Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Eglwys Pendref, Bangor.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Eglwys Pendref, Bangor. I Owrdd Oroesaivu ac Anrhegu.—Nos Lun, Medi 25ain, cynhaliwyd cyfarfod gan yr eglwys uchod i groesawn ac i ddymuno'n dcta. i'w gwoinidog, y Parch J. Ellis Wiiliams ,ar yr achlysur o'i briodas a, Miss Gweo Harrison Williams, ac hefyd i'w longyfarch ar ei waith yn ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Qened- aethol yn Aberystwyth. Gau fod y ddau amgylchiad wedi cymryd lie o fewn ychydig ddyddiau i'w gilydd, ac yn ystod mis gwyliau, ni chafwyd y cyfle hyd yr wythoos o'r blaen i'r eglwys ddatgan ei llaweuydd ac i roi ffurf sylweddol i'w theimiadau da drwy gyflwyno anrhegion i Mr a Mrs Williams. Llywyddwyd gan y Cynghorydd John Williams, yr hwn a roes ychydig o'i atgofion o hanes v c cgi w.y s, ac wedi hynny a alwodd ar Mrs Thomas, Llys If or, i gyflwyno i Mrs Williams silver mounted oak casket, yr hyn a wnaeth meWll modd deheig dros ben. Yna daeth Proff E. R. Davies, B.A B.8c o'r Coleg Normalaidd, i gyflwyno i Mr Williams niter o gyfrolau gweit-hfawr, ac a roes anerchiad campus ar y dull goreu i wneud defoydd priodol o lytfm, a'r tingen am i'r weinidogaeth fod yn cydsymud a'r oes fel ag i ddarparu yn deiiwng ar gyfer y cynuileidfa oedd. Yna daeth Mr Robert Williams, ysgrif- enoydd yr eglwys, ymlaen i gyflwyno i MJ Williams roll top desk dderw, a rhoes yntau anerchiad da ac amserol, gyda gwneud sylw tarawiadol ar y ffaith i Mr Williams ddod o hyd i wraig ymysg ei bobl ei hun, Be aid mynd i nol dwr dros afon. Cafwyd geiriau caredig ymhellach gan Mri James Bucklaod, R H. Jones (Victoria Park), a Pierce Rowlands. Mown atebiad, dywedodd Mr Williams ei fod yo gwerthtawrogi yn y modd llwyraf ewyliys da yr aelodau, a hyderai y byddai y symudiad yn achos o fendith i'r eglwys. Yna terfynwyd nn o'r cyfarfodydd goreu a gafwyd ym Mheudref erioed.

Tair Blynedd o Brawf gan wraig…

[No title]

FOCHRIW. I

GOGLEDD CEREDIGION.

Coleg Aberbonddu.

Advertising