Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

I Rwystro Poenau y Crydcymalau…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Rwystro Poenau y Crydcymalau mew 11 Deng Munud. GAN JIM SULLIVAN, Axldysgydd y London Scottish. Hyfforddydd Anianyddol Eowog a chyn-Gampwr Ca.nolbwys a eglura iachad parhaus ac a ddywed pa fodd y ceidw ei ddynion yn rhydd oddiwrth AahwyJderau Sur Troethol, Poen yn y Cefn, Gofid yr Arennau, &c. Bydd i chwys-iachad, baddonau Tyrcaidd, a badd- onau awyr twym a mygdarthol, &c., bob amser ystwytho cvmaiau a chyhyrau anhyblyg trwy yrru'r surion a'r holl amhureddau eraill allan o'r corff. Ond dywed llawar o ddarllenwyr nad oes ganddynt amser i gael baddonau drud a thriniaeth y ffynhonnau medd- ygol, felly mi a egluraf beth- arall Hawn mor efleith- iol. Gellwoh gael am bris isel gan unrbyw fferyllydd oddeutu hanner pwys o Reudel Bath Saltrates cyffredin, a chymerwch lond Ilaw fechan ohono a rhoddwch mewn baddon twym, yr hyn gynhyrcha ddwfr meddygol iachaol ac itfcleiol. Ymdrochwch yn kwn, a bydd i chwi'n fuan ddeall paham y teithia dioddeiwyr i ftynhonnau r badd- onau twym sydd yn enwog er y dyddiau Rhufeinig, oblegid cyrihtvysa'r Soltrates yn union yr un elfennau iachaol afj (t geir yn nyfroedd y ffynhonnau naturiol. Gwna ibaddonau Keudel, fel baddonau twym naturiol, ddaioni afrifedig trwy ledu y Ilestri gwaed, rhyddhau cydgroniad neu ddirwasgiad uchel y gwaed, a chynhyrfu rhediad gwaed pur ac iach trwy bob rlian o'r cyfansoddiad, gan daflu allan yr holl amhureddau, sur troethol, gwenwynau, a hadau afiechyd Dyma ffordd Natur ei huu i drin anhwylderyr arennau, arteithiau poen yn y cefn a'r crydcymalau, y glunwst, &e. ond ni raid mynd i'r draul o deithio ymhell i'r ffyn- honnau meddygiaethol er cael y mwynhad o gael iachad naturiol. Gwna'r baddonau Saltrates fwy o ddaioni na dwsin o 'chwys- iadau,' baddoaau Tyrcaidd,medd- yginiaethau breintebol, elïaLl, eneiniau, na dim byd arall. Mewn achosion arbennig o ddrwg, os ewyllysiech brysuro iachad parhaus trwy ddilyn y driniaeth fewnol a ddefnyddir yn y ffyn- honnau meddygiaethol, yfwch yn achlysurol lond llwy de o Alicia Saltrates mewn glasaid o ddwfr. Y mae hwn yn ddadleithydd cyflym ryfeddol ac yn daflydd allan sur troethol o'r cyfansoddiad, yr hwn nis gall hyd yn oed yr achos gwaethaf o'r crydcymalau ei wrthsefyll.

PONTLOTYN.

BRYNBERIAN.I

[No title]

Advertising