Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + t ? ?EOMES i ?PtLE AIVID RAVE PILMj i —————————— t i Y mae'r Feddygin'i" chael mewn ;ri Ffurf i No. 1.—G eorge's Pile an d Gravel Pills (label wen). T ? No. 2.—Georges Gravel Pills (label las). i ? No. 3.-George's Pills for the Piles (label goch). J? i mmmKfmmmmmmmammmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaammmamBaammmxmtmmmmam + i 1 ———. + t Arwyddion CyffrOedin PILES a'r GRAVEL: t J POEN YN Y CEFN, Y T LWYNAU A'R COL. Y UDDION; ♦ DWFR POETH + DWFR ATALIAD; JL Y BLEDREN YN GY-* X FFROUS A PHOENUS T GWAEW; Y GWYNT; + COLIC; .& Y CYLLA'N CHWYDDO RHWYMEDD DIFFYG TRAUL SURNI YN YR YS- TUMOG; TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD; BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU; CWSG ANESMWYTH; i A GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR; CHWYDDIANT CY- FFREDINOL ISELDER YSBRYD; PHLEGM A LLYSNAF- EDD; BRYCHAU 0 FLAEN Y LLYGAID; I GWENDID CYFFRED- I INOL. Y BENDRO I NYCHDOD; T DIFFYG ANDAL T ANMHUREDD ♦ GWAED; '? BILIOUSNESS; +. CURIAD Y GALON X MARWEIDD-DRA YR T AFU A'R ARENNAU T &c., &c. ♦ v ■ ▼ ? Ar werth drwy yr ho!) fyd adnabyddus mown B!ychau Is. 3c. a 3s. Oc. yr un ▲ X Drwy y Post, Is. 4c. a 3s. 2c. i ? ?m:?€3Kyx3?B?€?e?s Y ? J. E.GEORGE. MR.P.S?HIRWAUN. | :+++++++++++++++ ArgraS<digjja Chyhoeddedig gan Joseph Williams & Sons (Merthyr), Ltd., yn eu ?wyddta, 29 a 22 Glebeland, Merthyr Tydfil.