Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

!RHYMNI.i

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

RHYMNI. Pi-iodas.-Bore dydd Mawrth, Medi 26ain, unwyd mewn glln briodas y Parch E S. Jenkins, Martin Ferry (gynt o Abertysws;), a, Miss Hannah Lewis, Millbrook House, Rhymni. Cymerodd yr amgylchiad dedwydd le yng nghapel Saion. Gweinyddwyd ar yr achlysnr gao y Parch R. E Peregrine, B.D gweinidog y briodasferch, a'r Parch Fred Jones, B A., B.D. Daeth tyrfa luosog ynghyd i'r capel i fod yn llygaid-dystion o'r seremoni, a chawodwyd ar y pAr ieuanc a'r parti y gawod arferol ar achlysur o'r fath. Y mae Mrs Jenkins yn ferch i Mr a Mrs David Lewis-y ddau yn enedigol o'r ardal. Y mae y tad yn un o swyddogion Cwmni Gwaith Rhymni, ac yn ysgrifennydd a diacon yn egtwys Seion ers llawer o flynyddoedd. Y mae Mrs Jenkins wedi gwneud gwasanaeth gwerthfawr fel prif athrawes ysgol y babanod yn New Tredegar, a bu yn aelod ffyddlon o eglwys Seion o'i phlentyndod. Am Mr Jenkins, y mae yn un o'r brodyr hynny a anwylir yn fawr gan bawb o'i gydnabod ymhob man. Y mae ganddo dalent nodedig i greu cyfeillion yn ogystal ag i bregethu yr Efengyl ac i farddoni'n dlws Bwriada y ddau hwylio am Martin Ferry, Ohio, ymhen ychydig ddyddiau, a chariant gyda hwynt tnag yno ddymuniadau cynnes tort o ffrindiau yn yr Hen Wlad, a llwyth go drwm 0 roddion priodasol gwerthfawr. Llwyddiant, hedd a llawnder iddyot yn yr Amerig eang a charedig ei phobl. Ymweliad GWI- Enwog.-Ba y Parch T. Eynon Davies ar ymweliad a Rhymni yn ddiweddar, yn pregetha y Sut ac yn darlithio nos Lun i eglwys Saesneg y He.

I- - -?-71--GALWADAU.i I-…

Eglwys Killay,

Si I oh, Ef ailf a ch.

Ffynnonbedr, Sir Gaerfyrddin.

I EIN HENWAD YN SIR FFLINT.