Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

NOWI^I 9A Ig t lTuQt B/ jt g??& ?iSHBM? ? C?? early and make the '? ? A „ TG" u^^ainKi«Tiir \I fB 0*DAmV m uI1A tin. rm mol s.reat at? ?? ■ ffli@ Every one 0 t brings you double value and huge I ???THOUSAMDSOFBARBAtMS? ?'h??t S*Ize at once an cover- tunity t maj never 0000? 11 Rail fares paid as usual. HALF -HOOP Diamooda and 3 fma lux- trous gem 15/6 t old DIAMOND RING. 18-0t. Goldf'm ounte d VlYJliH SAFETY RAZOR 3 5 wth 5 fine SET. Nickel-pla- 1 GOLD PHOTO PENDANT. /-Diamonds. juRjV J w todS^ity Razor N /?!8!*°'!)!?  ain nd six hMtdtome ^iih benlled glass WE^er! B^eauti^ njLIiuSB haadsoine S and screw fastening. ????-?'?? MIyfinhio?ed ?-= photo&. r t h 8/6 dwoo iible. CALL NOW I 22-ct. Solid Gold, Life- io 6, 15 1-, -2z upwardr-. ?  "y i ? ??????Mr°? Wnr I itaHiaii simo* tlwi^iPT ?aOLO Watchmaker io the Admiralty. H'TGH STRLL??, & bowstlet!meby day and ■ GOLD WATCH BRACE- 1-"MINOt?'S WRIST WATCti. LET. High-i?rade Mr--RTHYR. Al.-t fitiows ibe timeby day and erfact timekeepe, ir, Nwp.rt. Swo-f Ine'll, sT)Ietidid timkeeper ? ;'s It Y°' ..m an wnte 'M Ni<kel su- 1 5/9 gandsoiiie Gold cannot call write for free opla?eave to Nickel Sil-15/9 Jk doxibleBra. let AT SWYDDOGION EGLWYSIG Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu åg enw yr Eglwys vV arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaentlal-35. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludlad yn rhad. Cynhwysa y lythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr 1 Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hur. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & Sons (Merthyr). Btd., Swyddfa'r TvsT. Merthyi SWYDDFA'R TYST am bob math Jo Argraffwaith, megistCyf- rolau Pregethlu, P r o g r.,Ia"'m s Cymanfaoedd Canu, &c. ? MOLRAT. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch, :— Blinid ni acw gan dyrchod cynhyddent. bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohorto ond clywais fod Mr. HUGH DAVIES, Chemist, Mach- ynlleth. wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddi- drafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, mewn packets 1/6 yr un. Pryuais packet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am. "ben pryfaid gen- wair,, a rhoddais y rhai hynny yn llwybr y twrch. Ni chododd y twrch mwy.' At Bwyllflorau Cymanfaoedd Canu, &cs Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAA ALAW BRYCHEINIOG. 8 Tudalen. Prfe 2g. Geilir ei chad o Swyddfa'r "TVst," Merthvr. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS L SONS, (MERTHYR), LTD., Swyddfa'r 4 Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbya eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir ¡ hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am yi'prisian iselaf. Anfoner am y telerau. HflKKaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMll s'?yMw??Mth f I ?WNpfy?" j -os yn teimlo "dipyn yn wanllyd" "heb fod yn iawn" wedJ rhedeg i 2 ? B lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch Xx K am symud yr anhwyldcb cyn iddo droi yn M g rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn H annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr d W arwydd Ileiaf o afiechyd. Byddai W Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob ? M eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y h ■ mae hyn yn wir, amlwg o berthynas i N i gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer fi o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; k W os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd B = dogn amserol o'r meddyglyn enwog ac = adnabyddus-Beecham's PilIs-y modd- h W ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir M = esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn B oed y dogn cyntaf; &c os parhewch it A Chymcryd = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = ■ fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o g M bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. X I ddynion a merched wedi rhedeg i jg lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy- N « giniaeth y geilir ymddiried ynddi. Bydd = i'w defnyddiau cryfhaol a gwellhaol yn B fuan ddwyn organauytreuliad i'w cyflwr n N effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl B gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac gg afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad ? bendithiol ?? «(taMs i pills. xx Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ 2 HBBHBHHBBBBBBBBKBBBBBBBBBBB Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3 1 nx YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COM EDI MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRI8 SWLLT. Mae eisoes gryn alwad am y Gomkdi bobi,og- AIDD How; ac 1 galonogi y cwmnlau fwriadant ymgymeryd l'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyugol anarferol. Am delerau y Perfformio anfoner i'r Swyddfa. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR), LIMITED, swyddfa'R 'TYST. Os am Pence Envelopes wedi eu hargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR. Anfoner i Swyddfa'r TYST am bob math o Argraffwaith.