Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYMDEITHAS GENHADOL LLUNDAIN. Ganmlwyddiant Ymadawiad John Williams i Ynysoedd Mor y De. ("^ WNEIR apel at bob Ysgol Sul drwy Brydain i ddathlu Caumlwvddiant JjYmadawiad 7 John Williams i Ynysoedd Mor y De dTwy vvneud Casgliad yn ?yr Ysgoholl Sul ar y igeg o Dachwedd. Danfonwch at y Parch Robert Griffith am Faneri Coffadwnaethol. Nid ydym yn gofYll i chwi werthu y Baneri, ond eu gwisgo ar y dyddiad a nodwyd uchod er cof am ac edmygedd o ARWR ERROMANGA. Mae llythyr gyda manylion wedi ei ddanfou i bob Gweinidog drwy Gymrll, a cherdvn arbennig i bob Arolygwr Ysgol Sul mor bell ag y mac eu henwau gyda ni. CARDIAU CjaLSGrLTT TT PLANT. Maent oil yn barod. Danfonwch am dauynt yn uniongyrchol i'r Tf Cenhadol, 16, New Bridge-street, London. Er mwyn hwyluso'r gwaith gwmeir apel at garedigrwydd yi glwysi i (danfun" am y Baneri a'r Cardiau Casglu ar yr Archeb-Gerdyn sydd eisoes wedi ei rMa^fon i bob E^ ghws drwy Gymru. YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYFRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOX, AC YMARFEROI, AR HOTfT, GYNNWYS YR EPISTOI,, WEDI Eu CYFADDASU AR GYFER AELODAU YR YSGOL SABOTHOI,, AC ERAm, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur "Anerchtadau ar yr Hebreaid," Y Dyn Icuanc," Hants yr Apostol Paul," &c. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/8t. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Y r Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Os am Pence Envelopes wedi eu hargraffu a'u rliifiiodi yn ddestlus anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR. RHVVYMIK LLYFKAUI 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWVDDFA R TYST, MERTHYR. TRI 0 CXATECISNIA (i (AR GAN) 1 BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.—Y Deg GorchymvR. .1*:?Y Nefoedd. Sef- ? 11. Gaethes yn Nhy Namaan. ?III.-Y Gaethe5 vn Nhy Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyii.-Pris Ceiniog ice. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 55. gd. Oludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cael o Swyddfa'r TYST,' MERTHYR Poteli I I 213 1 A 1/9 Defnyddiwyd gMtParchOhM. '8pargeoD,jParch ''W.Oar!o,Parct ?FuHerGooch, 1 enhadaeth Ley I sian. "V~ Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Gapeli, a Ohenhadaeth o Baen unrhyw an arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELCHI. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl &In llyfryn arbennig, f 1,wn a rydd wybodae^^ *n gwinoedd J jawn a ei. oddi t hefyd, dyst- olaethau wrth lawer o veinidogion tdnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. NON-ALC' .:ELCH'S IM\# )L.IC STERILIZED N G ALID mtlE, ctwn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypian Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 60, pob un 0 ba ral gynrychiolan nodd awcblaw pnm' pwy& o rswnwin wadi en gwarantm yn rhydd odidiwrL ? cpohwoyla aiwgr, dWfr, lUw, men un'h w tater roddi NM. mae surni, folly, nld yn urdg yn Ddlod Iachua a Melus, ond ya donic cryf-Meddyglnlaetb Natnr-anmhrilladwy t glelfioni neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwi sycbed, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyo WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gellir el roddl I glelflon gyda pherffaith ddyogelwch. Anfonlr Fotel Belnt fel sampl, gyda manylion lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad 8s 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Oup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN TACHWEDO, 1916. OYNHWYSIAD: Ossian Davies (gyda darluu), gan y Golygydd. Cyfltlr Baohgennyn, gan y Parch John Rogers, Pembre. Dyledswydd yr Eglwys yn Wyneb y Rhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Rees, Oefn Ooed. Cofnodion Misol-Dr John Clifford-Oyngor Ceueii- aethol Eglwysi Rhydd Cymru-Arglwydd Rhondda-Ein Hysbytai. Pregeth yn dal Lleidr, gan Clwjdwenfro. Gobaith,' gan J. M. Webber. Y Golofn Farddonol-Cadwen o Englynion, gan Myfy Alan, Treorci-Hen Aelwyd fy Mebyd, gan T. Eli Evans, Aberdar-Hositnna i'r Iesu, gan John Williams, Penywern-Beth yw Bywyd ? gva J. A. D., Hirwaun-Breuddwvd, gan J. W. Y Wers Sabothol, gan y Paroh D. Enrol Walters, M.A., B.D., Abortawe. I'w gael o Swyddfa'r Tyst." t Trtelw arteroU Ddosbomwyr.