Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i j Swyddfa'r 'Tyst' ar 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD" YR EPlSTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOL AC YMARFEROl, AR HOLL GYNNWYS YR EPISTOL, WEDI EU CYPADDASU AR GYFER AEX^ODAU YR YSGOL SABOTHOL, AC ERAUd,, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiodau at yr Hebreaid," U Y Dyn Ieuanc," ".Hanes yr Apostol Paul" &c. PRIS 2/6; drwy'r Past, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw—T. F. ROBERTS, M.A LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 3ydd, 1916. Parotoir yr etrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr Igeg o fis Medi, 1916. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DAVIFS, M.A., Cofrestrydd TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.-Y Deg Gorchymyn. Sef— 2 II.—Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris Ceiniog. JOC. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Oludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cael o Swyddfa'r 'Tvs't: MERTHYR. Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Chas. purgeon, [Parch W. Garlile, Parch Fuller iGooch, a Genhadaeth Ley- sian. Mftbwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Uhenhadaeth o flaen unrhyw un arall. G W I N 0 E D D CYMUNDEB ANFEDDOL W IF, T-i C TTI. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defuyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un 0 ba tal gynrychlolan nodd uwchlaw pnm' pwyt o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, Inrnl. Ilwgr, dwfr, lllw, nen nnrhyw tater I roddl blaa. Y surnt, felly, nld yn unlg yn Ddi^ a Helu., ond yJ) mae donic cryf-Meddyglnlaetb Natur- aniat.Uladwy I glelflon, nefl lie y mae angen maeth adelledydd y gwaed, torwr ayched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyB WELCH'S Non Alcoholic INVALID WINE gudd pur y grawnwtn, y mae yn adferydd y gelllr el roddt I glelflon gyda pherflalth ddyogslwcb. Anfonlr Potel Beint fel lampl. gyda manylion lawn. m rhad drwy y post ar dderbyniad 21 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYOREF, 1916. OYNHWYSIAD: Joseph Jones, Cadwgan, gan y Paroh J. D. Jones Oellan. Dyledswydd yr Eglwys yn wyneb y Rhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Bees, Oein Coed. Hunanymwadiad, Hunanaberth a Hunanddinystr, gan y Parch D. R. Williams, Penywern, Dowlais. Nodiadau Llenyddol. Oofnodion Misol, gan y Golygydd-A wyrlong yn ulw —Diwinyddiaeth a'n Oolegau lJenedlaethol- Rhai o Ddiffygion Orefydd Soianig '-Delfrydau Newydd y Rhyw Fenywaidd. Ochenaid ar ot Mabolaeth (Barddoniaeth), gan Gorwysfc. Lerpwl, Y Wers Sabothol, gan y Paroh D. Burof Walters, M.A., B.D., Abertawe. rwr pel o Swyddfa'r "Tyst." Tri«dw arlerol_l DdoBbarthwyr,