Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ALBION PARK, GABRLLEON —Oynhaliwyd cyfarfod pregethn blynyddol yr eglwys hon liOS Sadwrn a'r Saboth, Hydref 14eg a'r 15fed, Gwasanaethwyd gan y Parch B. Davies, D.D., Casfcellnewydd Emlyn. Mwynhawyd gweinid- ogaeth rymus neiiltuoL. Danghoswyd haelioni canmoladwy mewn eyfratiiadau. ANNWYD. PESWCH, INFLUENZA.-—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdJ-l gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygiii. Caethsira, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- iniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. I/Itc. a 2/9 (postage 3c.).—Hugh DaviES, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GW AED PUR.-—Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gaii groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnwcli botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog—Hugh DAVIES, Chemist, Machynlleth.

t Y WERS SABOTHOL. i