Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

!RHYMNI.i

I- - -?-71--GALWADAU.i I-…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I -?-71- GALWADAU. I- GA LW A B A U. YNYSMEUDWY Mae'r Parch D. Hughson Jones, Berea a Rehoboth, Penfro, wedi gwrthod yr alwad daer a gafodd oddiwrth yr eglwys uchod. Bydd ei liaws cyfeillion, ac yn anwedig y ddwy eglwys o dan ei ofal, yn falch nad yw'n ymadael. Y mae ein hannwyl frawd yn hynod b&rchus a phoblogaidd yn yr eglwysi, a dy- munwn o galon bob llwyddiant iddo yn ei gyloh.-Cyfaill.

Eglwys Killay,

Si I oh, Ef ailf a ch.

Ffynnonbedr, Sir Gaerfyrddin.

I EIN HENWAD YN SIR FFLINT.