Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

NODION 0 SCRANTON, U.D.A.,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODION 0 SCRANTON, U.D.A. Cawsom hin bur wlyb yn y gwanwyn ac yll, uechreu'r haf, a bu'r rhai amheus yn ofni'n fawr na chawsem adeg addas i fwrw'r had, ac wedi ei fwrw y buasai'n pydru yn y ddaear. Ond cafwyd tymor hau, ac yn ystod y chwech wyth- nos diweddaf y mae'r hin wedi bod yn eithr- iadol boeth a sych. Meddvlier am yr hin- fesurvdd yn myned i fyny hyd at y cant yn y cysgod am ddyddiau'n olynol. Yr oedd pawb hyd o fewn ychydig ddyddiau yn cwyno a thuchan ar y gwres. Cawsom wlaw a gwynt mawr tua wythnos yn ol, a disgynnodd y gwres ddeg ar hugain o raddau mewn cynifer a hynny o funudau. Heddyw y mae'n braf, a gobeithio fod y gwres eithafol wedi mynd heibio am eleni eto. Mae miloedd yn y dinasoedd mawrion yma yn dianc i'r mYllvddoedcl ac i lannau'r mor ar yr adegau hyn. Nid oes llawer o lewyrch ar ddim yn gymdeithasol a chrefyddol tra y pery yr hin yn gynnes. Cynhelir gwyliau gan y C}-niry yng ngwahanol rannan'r wlad yn ystod yr haf. Cynulliadau yn yr awyr agored ydynt. Traddodir areithiau i ganmol ein cenedl, a chenir ein hoff donau ac emynau. Er y cyhoeddir ef yn ddydd i'r Cymry, Saesneg yw iaith gyhoeddus yr wyl yn y rhan amlaf o'n dinasoedd. Ceir hwyl Gymreig i siarad yr hen aeg pan yn eistedd ac yn ymgomio wedi i'r cyfarfodydd dorri fyny. Cawsom un felly y Sadwrn diweddaf yn y ddinas hon, ac un cyffelyb yng nghymdogaeth Wilkes Barre yr wythnos flaenorol. Mae llawer yn Gymry ar ddydd Gwyl Dewi ac un dydd ynghanol yr haf nad ydynt yn teimlo diddordeb mawr yn ein cenedl na'n hiaith ar nnrhyw acleg arall o'r flwyddyn. Mae'r gair wedi dyfod inni focl y brodyr y Parchu. D. Parri Jones, Ferndale, a T. J. Jones, Bedlinog, wedi hwylio am y wlad yma, ac yn ymyl glanio, os nad ydynt wedi cyrraedd. A'r cyntaf i Farrell, Pa., a'r ail i Granville, N.Y. Mae disgwyliad mawr am danynt yn y ddau le gan y ddwy eglwys. Gobeithio 11a siomir yr un ohonynt, ac na rwystrir un o'r ddau rhag cyflawtii ei ymrwymiadau. Y mae Cymanfa Gymreig Dwyreinbarth Penn- sylvania eleni yn cael ei chynnal yn y Tabernacl, Scranton, ar y dyddiau Medi isfed dros y i8fed. Darperir i roddi croesaw mawr iddi gan yr eglwys a'i gweinidog, y Parch. W. R. Edwards. Efallai y gall yr olaf o'r clyfodiaicl uchod fod yn y cyfarfcdydd. Gwelsom yn y Drych fod y Parch. W. Caradog -j Jones, D.D. (diweddar o Utica, ond yn awr o Rome), wedi bod yn anhw3rlus, ac wedi bod oddicartref yn Asbury Park, lie poblogaidd iawn ar lan y mor yn uhalaitli New Jersey, er mwvii adgyfnerthiad. Gwelsom trwy yr un cyfrwng ei fod wedi dychwelyd i Rome wedi llwyddo yn ei amcan, ac wedi declireu ar ei weinidog- aeth y Stil diweddaf. Felly gwag yw pulpud Bethesda, Utica, ar hyn o bryd. Da gennym hysbysu cyfeilliun lluosog y Parch. 0. Lloyd Morris ddaeth yma o Birmingham ychydig flynyddoedd yn ol ei fod yn gwneud yn dda yma. Wedi bod am ychydig yn cynorth- wyo ei dad-yng-nghyfraith, y Parch. T. C. Edwards, D.D., pan yn wael ei ieclml, aeth i Lima, Ohio, i cglwys Saesneg, ac oddiyno aeth i Ypsilanti, Michigan, lie y mae mewn parch a bri mawr. Din as yw hon lie v mae llawer o ysgolion uwchraddol, ac y mae Mr. Morris yn ei elfen yn vmdroi ymhlith y myfyrwyr hyn, ac yn eu cyfarwyddo yn ffyrdtl moesoldeb a chrefydd. Ychydig ainser 3-11 ol cafodd wahodd- iad cviines i fyned yn weinidog i Ottawa, Illinois, a chynygiwyd iddo swm anrhydeddns o gyflog a phersondy ond dewisodd aros 311 v fan lie y mae. Mae wedi gwneud ciinv iddo ei hun fel bardd, pregethwr a bugail er pan y mae yn y wlad hon. Mae'r byd gwleidyddol yn gynhyrfus yn y dyddiau hyn. Y mae ynigeiswyr y gwahanol bleidiau yn mynd o gwmpas i nodi diffygion ei gilydd yn fwy na dweyd yr hyn a amcanaut hwy wneud pe cawsent eu dewis 3-11 arweinwyr ac yn ben ar ein gwlad. Cynhyrfus yw hi ar gyfifiuiau Mexico. Mae llawer o'n miiwyr 3-110, ac y maent yn ceisio'n daer gan ddyniou addas i ymrestru, ond araf iawn y maent yn ateb y ceisiadau. Pe deuai hi' 11 gyfyngder aruom, yn sicr y byddai rhaid arfer gorfodaeth i gad nifer digonol i wrth wynebn gelyn cyffredin ei nerth. Amharod iawn yw'r wlad yma i fyned i felly nag oedd Piydain ddwy fhuedd yn (jl. Ond nid oes ynwyf argyhoeddiad personol fod galw j araom i ymyrryd yn helyntion Mexico. Mae'r

POB OCHR I'R HEOL.\