythyd yn gyffredin ar 01 hyd yn = ii oed y dogn cyntaf; ac os parhewch H A (hytneryd 5 y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = M fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, on H bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. IM I ddynion a merched wedi rhedeg i H lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy- n giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd i'w defnyddiaucryfhaol a gwellhaol yn H fuan ddwyn organauytreuliad i'w cyflwr jg II effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol H i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl = ? gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac IN 1 ? afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad I ? bendithiol x 1 Bcechan$\ ? ?! i eu nodi, 1/3 a 3/ X Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COMEDI MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn alwad am y GOMEDI BOBLOG- AIDD HON; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. Am delerau y Perfformio anfoner i'r Swyddfa. jj ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR). LIMITED, SWYDDFA'R 'TYST.' jj The Welshman's Favourite. I i MABON Sauce I If* As good as its Name. i I; DON'T FAIL TO GET IT. V I Manufacturers—BLANCH'S, St. Peter St., Cardiff. ga I Anfoner i Swyddfa'r TvST am bob math o Argraffwaith.