Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

A TT TJDXJT UJTL T1?? TiTJ?.Ti??'jR L?.jci. U YR A t?T?rJr <fUD Yw'r achos o lawer' o Boouau ac AnhwylustoJ. Poen Pen, Biliousnass, Surni y Oyiia, DifJyg Trau), Gwynt, Oorffrwymedd, Isolder Ysbryd, Oroen Darddiant, a !lawer o Vervous DMofdefs. Gwaed Drwg yw'r achos gwreiddiol o'r oil. Mae Nil m a-hes's Bteod Pilts Yn cael efftnth HGsh&o! ao aniongyrcho! ar yf Afu drwy weithredu ar, a dijeu pob e!ien wenwynHyd o'r Gwaed ag sydd yn iiifo drwy yr Afu fel hot! organau eraii) y oorS. SYLWER.—Mae Gwaed Drwg yn cytbryblu Gweltbrediad HoU Organau y Corff. ?? 'Wedi bod yn wael iawn am nsoedd. Poenau neu Rheumatism yn y cymalau a'r cefn, Piles, a Poen yn y Pen yn ami. ?n hollol anall- uog i ddilyn fy n g a. 1 w edigaeth. Mae HUGHES'S BLOOD PILLS yn fy iachau yn gyflym iawn.' Mae Pobl o bob rhan o'r wlad yn tystio i a!!u neilltuol y PILLS hyn er adferu dioddefwyr o G)efydau v Croen, Poen Oefn, Gwynegon, Lumbago, Piloa, UorSrwymedd, a Blinderau y Uroen Afa. y Oyila, a'r Areun&u. RHODDER PRAWF ARNYNT. Rwy a wnant brofi eu M&wr Werth mown ychyd amaer. Ar werth gan Chemists a Stores am 1/3, 3/ a ,5/ (gangynnwysyWarTax). Gofynneram 'HDGHES'S BLOOD PILLS, a goffer gwated y Trade Mhrk set i.tnn yGalonfeihyn— ar bob b!woh. Heb ? j.?=?_ hyn Did yw yn iawn. Na thwyller ?f??,-J?O'3?' chwi i gymeryd dim araH. Nea daDfocer eu gwerth mewa Stamps neuP.O.ttt JACOB HUGHES, M.P.a, L.D.S., MMMhetming Chemise Penarth, CantM. Fe'i danfonir (Post Free) gyda thread y Post. UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. ?'?YNHEMR Cyfarfodydd Blynyddol yr ? Undeb ym MHONTYPRIDD yn Neuadd Newydd y Dref, ar y dyddiau Llun, Mawrth, Mercher a lau, GorSennaf gfed—izfed, 1917. Swyddogion y Pwyllgor Lleol.-Cadeirydd: Parch 0. HovD OWEN, Sardia; Is-Gadeirydd, Parch JOHN WILLIAMS, Hafod; Ysgrifenyddion: Parchn EDWIN JONES, Rhydfelen, a RICHARD WmiAMS, B.A., Cilfynydd. Eglwys Sardis, Ynysddu, Mynwy. TITYN sydd i hysbysu fod yr eglwys uchod H- wedi penderfynu myned i fewn am weinidog. Felly o hyn alian bydded i bob un ag a fyddo yn ysgrifenau am Saboth i ohebu ar yr ystyriaeth yma i John James, Commerce House, Cwmfelinfach, Mon.—Arwyddwyd dros yr eglwys, JOHN JAMES, Ysg. /HYSBYSIADAU ENWADOL. DAl<iBR SYl<w.—Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys, Tystebau, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:— 14 o Eiriau—un tro, 1/3, a 6c. am bob tro J ychwanegol. 21 ,j ? etc etc 1/6 a 6c. etc 28 eto etc r/g a Qc. etc 3 eto .eto 2/3 a i/- eto Os na ddanionir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. ¡CYMANFA MYNWY, 1917. QYNHELIB y Gymsmfa uchod yn Nhyt owydd, Mynydd alwyn, ary dyddiau Mawrth a Marcher Mehefin 19eg a'r 20fed, 1917. Rhoddir y mauylion eto. J. B. LLEWELYN, Gweinidog. H. J. LEWjS, Ysg. CYMANFA; MORGANNWG AM 1917. QYNHELIR y GymMft uchod yn y Tftbernac!, SoiweB, dyddiau Merohar 1\ I&a, MeheSu 13eg a'r Meg, 1917. Cyhoeddi!- y maByHoi! eto. J. EVANS-JONE6, GweiciJog. CYFUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD. CYNRELIR Cyfarfod. Chwa¡terol nesfy Cyfundeb uchod yn Groeslon, LluD a Mawrth. Rhagfyr y 4ydd a'r 5ed. Oyfetfydd y Gyuhadiedd am up pryuhawll Dua, a bydd y Oadeirydd am y flwyddyn, Mr D. R. 0. Prythetch, M.A., Peoygrues, yB rhoi anerohiad. Pregethir yn un o'r odfeuoa gan y Parch J. W. Edwards, Tabor, ar y pwnc—' Yr Eglwys Fiiwriaethus.' Gan mai bwn yw eyf,;rfod diweddtt y flwyddyn hon, dymiBot fydd gwaied cynhulli%d ituosog yn y Gynhadledd. Abeferch. HUGH DAVIES, Ysg. CYFUNDEB CEREDIGION. QYNHELIB Oyfarfod Chwafteroi y Uyfondeb uchod yn Tynygwndwn ar y dyddian Mercher ao lau Tachwedd 8fed a'r 9fed. r Gynhadtedd am 2 dydd Mercher, yn yr hon y traddoda y Oadeirydd, Mr Bea Davies, Y.H., Perthyroaeu, M anerchiad o'r gadair. Pregetbir ar y pwuo-—' Ffyddiondeb i Foddion Grae,' gan y Parch D. Tudor Jsmes, Ptsgab. Gwahoddir yt! gynnes yr hoil fr&wdoHaeth. B. 0. DAVIES. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED. QYNHELIB y GymaBfa nesaf yng aghspe! y Piongh, Aberhonddu. Mai 29Mn a'r 30ain, 1917. Preg- ethwyr o'r tualian i'r ddau Gyfundob :—Paroha A Penry Evaas, Great Qeorgc-street, Lerpwt, a J. J. Williams, Treforris. D.LLOYD, t T. GWYN THOMAS, sgn. CYMANFA SIR GAERNARFON, 1917. o YNHELIR y Gym&ufa hon y Bwyddya aea&f yag NgbaernarfoB, Meheiln 20fed a'r 21ain. Ceir y mfniyiion etc. JOHN WILLIAMS, ) ?"S'J. ISAAC CYMANPA MALDWYN, 1917 OYNHEJuIB y Gymanfa Bes&f yn y Gr&ig, Machyn- !!eth. ar y dyddutu Merchor a Iau, Mehefin 13pg a'r 14eg. Ceir ychw&aeg o fanyifon eto. I R. WILLIAMS, B.A., Gweinidog. E. WNION EVANS, Ysg. y Oyfundeb. Tysteb i 'r Parch Ben Evans, Tabernac!, Barry. FEL y mae'n hywbya i lawer bellach, bu raid i'r gweinidog da uchod ymddiswyddo oherwydd a6echyd. Teimla'r eglwys yn anfodlon Iddo ymneill- Luo heb ddangos ei theimladau da tuag ato yn y Surf o dysteb. Creda hefyd fed ei wasanaeth i'w Enwad a'i wlad y fath, fel y bydd yn dda gan ei gyfeillion a'i edmygwyr gael cyne i ddangos yr un teimladau. Bydd yn dda gonnym ni sydd a'n henwau isod gydnabod yng nghoiofnau'r TYST unrhyw rodd. Ydym, ar ran y Pwyllgor, W. M. DAVIES, 265, Gladstone-road, Cadeirydd; ARTHUR WEBB, 31, Guthrie-street, Trysorydd; JOHN DAVIES, 15, Windsor-road, Ysgrifennydd.

AT EIN GOHEBWYR.

Advertising