Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Marwolaeth Mr. Jonah Evans,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Marwolaeth Mr. Jonah Evans, Y. H., Pontseli. I Bydd yn chwith iawn gan liaws mawr o ddar- llenwyr y TVST ddeall am farwolaeth yr hen fonheddwr parchus Mr. Jonah Evans. Yr oedd Mr. Evans yn frawd i'r Parch. W. Justin Evans a'r diweddar Dr. Herber Evans, ac yr oedd yntau, fel ei frodyr, yn berchen athrylith a doniau hyawdl eithriadol. Ond treuliodd efe ei fywyd mewn cylch mwy cyfyng na hwy er hynny, yn y cylch hwnnw enillodd iddo ei hun radd dda, a gwnaeth waith mawr. Perchid ef fel diacon ffyddlon ym Mryn Seion, ac anwylid ef gan bawb ar gyfrif ei ysbryd caredig a'i law agored i helpu pob achos teilwng yn ol ei allu. Cymerai ran amlwg ym mywyd cyhoeddus ei ardal. Gwasanaethodd am flynyddoedd ar Fwrdd y Gwarcheidwaid, y Cyngor Plwyf a'r Cyngor Sir. Dyrchafwyd ef i fod yn Henadur o'r Cyngor, ac yr oedd ers blynyddoedd yn aelod o'r fainc ynadol. Cyrhaeddodd yr oedran teg o 76, ac wedi cystudd lIed faith hunodd bore Saboth, Hydref 22ain. Claddwyd ef y dydd Iau canlynol ym meddrod y teulu yng Nghapel Iwan. Gwasanaethwyd yn y ty ac yn y capel gan Dr. B. Davies, y Parch. D. Walters ac eraill. Yr oedd tyrfa fawr o bell ac agos wedi dyfod ynghyd i dangos eu parch i wr a gerid yn fawr.

Porth Eryri.I

LLYTHYRAU AT FY NGHYD-I WLADWYR.

Profiad Aberfan.

+c- *o 0 0 0 C 0 *t<>. t Y…