Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

.CYFUNDEB GOGLEDD MORGANNWG.…

CYFUNDEB GORLLEWIN MORGANNWG.

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EGLWYS Y CRWYS.-Cynhaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfodydd diolchgarwch eleni ar y Sal a'r Llun, Hydref 8fed a'r 9fed, pryd y mwynhawyd yn fawr weinidogaeth y Parchn D. Eiddig Jones, A.T. S Clydach, a'r Parch J. C. Owen, A T.S., Ebbw Vale. Yr oedd y dyfroedd yn ddyfroedd nofiadwy, a theimlad pawb oedd ei fod Ef wedi dyfod i'r wyl. Bendith y nef a ddilyno. ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Besweh, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- iniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. i/ijc. a 2/9 (postage 3c.).—HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnweh botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog—-HUGH DAVIKS, Chemist, Machynlleth.