Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYMDEITHAS GENHADOL LLUNDAIN. Canmlwyddiant Ymadawiad John Williams i Ynysoedd Mor y De. GWNEIR aptl at bob Ysgol Sul drwy Brydain i ddathlu Canmlwyddiant Ymadawiad John Williams i Ynysoedd M6r y De drwy wneud Casgliad yn [yr Ysgolxon Sul ar y igeg o Dachwedd. Danfonwch at y Parch Robert Griffith am Faneri Coffadwriaethol. Nid ydym yn gofyn i chwi werthu y Baneri, ond eu gwisgo ar y dyddiad a nodwyd uchod er cof am ac edmygedd o ARWR ERROMANGA. Mae llythyr gyda many lion wedi ei ddanfon i bob Gweinidog drwy Gymru, a cherdyn arbennig i bob Arolygwr Ysgol Sul mor bell ag y mae eu henwau gyda ni. CARDIAU CASGLU Y PLANT. Maent oil yn barod. Danfonwch am danynt yn uniongyrchol i'r Ty Cenhadol, 16, New Bridge-street, London. Er mwyn hwyluso'r gwaith gwneir apel at garedigrwydd yr Eglwysi i ddanfon am y Baneri a'r Cardiau Casglu ar yr Archeb-Gerdyn sydd eisoes wedi ei ddanfon i bob Eglwys drwy Gymru. CYMDEITHAS GREFYDDOL Y DYNION IEUAINC ("sr.iw.CJ.A.) A'i Gwaith ymhlith Milwyr Ei Fawrhydi. NIS GELLWCH chwi fyned at eich Mab yn y Gwersyll yn FFRAINC MESOPOTAMIA YR AIFFT AFFRICA SALONICA INDIA neu'r TREFEDIGAETHAU. Ond y maer Y.M.C.A. yno yn ceisio ei gynorthwyo. Y mae 1,500 o Ganolfanau mewn gwahanol rhannau. Y mae 50 o Ganolfanau yng Nghymru. Ymhob man y mae Ystafelloedd y Y.M.C.A. yn agored i bob Milwr YN RHAD, lie y gall orffwys, darllen, ysgrifennu llythyrau, ymddifyrru mewn chwareuon, mwynhau cyngherddau a gwasanaethau crefyddol, a chael cyfaill i'w helpu bob amser. Y mae'r Y.M.C.A. yn talu £ 1,000 bob wythnos am bapur ysgrifennu ac amlenni. Y mae wedi codi pabell (hut) bob dydd er toriad allan y Rhyfel. A WNEWCH CHWI GYNORTHWYO? FOB CYFRANIAD I'W lIANFON I— Sir J. W. COURTIS, J.P., Hon. Divisional Treasurer for Wales, CENTRAL Y.M.C.A., OARDIFF. ■ Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, JPareh W. Oarlile, Parch Fuller 'Gooch, a Cenhadaeth Ley- sian. I Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw an arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELC HI. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n Uyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weillidogion adnabyddue, y rhai sydd wedi eu defnyddio. VVELCHS NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hnfen y Grawnsypian Melnsaf a dyfir. POTELI PBINT, 2s. 6c, pob on o ba ral gynrychloian nodd nwchlaw pom' pwyt o ra?:w in wedi en gwarantn yn rhydd oddtwrth alcohol, slwgr, dwfr, Ulw, nen ""rhw tater I roddl btM. Y mae telly, nld yn nnlg yn Ddlod Iachux a Molux, ond yu donlc cryf-Meddyglnlaetb Natur-anmhrlaladwy. glelfion, neu He y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr ayched, a chodwr chwant bwyd. Gan y CynWYI WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawnwln, y mae yn adferydd y gelllr el roddl i glelfion gyda pherftalth ddyogslwch. Anfonir Potel Belnt fel lampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad 21 60. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN TACH WE DO, 1916. OYNHWfsIAD: Ossian Davies (gyda darlun), gan y Golygydd. Gyfle'r Bachgennyn, gan y Parch John Sogers, Pembre. Dyledswydd yr Eglwys yn Wyneb y Bhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Rees, Oefn Coed. Cofnodion Misol-Dr John Clifford-Oyngor Cenedl- aethol Eglwysi Rhydd Cymru-Arglwydd Rhondda-Ein Hysbytai. Pregeth yn dal Lleidr, gan Olwydwenfro. Tbn-I Gobaith,' gan J. M. Webber. Y Golofn Farddonol-Oadwen o Englynion, gan Myfy Afan, Treorci-Hen Aelwyd fy Mebyd, gan T. Eli Evans, Aberdar-Hosanna i'r Iesn, gan John Williams, Penywern—Beth yw Bywyd? gan J. A. D., Hirwann-Brenddwyd, gan J. W. Y Wers Sabothol, gan y Paroh D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe. rw pd o Swydcl&l r "Tni." LT?<!w.?<)<*???Dd<)?M&wyt.